Avatar

ас. д-р Юлиян Златков

Email: zlatkov_fozs swu.bg


Конференции

16-та СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И СПОРТ

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Методика на изследване за оценка на кинезитерапевтичния потенциал при пациенти с лумбална дискова херниял
Период
27.04.2015 - 27.04.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" Факултет Обществено здраве и спорт

16-та СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И СПОРТ

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Роля на дихателната гимнастика при деца със спинални мускулни атрифии и кардиореспираторни проблеми
Период
27.04.2015 - 27.04.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" Факултет Обществено здраве и спорт

Физически възпитание и спорт

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кинезиотейпинг след артроскопско възстановяване на триада
Период
07.11.2014 - 07.11.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" Катедра ТМФВ Катедра Спорт