Avatar

гл.ас. д-р Ивета Якова

Email: yakova swu.bg


Публикации

THE ASSISTED REPRODUCTION BETWEEN SECULAR AND SACRED , 10 YEARS OF THE POLITICS AND RELIGION JOURNAL 2017: 205-211.
ВЪВЕЖДАЩ КОЛАЖ ОТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ УЧЕБНО ПОМАГАЛО (ПЪРВА ЧАСТ). България: УИ “Неофит Рилски”, гр. Благоевград, 2016
Етническите общности: между игрите за електорат и толерантното съжителство , ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА 2016: 331-337.
The cry for attention: in response to parental silence , Социология и икономика 2016: 44-49.
Достатъчно тържествено ли се празнува 24 май? , Сборник "Празникът на Свети Кирил и Методий (Пространства на духа)" 2015: .
New alternative for addicts , ANTHROPOLOGICAL RESEARCHES AND STUDIES 2015: .
За социологията и социолога чрез дисекция на приказката за Пепеляшка , Социологически пространства 2015: 46-57.
THE PRICE OF GLORY: SUCCESS THROUGH IMITATION , В сборник доклади от международна научна конференция на тема: “ИЗКУСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ” 2014: .
Социологическа снимка: опит за разбиране на другостта , Социология и икономика 2014: 100-107.
"Полетата" на парвенющината , Сборник от научна конференция на тема “Авторитет, достойнство и маска” 2013: .
МЕЖДУ ЧАЛГАТА И КНИГАТА , Сборник Културни паралели 2013: .
"Българинът в "странство": Дон Кихот и/ или Санчо Панса?" , Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - 31. 10. 2013 г. 2013: .
В паутине между поп-фолком и поп-музыкой , Сборник материалов и научных статей V II Международной научно-практической конференции г. Казань 2013: .
Младите хора за екологичните кампании, доброволността и възпитанието , Сборник Измерения на екологичната култура, ФНИ при МОМН 2012: .
СОЦИОЛОГИЯ НА ПОЛА SOCIOLOGY OF SEX. България: УИ “Неофит Рилски”, гр. Благоевград, 2012
Другата страна на благотворителността , Сборник Транслации на ценности в съвременното общество Доброволчеството като елемент от гражданското общество 2011: .
Новата координатна система на превенция , Списание Социология 2011: .
Проекологични практики в бизнеса , Сборник: Екологичната култура в модернизиращото са общество 2010: .
Духовната криза в съвременното българско общество: измерения и алтернативи. България: УИ “Неофит Рилски”, гр. Благоевград, 2010
“Денят на социолога се превърна в традиция” , Сп. Социология 2009: .
“How to Revive Solidarity Today?” , In: SOCIOLOGY AND LAW THE 150TH ANNIVERSARY OF EMIL DURKHEIM 2009: 259-267.
“В какво вярва българинът” , Сборник Участие в седмите четения на името на проф. Живко Ошавков 2007: .
“Нещата, такива каквито не изглеждат” , сборник Социологически траектории 2005: .
“Случаят: Българска православна църква” , Сборник Религия и политика 2005: .
Драстично пада възрастовата граница на наркозависимите в България , в-к България, Chicago 2005: .
“Модерните мамини дечица, с оглед опиянението на техните бащи” , Сборник “Минало и съвремие 60 години след Иван Хаджийски”, Институт по социология, БАН 2004: .
Югозападният университет “Неофит Рилски” и Катедра социология – отново “зад” и “за” своите студенти , сп. Университетски преглед 2004: .
Bulharsko: nové dimenzie religiozity , Štát a cirkev v postsocialistickej Európe 2003: . (Co-author/s: Serafimova, M.)
“Знае ли цената си българина?” , Сборник ИКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ 2003: .

