Avatar

гл.ас. д-р Ивета Якова

Email: yakova swu.bg


Защитена дисертация на тема: “Религиозната ситуация в България: случая Българска Православна Църква”, Висша атестационна комисия. Изследователски интереси в областта на социология на религията, пол и джендър, политика, регулатори, девиации, утопия и екология.

Публикации

Kiva: финландската алтернатива срещу училищната агресия у нас , „Стратегии на образователната и научната политика“ 2021: 614-633.
ОБУВКИТЕ НА ИСТАНБУЛ: МЪЛЧАЛИВИЯТ ПРОТЕСТ ЗА ПОГУБЕНИТЕ ЖЕНСКИ ЖИВОТИ. България: За буквите - О писменехь, 2020
Социологът в заснемането другите и техните светове , СЪВРЕМЕННИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ОБРАЗОВАНИЕТО ПО СОЦИОЛОГИЯ 2018: 43- 49.
Класната стая: „арена“ на сблъсък между толерантност и дискриминация , „ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА: ПРАВНА УРЕДБА, ПРОБЛЕМИ И ТЕНДЕНЦИИ“ 2018: с. 309 - 317.
Видимият невидим човек, или опит за разбиране на другостта. България: За буквите - О писменехь, 2018
THE ASSISTED REPRODUCTION BETWEEN SECULAR AND SACRED , 10 YEARS OF THE POLITICS AND RELIGION JOURNAL 2017: 205-211.
Методология и инструменти за превенция, установяване и предотвратяване на дискриминация. България: Комисия за защита от дискриминация, 2017 (Съавтор/и: А. Джумалиева, Н. Йонкова, Хюсеинов, Б., Кр. Коев, А. Попова)
Летен социологически стаж.. България: УИ “Неофит Рилски”, гр. Благоевград, 2017 (Съавтор/и: Велева, В.)
Толерантност и/ или търпимост , ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА 2017: 370-374.
ВЪВЕЖДАЩ КОЛАЖ ОТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ УЧЕБНО ПОМАГАЛО (ПЪРВА ЧАСТ). България: УИ “Неофит Рилски”, гр. Благоевград, 2016
The cry for attention: in response to parental silence , Социология и икономика 2016: 44-49.
Достатъчно тържествено ли се празнува 24 май? , Сборник "Празникът на Свети Кирил и Методий (Пространства на духа)" 2015: .
New alternative for addicts , ANTHROPOLOGICAL RESEARCHES AND STUDIES 2015: .
За социологията и социолога чрез дисекция на приказката за Пепеляшка , Социологически пространства 2015: 46-57.
THE PRICE OF GLORY: SUCCESS THROUGH IMITATION , В сборник доклади от международна научна конференция на тема: “ИЗКУСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ” 2014: pp. 166-178.
Социологическа снимка: опит за разбиране на другостта , Социология и икономика 2014: с. 100-107.
"Полетата" на парвенющината , Сборник от научна конференция на тема “Авторитет, достойнство и маска” 2013: с. 133-141.
МЕЖДУ ЧАЛГАТА И КНИГАТА , Сборник Културни паралели 2013: с. 79-98.
"Българинът в "странство": Дон Кихот и/ или Санчо Панса?" , Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - 31. 10. 2013 г. 2013: с. 338-345.
В паутине между поп-фолком и поп-музыкой , Сборник материалов и научных статей V II Международной научно-практической конференции г. Казань 2013: .
Младите хора за екологичните кампании, доброволността и възпитанието , Сборник Измерения на екологичната култура, 2012: с. 253-261.
СОЦИОЛОГИЯ НА ПОЛА . България: УИ “Неофит Рилски”, гр. Благоевград, 2012 (Съавтор/и: Надежда Йонкова)
Другата страна на благотворителността , Сборник Транслации на ценности в съвременното общество Доброволчеството като елемент от гражданското общество 2011: с. 77-90.
Новата координатна система на превенция , Списание Социология 2011: с. 91-102.
Проекологични практики в бизнеса , Сборник: Екологичната култура в модернизиращото сe общество 2010: с. 165-179.
Духовната криза в съвременното българско общество: измерения и алтернативи. България: УИ “Неофит Рилски”, гр. Благоевград, 2010
“Денят на социолога се превърна в традиция” , Сп. Социология 2009: с. 141-142.
“How to Revive Solidarity Today?” , In: SOCIOLOGY AND LAW THE 150TH ANNIVERSARY OF EMIL DURKHEIM 2009: pp. 259-267.
“В какво вярва българинът” , Сборник Участие в седмите четения на името на проф. Живко Ошавков 2007: .
Докторантски размисли , СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ХОРИЗОНТИ 2007: с. 237-239.
“Нещата, такива каквито не изглеждат” , сборник Социологически траектории 2005: с. 151-156.
“Случаят: Българска православна църква” , Сборник Религия и политика 2005: с. 249-254.
Драстично пада възрастовата граница на наркозависимите в България , в-к България, Chicago 2005: с. 7.
“Модерните мамини дечица, с оглед опиянението на техните бащи” , Сборник “Минало и съвремие 60 години след Иван Хаджийски”, Институт по социология, БАН 2004: .
Югозападният университет “Неофит Рилски” и Катедра социология – отново “зад” и “за” своите студенти , сп. Университетски преглед 2004: с. 21-23.
Bulharsko: nové dimenzie religiozity , Štát a cirkev v postsocialistickej Európe 2003: pp. 22-34. (Co-author/s: Serafimova, M.)
“Знае ли цената си българина?” , Сборник ИКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ 2003: с. 7-9.

