Avatar

гл.ас. д-р Йоанна Цветанова

Email: ytzvetanova swu.bg


Публикации

История на педагогиката. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2015 (Съавтор/и: Йордан Колев, Невена Филипова)
Anti-discriminatory Representations in Social Work , Proceedings of IAC-SSaH 2014 ISBN 978-80-905791-0-1 2014: 68-74 2014: 68-74. (Co-author/s: Maya Tcholakova, Viktoria Sotirova, Hristina Arabadzhieva)
Образователната система на Франция. Подготовката на социални работници. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2013 (Съавтор/и: Йордан Колев)
Компетенциите - "общият език" между работодатели и образователни институции. , Университет – Кариера - Университет 2012: 90-96.

Конференции

International Academic Conference on Social Sciences and Humanities

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Anti-discriminatory Representations in Social Work
Период
13.11.2014 - 14.11.2014 г.
Организатор
Czech Institute of Academic Education z.s.
Съавтор(и)
Maya Tcholakova, Viktoria Sotirova, Hristina Arabadzhieva

Проекти

(№277/21.01.2015 ) „М.Е.Н.Т.О.Р.И. – Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образованиена Ромите и Интеграция“,

Период на провеждане
05.05.2016 - 05.05.2016 г.
Форма на участие
ментор
Финансиран от
Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
Бюджет
282501,00 лв.

((SRP-B12/14 ) ) Антипотискащи аспекти на социалната работа (знания, нагласи, поведение на помагащите специалисти и социалните клиенти)

Период на провеждане
28.02.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
10000,00 лв.

((BG051PO001-3.3.07-0002)) Студентски практики

Период на провеждане
18.11.2013 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
функционален експерт, академичен наставник
Финансиран от
ОПРЧР
Бюджет
60000000,00 лв.

((BG051PO001-3.1.07 ) ) Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда

Период на провеждане
01.05.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
вътрешен експерт
Финансиран от
ОПРЧР
Бюджет
282501,00 лв.

Ръководени дипломанти

Социализация на малцинствата в българското училище /1-4 клас/

Студент
Аделина Пашалийска
Година
2015
ОКС
бакалавър

Интерактивни методи на обучение в мултикултурна среда

Студент
Симона Цветкова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

„ПЕДАГОГИКАТА НА ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ”

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Галя Стефанова

„Социално-педагогическа теория на Робърт Оуен“

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валентина Доброволска

„Реализиране на национална стратегия „Визия на деинституционализация на децата в Република България“ в област Благоевград“

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
23.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Керанкова

Идеите на Сократ за образованието на човека

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитриос Лофтсалис

Приносите на Димитрос Глинос към гръцкото образование

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Апостолос Лабирис

Педагогическите идеи на Платон

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Григирис Думос

Идеите на Аристотел за образованието

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Григорис Караискос

Педагогическите идеи на Александър Делмузос

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петрос Папайоану

Културно-просветното дело в град Кюстендил

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветелина Асенова

Педагогическата мисия в България на Елисавета Кларк

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветелина Иванова

Кузман Шапкарев и Солунската мъжка гимназия

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
06.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитрина Миткова

Културно-просветно дело на хората от село Плетена

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
05.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Надя Влайкова

Поява и развитие на предучилищното възпитание в село Корница

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
04.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Авдева

Училището на Петрич-културен мост

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
04.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Теодора Чарова

Просветното дело в община Гърмен

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Нина Попова

Идеите за възпитание и обучение на Ушински

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Иванка Карабелова

История на педагогиката. Преходът към училищен живот.

Вид
Учебник
Издател
Унив. издателство „Неофит Рилски”, Благоевград
Държава
България
Година
2012
Уеб страница
Автор(и)
Йордан Колев