Конференции

ІІІ Научна конференция “Хармония в различията”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Етническите общности: между игрите за електорат и толерантното съжителство"
Период
09.12.2016 - 09.12.2016 г.
Организатор
УниБИТ

International scientific conference dedicated to the tenth year of publishing the "Politics and Religion Journal (PRJ)"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
The Assisted Reproduction Technology between the Secular and the Sacred
Период
25.11.2016 - 25.11.2016 г.
Организатор
University of Belgrade

International Conference “SOCIO-PSYCHO-MEDICAL CHANGES IN THE LIFESTYLES OF THE CONTEMPORARY FAMILY”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
New alternative for addicts
Период
07.10.2015 - 08.10.2015 г.
Организатор
Anthropology Institute of the Romanian Academy

Second International Conference “Social Change in the Global World”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“THE SILENCE TODAY BREEDS SHOUTS TOMORROW”
Период
03.09.2015 - 05.09.2015 г.
Организатор
Скопски университет "Св. св. Кирил и Методий"

International Conference on “Education for Democratic Citizenship in the New Century”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
05.12.2014 - 06.12.2014 г.
Организатор
University of Elbasan "Aleksander Xhuvani"

Международной межвузовской научно-практической конференции, "Сетевая журналистика в стиле "АРТ": проблемы и перспективы"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Между поп-фолком и поп-музыкой на просторах Интернета.
Период
29.10.2013 - 30.10.2013 г.
Организатор
КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ДРУГИХ НАУК В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: ПАРАЛЛЕЛИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
МОЛОДЕЖЬ: МЕЖДУ ПОПУЛЯРНЫМ ФОЛЬКЛОРОМ (ПОП-ФОЛКОМ) И ПОП МУЗЫКОЙ (ОПЫТ ДЛЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)
Период
09.04.2013 - 13.04.2013 г.
Организатор
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ имени МАЙМОНИДА проводит

“Младите хора: между риска, превенцията и безразличието”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Зависимостите изход или безизходица (анализ на фокус - групи)
Период
19.10.2012 - 19.10.2012 г.
Организатор
Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград

“Авторитет, достойнство и маска – съвременният прочит на Иван Хаджийски”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Полетата” на парвенющината"
Период
12.10.2012 - 13.10.2012 г.
Организатор
Институтът за социални ценности и структури „Иван Хаджийски“

В търсене на спасителна алтернатива

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Духовното обгрижване, като начин за лечение
Период
18.05.2012 - 18.05.2012 г.
Организатор
Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград

Научен семинар на тема: "Празникът на Св. св. Кирил и Методий – от националното към европейското духовно пространство. История, тенденции, перспективи"

Вид
Локална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
24 май – възражда ли се традицията?
Период
31.10.2011 - 02.11.2011 г.
Организатор
ИЕФЕМ-БАН

“Транслации на ценности в съвременното общество”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Доброволна ли е благотворителността?
Период
26.10.2011 - 26.10.2011 г.
Организатор
Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград

31 th Conference of the SISR/ISSR, RELIGION AND SOCIAL PROBLEMS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Religious activities and practices - an alternative for the salvation of drug addicts
Период
30.06.2011 - 03.07.2011 г.
Организатор
SISR/ISSR

Кръгла маса на тема: “Екологичната култура в модернизиращото се общество"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За по-чиста България: санкции и / или?
Период
14.05.2010 - 14.05.2010 г.
Организатор
Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград

Кръгла маса на тема: ““Мястото и значението на Югозападен университет “Неофит Рилски””

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
03.12.2009 - 03.12.2009 г.
Организатор
Югозападен университет “Неофит Рилски”- Благоевград

"Социология и право. 150 години от рождението на Емил Дюркем (1858-1917)"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Познаването на историята и миналото. Измерения на толерантността
Период
29.05.2008 - 31.05.2008 г.
Организатор
Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград

ПОЛЕТА НА СОЦИОЛОГИЯТА

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Религиозността на младото поколение в българското общество. (Моят социологически опит за проект в полето на религията)"
Период
29.03.2008 - 30.03.2008 г.
Организатор
Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”

29th ISSR/SISR, Secularity and Religious Vitality

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Religious education as a reflection of the religious vitality
Период
23.07.2007 - 27.07.2007 г.
Организатор
ISSR/SISR

