Avatar

доц. д-р Зарина Маркова

Email: zarinamarkova swu.bg


Публикации

The formation of pre-service language teachers’ self-efficacy beliefs: A case study. In Wyatt, M. & Faez, F. (Eds.) Building the self-efficacy beliefs of English language learners and teachers: New perspectives for research, teaching and learning. : Routledge, 2024
Expatriate students' motivation to learn English , Езиков свят 2022: 235-247. (Co-author/s: Александра Таркини)
The Motivation of University Students of International Relations to Learn English , English Studies at NBU 2020: 5-28. (Co-author/s: Десислава Янева)
Нагласи на бъдещите учители по английски език към самооценяването , Езиков свят 2020: 64-72.
Identifying English Language Classroom Anxiety of Students of International Relations , Studies in Linguistics, Culture and FLT 2020: Studies in Linguistics, Culture and FLT. (Co-author/s: Теодора Янева)
Funny Families for English Learners , New Ways in Teaching with Creative Writing 2020: 112-113.
Професионалните знания на бъдещите преподаватели по чужд език: проблемът за знанията и убежденията , Лингводидактически ракурси 2020: 410-419.
„Приложение на теорията за множеството интелигентности и ефективност на обучението по английски език в началното училище”. : Авангард принт , 2019
„Аз-ефективност в подготовката на бъдещите учители по английски език”. : Авангард принт , 2019
Conferences as Bridging Paths through the Continuing Professional Development (CPD) of Language Educators , Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future Papers from the 1st FIPLV East European Regional Congress 26th BETA-IATEFL Annual International Conference 22nd-25th June 2017 Varna, Bulgaria 2017: . (Co-author/s: Силвия Великова)
Straight from the Horse’s Mouth: Motivation to Learn English , BETA-IATEFL E-Newsletter 2016: 36 - 49.
To motivate learners, you need motivated teachers , BETA-IATEFL E-Newsletter 2016: 86-95. (Co-author/s: Ирина Иванова)
Across the Borders – over the Boundaries – beyond the Limits: Impressions from the 25th International IATEFL Poland Conference , BETA-IATEFL E-Newsletter 2016: 54-58.
Young Learners' World Seen Through Their Creative Writing , Светът е слово, словото е свят 2016: 485-492.
It is not the destination, but the journey, that matters , BETA-IATEFL E-Newsletter 2015: 37-43.
A journey towards creativity: a case study of three primary classes in a Bulgarian state school . Великобритания: British Council, 2015 (Co-author/s: Alan Maley, Nik Peachey, Andrew Wright, Brian Tomlinson, Carol Read, David Heathfield)
SEETA Small-Scale Research Project , BETA-IATEFL E-Newsletter 2014: 5-17.
Celebrating thirty years of Multiple Intelligences theory , IATEFL Voices 2013: .
Multiple Intelligences reconsidered , IATEFL 2013 Liverpool Conference Selections 2013: 116 - 117.
Може ли теорията за множеството интелигентности да помогне при усвояването на чужди езици? , Годишник на Филологическия факултет 2012: 301 – 309.
Теорията за множеството интелигентности и обучението по английски език. България: Аз Буки, 2012
Metaphors of Intelligence and Models in Primary English Language Teaching , Analyses 2011: 141-158.
MI: Putting theory into practice , Сборник ELT in Primary Education 2008: 67-72.
A case study of the application of MI theory in teaching English to young learners. България: BETA-IATEFL, 2008
Наблюдението в практическата подготовка на бъдещите учители по чужди езици. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2006 (Съавтор/и: Антоанета Михайлова, Мария Северова)
Winnie-the-Pooh revisited: a case study of the application of multiple intelligences theory in teaching English to young learners , BETA-IATEFL 2006: .
Базово проучване на подготовката на учителите по английски език в България . България: Британски съвет София, 2002 (Съавтор/и: Дезмънд Томас, Светлана Димитрова - Гюзелева)

Конференции

Юбилейна конференция "Традиция и новаторство"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Learning to teach English: Formation of pre-service teachers’ professional knowledge
Период
15.06.2022 - 05.06.2022 г.
Организатор
Департамент "Чужди езици и култури", НБУ

Юбилейна конференция "Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Development of professional knowledge in learning to teach English: Challenges and opportunities
Период
07.10.2021 - 09.10.2021 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ Неофит Рилски

Changing the World One Class at a Time: Getting Through to Students

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Students’ self-assessment: What does it tell us?
Период
03.05.2019 - 05.05.2019 г.
Организатор
BETA-IATEFL и Филологическия факултет на ПУ "П. Хилендарски".

Promoting 21st century ELT: language, life skills and digital literacies

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Thinking critically about critical thinking
Период
22.06.2018 - 24.06.2018 г.
Организатор
BETA-IATEFL & Burgas Free University

Language Education Across Borders

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Crossing the boundary between university courses and classroom teaching: pre-service EFL teachers’ self-efficacy beliefs
Период
08.12.2017 - 10.12.2017 г.
Организатор
University of Graz

Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
I am Laughter: Lessons from a dance with creativity
Период
22.06.2017 - 25.06.2017 г.
Организатор
Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes, BETA-IATEFL

Светът е слово, словото е свят

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Young Learners' World Seen Through Their Creative Writing
Период
06.10.2016 - 07.10.2016 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ Неофит Рилски

Across the borders – Over the boundaries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The creative challenges of young learners' creative writing
Период
16.09.2016 - 18.09.2016 г.
Организатор
West Pomeranian University of Technology & IATEFL Poland

Teaching and Learning English: from No Tech to High Tech. How to Motivate Learners

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Pre-service teachers' metaphors of ELT: The Place of Motivation
Период
03.06.2016 - 05.06.2016 г.
Организатор
BETA-IATEFL и Филологическия факултет на ПУ "П. Хилендарски".

