Avatar

гл.ас. д-р Янко Христов

Email: yanko.hristov swu.bg


Публикации

Some Issues on War-captives in the Thirteenth Century Balkans , Великите Асеневци. Велико Търново, 2016 2016: 205 - 215 .
Дупнишкият край през Средновековието , Гребенаров, Ал. (ред. и съст.) История. на Дупница и Дупнишко. С., 2015, 2015: 45-72.
За част от сведенията в документ № 48 от Ponemata diaphora. , Известия на Регионален исторически музей Габрово 2015: 46-53.
Едно пътуване през Източна Стара планина. (по данни от „Сказание за железния кръст) , Известия на Регионален исторически музей Габрово 2014: 70-77.
Marriage and divorce law in the Vardar valley of the thirteenth century , Macedonia and the Balkans in the Byzantine Commonwealth. Proceedings of the International Symposium Days of Justinian I (Oct. 18-19, Skopje 2013) 2014: 64-70.
Щрихи към „Сказание за железния кръст”. България: Университетско издателство "Неофит Рилски" - Благоевград, 2012
Известия относно форми на отбелязване на празника на св. Георги в старобългарски цикъл разкази , Празнично-юбилейната история. Сб. Статии от летния семинар в Китен 25 - 29 юни 2012 г. 2012: 318-324.

Рецензии/Становища

Янко Христов, Щрихи към "Сказание за железния кръст"

Вид
Монография
Издател
Българска Академия на науките и изкуствата
Държава
България
Година
2013
Уеб страница
Автор(и)
Иванова, П.