28th ISSR/SISR, Challenging Boundaries: Religion and Society

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Bulgaria - Model for Ethnic Tollerance and Forbereance on Balkans
Период
18.07.2005 - 22.07.2005 г.
Организатор
SISR/ISSR

Международна младежка конференция на тема: Политика и политики: Източна Европа и следите на миналото

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Schism
Период
17.07.2005 - 23.07.2005 г.
Организатор
Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград

ИКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Знае ли цената си българина?”
Период
10.01.2005 - 10.01.2005 г.
Организатор
Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград

Проекти

(SRP-A11/15) Ролята на духовните и културните ценности в модерните общества (продължение)

Период на провеждане
19.01.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
МОН

(SRP-A1/14) Ролята на духовните и културни ценности в модерните общества (Благоевградски регион и съседните Гърция, Турция и Македония)

Период на провеждане
13.01.2014 - 28.11.2014 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
МОН

(BG 051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
01.07.2013 - 31.10.2013 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ЕСФ

(SRP-A1/13) Рационално стратегическо управление и адаптивност към динамиката на пазара на труда: предизвикателства и адекватни решения

Период на провеждане
14.01.2013 - 29.11.2013 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
МОН

(DVU_10_0325) СЪЗДАВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР “БАЛКАНИТЕ- ЕВРОПА”

Период на провеждане
01.11.2012 - 31.10.2013 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
ФНИ при МОМН

(SRP-B8/12) Младите хора: между риска, превенцията и безразличието

Период на провеждане
16.01.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
МОН

(SRP-C-11) Трансформации на ценностите в съвременното общество:измерения на духовните, религиозните, културните и екологични сфери

Период на провеждане
10.01.2011 - 01.12.2011 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
МОН

(SRP-B15) Актуални проблеми на хуманитаристиката и обществознанието

Период на провеждане
15.02.2010 - 10.12.2010 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
МОН

Ръководени докторанти

“Социологически поглед към политическата класа. Училище за политици”

Докторант
Теодор Тодоров
Период
14.01.2015 - 13.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

МОДЕРНИ И ТРАДИЦИОННИ СОЦИОКУЛТУРНИ ФАКТОРИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Студент
Мехмед Мерсим
Година
2015
ОКС
бакалавър

ХАЗАРТЪТ – УТОПИЯ ИЛИ РЕАЛНОСТ

Студент
Катя Лекова
Година
2014
ОКС
бакалавър

ПРЕХОДЪТ В БЪЛГАРИЯ – ДЕМОКРАЦИЯ ИЛИ ПОСТТОТАЛИТАРЕН МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ

Студент
Венера Маркова
Година
2014
ОКС
бакалавър

БЪЛГАРСКОТО СЕЛО: ЕДНА ОПТИМИСТИЧНА АЛТЕРНАТИВА

Студент
Евгени Ненков
Година
2014
ОКС
бакалавър

СЕМЕЙСТВОТО:УБЕЖИЩЕ ИЛИ ЗАПЛАХА

Студент
Мария Михайлова
Година
2012
ОКС
бакалавър

ВЪЗМОЖЕН ОТГОВОР ЗА КРИЗАТА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

Студент
Цветилена Димитрова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Социални аспекти на безплодието в България

Студент
Биляна Църваришка
Година
2011
ОКС
бакалавър

Селският туризъм: алтернативи за туризъм (Случаят Ковачевица)

Студент
Мария Демерджиева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Равните права и възможности на жените и мъжете в годините на преход

Студент
Мария Методиева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

БЪДЕЩЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА

Вид
Книга
Издател
ВУ КИА - Пловдив
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
чл. -кор. Димитър Димитров

Религия и/или екология

Вид
Учебник
Издател
УИ “Неофит Рилски”, гр. Благоевград
Държава
България
Година
2014
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Мария Серафимова

New Dimensions of Religiosity

Вид
Монография
Издател
УИ “Неофит Рилски”, гр. Благоевград
Държава
България
Година
2013
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Мария Серафимова