Avatar

гл.ас. д-р Юлиян Златков

Email: zlatkov_fozs swu.bg


Публикации

ERGON Technique for the therapy of a Plica syndrome , Journal of IMAB - 2022; vol.28(Supplement 12 SEEC & 32 IMAB); Section Varia 2022: 47-49. (Co-author/s: Красимира Златкова)
Methodology of kinesitherapy for disc protrusions in the cervical region , Journal of IMAB - 2022; vol.28(Supplement 12 SEEC & 32 IMAB); Section Varia 2022: 50-52. (Co-author/s: Красимира Златкова)
ASSESSMENT OF PHYSIOTHERAPEUTIC POTENTIAL AND REHABILITATION OF PATIENTS POST COVID-19 INFECTION , 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES PROCEEDINGS BOOK 2022: 176-183. (Co-author/s: Красимира Златкова, Миглена Цветкова- Габерска)
Methodology of a kinesitherapy in patients after insertion of a coronary artery stent , Journal of IMAB - 2021; Supplement 31 IMAB & 11 SEEC; Section Varia. 2021: 12-14. (Co-author/s: Красимира Златкова, Мариела Филипова)
Effect of the application of a balance cushion in patients with low back pain , Journal of IMAB - 2021; Supplement 31 IMAB & 11 SEEC; Section Varia. 2021: 15-17. (Co-author/s: Красимира Златкова)
Monitoring the effect of the ERGON IASTM technique in patients with lumbar disc herniation , Journal of Physical Education and Sport 2021: 2706-2711. (Co-author/s: Красимира Златкова)
CHARACTERISTICS OF LUMBAR PAIN , KNOWLEDGE - International Journal 2020: 545–550.

Конференции

Joint Forum: 12th South-East European Conference and 32st Annual Assembly of IMAB

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ERGON Technique for the therapy of a Plica syndrome
Период
20.10.2022 - 23.10.2022 г.
Организатор
SEEC, IMAB, Faculty of Medicine, Trakia University of Stara Zagora
Съавтор(и)
Красимира Златкова

Joint Forum: 12th South-East European Conference and 32st Annual Assembly of IMAB

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Methodology of kinesitherapy for disc protrusions in the cervical region
Период
20.10.2022 - 23.10.2022 г.
Организатор
SEEC, IMAB, Faculty of Medicine, Trakia University of Stara Zagora
Съавтор(и)
Красимира Златкова

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ASSESSMENT OF PHYSIOTHERAPEUTIC POTENTIAL AND REHABILITATION OF PATIENTS POST COVID-19 INFECTION
Период
16.01.2022 - 17.01.2022 г.
Организатор
İksad Global Publishing
Съавтор(и)
Красимира Златкова, Миглена Цветкова- Габерска

Юбилейна научна конференция с международно участие „Предизвикателства в общественото здраве“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРАВМАТИЗМА ПРИ СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР ПО ТАЕКУОН-ДО ITF
Период
05.11.2021 - 07.11.2021 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт
Съавтор(и)
Георги Пенчов

Юбилейна научна конференция с международно участие „Предизвикателства в общественото здраве“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ТЕСТОВА БАТЕРИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД ПРЕКАРАНА SARS-CoV-2 ИНФЕКЦИЯ
Период
05.11.2021 - 07.11.2021 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт
Съавтор(и)
Красимира Златкова, Миглена Цветкова- Габерска, Мариела Филипова

Юбилейна научна конференция с международно участие „Предизвикателства в общественото здраве“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ОБЗОРЕН ПРЕГЛЕД НА КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОГРАМИ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ
Период
05.11.2021 - 07.11.2021 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" Факултет Обществено здраве, здравни грижи и спорт
Съавтор(и)
Красимира Златкова, Миглена Цветкова- Габерска, Мариела Филипова

Joint Forum: 11th South-East European Conference of Chemotherapy, Infections and Cancer and 31st Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Methodology of a kinesitherapy in patients after insertion of a coronary artery stent
Период
28.10.2021 - 31.10.2021 г.
Организатор
IMAB, SEEC & Medical University- Plovdiv
Съавтор(и)
Красимира Златкова, Мариела Филипова

Joint Forum: 11th South-East European Conference of Chemotherapy, Infections and Cancer and 31st Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Effect of the application of a balance cushion in patients with low back pain
Период
28.10.2021 - 31.10.2021 г.
Организатор
IMAB, SEEC & Medical University- Plovdiv
Съавтор(и)
Красимира Златкова

16-та СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И СПОРТ

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Методика на изследване за оценка на кинезитерапевтичния потенциал при пациенти с лумбална дискова херниял
Период
27.04.2015 - 27.04.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" Факултет Обществено здраве и спорт

16-та СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И СПОРТ

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Роля на дихателната гимнастика при деца със спинални мускулни атрифии и кардиореспираторни проблеми
Период
27.04.2015 - 27.04.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" Факултет Обществено здраве и спорт

Физически възпитание и спорт

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кинезиотейпинг след артроскопско възстановяване на триада
Период
07.11.2014 - 07.11.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" Катедра ТМФВ Катедра Спорт