Teaching and Learning English: from No Tech to High Tech. How to Motivate Learners

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
To Motivate Learners, You Need Motivated Teachers. What Motivates You?
Период
03.06.2016 - 05.06.2016 г.
Организатор
BETA-IATEFL и Филологическия факултет на ПУ "П. Хилендарски".

English Studies at the Interface of Disciplines: Research and Practice (ESIDRP Conference)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Dynamics of pre-service foreign language teachers’ confidence
Период
11.03.2016 - 13.04.2016 г.
Организатор
Филологически факултет Блаже Конески, Университет Св. св. Кирил и Методий

Situating Strategy Use: The Interplay of Language Learning Strategies and Individual Learner Characteristics

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Situating Strategy Use: Students Learning, Teachers Learning
Период
16.10.2015 - 17.10.2015 г.
Организатор
Alpen-Adria Universität Klagenfurt
Съавтор(и)
Стефани Стефанова

24-та годишна международна конференция на БАПА

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Making the most of your teaching context: SEETA Research Project
Период
05.06.2015 - 07.06.2015 г.
Организатор
BETA-IATEFL

A taste of 21st-century teaching

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Small-scale teacher-led research: yet another taste of 21st-century teaching
Период
15.05.2015 - 16.05.2015 г.
Организатор
Singidunum University & ELTA Serbia

49th Annual International IATEFL Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Teacher voices: does research meet practice?
Период
11.04.2015 - 14.04.2015 г.
Организатор
IATEFL

Научно-практическа конференция

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Множество интелигентности: защо, къде, кога и как?
Период
09.05.2014 - 09.05.2014 г.
Организатор
Алианс Франсез

23-та международна годишна конференция на БАПА

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Teacher Voices: Does Research Meet Practice?
Период
11.04.2014 - 13.04.2014 г.
Организатор
BETA-IATEFL

22-а международна годишна конференция на БАПА

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The potential of songs for developing critical thinking
Период
21.06.2013 - 23.06.2013 г.
Организатор
BETA-IATEFL § ШУ "Епископ Константин Преславски"

47th Annual International IATEFL Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Multiple Intelligences reconsidered
Период
08.04.2013 - 12.04.2013 г.
Организатор
IATEFL

21 международна годишна конференция на БАПА

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Do I like my coursebook?
Период
30.03.2012 - 01.04.2012 г.
Организатор
BETA-IATEFL

20-та международна конференция на БАПА

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Adventures in the Wonderland of Children's Creativity
Период
29.04.2011 - 01.05.2011 г.
Организатор
BETA-IATEFL

XIX Национална конференция на БАПА

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Creativity and young learners
Период
23.04.2010 - 25.04.2010 г.
Организатор
BETA-IATEFL

17th Annual Convention TESOL Macedonia Thrace Northern Greece

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Multiple Intelligences: Mission Impossible?
Период
31.10.2009 - 01.11.2009 г.
Организатор
TESOL Macedonia Thrace Northern Greece

XVIII Национална конференция на БАПА

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Online communities: do we need them?
Период
16.05.2009 - 17.05.2009 г.
Организатор
BETA-IATEFL

XVII конференция на БАПА

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Multiple Intelligences: Putting Theory into Practice
Период
10.05.2008 - 11.05.2008 г.
Организатор
BETA-IATEFL

XVI Национална конференция на БАПА

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Winnie-the-Pooh Revisited
Период
18.05.2007 - 20.05.2007 г.
Организатор
BETA-IATEFL

16th Annual Conference IATEFL - Hungary

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The adventures of Winnie-the-Pooh or how to engage various learners' intelligences when teaching English
Период
06.10.2006 - 08.10.2006 г.
Организатор
IATEFL - Hungary

XV Национална конференция на БАПА

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Look at words, look at sentences, read real books: a variety of techniques to match various learners' intelligences
Период
12.05.2006 - 14.05.2006 г.
Организатор
BETA-IATEFL

XIV Национална конференция на БАПА

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Teaching Young Learners through the Lens of MI Theory
Период
06.05.2005 - 08.05.2005 г.
Организатор
BETA-IATEFL

IATEFL - Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
MI and the English Language Classroom
Период
15.10.2004 - 17.10.2004 г.
Организатор
IATEFL - Macedonia

Проекти

(BG05M2OP001-2.002-0001) Студентски практики - Фаза 1

Период на провеждане
21.09.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
50000000,00 лв.

(международен) SEETA Small-scale Teacher-led Research Project

Период на провеждане
21.10.2014 - 01.12.2016 г.
Форма на участие
академичен консултант
Финансиран от
SEETA
Бюджет
5000,00 лв.

(ДО1-4026/18.05.2013) Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда

Период на провеждане
20.11.2013 - 30.10.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
263744,00 лв.

(BG 051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
10.10.2013 - 10.10.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
50000000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Motivation to study English: The case of expatriates in Brussels

Студент
Александра Таркини
Година
2022
ОКС
магистър

Development of communication skills in English when teaching digitally

Студент
Милена Янкова
Година
2021
ОКС
магистър

Studying English in the State Schools in Sweden and Macedonia

Студент
Мария Георгиевска
Година
2019
ОКС
магистър

English Language Classroom Anxiety of Students of International Relations

Студент
Теодора Янева
Година
2018
ОКС
магистър

English Language Motivation of Students of International Relations

Студент
Десислава Янева
Година
2017
ОКС
магистър

Developing Strategies for Learning a Foreign Language in 6th and 7th grade

Студент
Стефани Стефанова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Using technology to increase student motivation

Студент
Божена Христова
Година
2015
ОКС
магистър