Конференции

VII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА” по случай 10 декември – Международен ден за правата на човека

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Обувките на Истанбул: мълчаливият протест срещу погубения женски живот
Период
10.12.2020 - 10.12.2020 г.
Организатор
Университет по библиотекознание и информационни технологии Български форум за междурелигиозен диалог и сътрудничество

VI НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА” по случай 10 декември – Международен ден за правата на човека

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Цената на човешкия живот като социално-политически експеримент в тайните програми на Хитлер и Каримов
Период
10.12.2019 - 10.12.2019 г.
Организатор
УниБИТ в сътрудничество с Националния съвет на религиозните общности в България

V НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА” по случай 10 декември – Международен ден за правата на човека

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Видимият, „невидим“ човек или опит за разбиране на другостта
Период
10.12.2018 - 10.12.2018 г.
Организатор
УниБИТ в сътрудничество с Националния съвет на религиозните общности в България

International scientific conference “POLITOLOGY OF RELIGION: A BIANNUAL CONFERENCE”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
SOCIAL DEVIATIONS IN THE LIGHT OF CONTEMPORARY MIGRATION PROCES
Период
23.11.2018 - 24.11.2018 г.
Организатор
POLITICS AND RELIGION JOURNAL
Съавтор(и)
Мария Серафимова

"Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Класната стая: „арена“ на сблъсък между толерантност и дискриминация
Период
08.06.2018 - 09.06.2018 г.
Организатор
Катедра “Правни науки” при ИУ-Варна в партньорство с Института за държавата и правото при БАН и Комисията за защита от дискриминация

ІV НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА” по случай 10 декември – Международен ден за правата на човека

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Толерантност и/ или търпимост
Период
11.12.2017 - 11.12.2017 г.
Организатор
УниБИТ в сътрудничество с Националния съвет на религиозните общности в България

СЪВРЕМЕННИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ОБРАЗОВАНИЕТО ПО СОЦИОЛОГИЯ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социологът в заснемането другите и техните светове
Период
20.11.2017 - 21.11.2017 г.
Организатор
УНСС

ІII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА” по случай 10 декември – Международен ден за правата на човека

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Етническите общности: между игрите за електорат и толерантното съжителство"
Период
09.12.2016 - 09.12.2016 г.
Организатор
УниБИТ в сътрудничество с Националния съвет на религиозните общности в България

International scientific conference dedicated to the tenth year of publishing the "Politics and Religion Journal (PRJ)"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
The Assisted Reproduction Technology between the Secular and the Sacred
Период
25.11.2016 - 25.11.2016 г.
Организатор
University of Belgrade

International Conference “SOCIO-PSYCHO-MEDICAL CHANGES IN THE LIFESTYLES OF THE CONTEMPORARY FAMILY”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
New alternative for addicts
Период
07.10.2015 - 08.10.2015 г.
Организатор
Anthropology Institute of the Romanian Academy

Second International Conference “Social Change in the Global World”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“THE SILENCE TODAY BREEDS SHOUTS TOMORROW”
Период
03.09.2015 - 05.09.2015 г.
Организатор
Скопски университет "Св. св. Кирил и Методий"

International Conference on “Education for Democratic Citizenship in the New Century”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
05.12.2014 - 06.12.2014 г.
Организатор
University of Elbasan "Aleksander Xhuvani"

"Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Българинът в “странство”: Дон Кихот и/ или Санчо Панса?
Период
31.10.2013 - 31.10.2013 г.
Организатор
УНСС

Международной межвузовской научно-практической конференции, "Сетевая журналистика в стиле "АРТ": проблемы и перспективы"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Между поп-фолком и поп-музыкой на просторах Интернета.
Период
29.10.2013 - 30.10.2013 г.
Организатор
КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ДРУГИХ НАУК В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: ПАРАЛЛЕЛИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
МОЛОДЕЖЬ: МЕЖДУ ПОПУЛЯРНЫМ ФОЛЬКЛОРОМ (ПОП-ФОЛКОМ) И ПОП МУЗЫКОЙ (ОПЫТ ДЛЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)
Период
09.04.2013 - 13.04.2013 г.
Организатор
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ имени МАЙМОНИДА проводит

“Младите хора: между риска, превенцията и безразличието”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Зависимостите изход или безизходица (анализ на фокус - групи)
Период
19.10.2012 - 19.10.2012 г.
Организатор
Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград

“Авторитет, достойнство и маска – съвременният прочит на Иван Хаджийски”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Полетата” на парвенющината"
Период
12.10.2012 - 13.10.2012 г.
Организатор
Институтът за социални ценности и структури „Иван Хаджийски“

В търсене на спасителна алтернатива

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Духовното обгрижване, като начин за лечение
Период
18.05.2012 - 18.05.2012 г.
Организатор
Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград

Научен семинар на тема: "Празникът на Св. св. Кирил и Методий – от националното към европейското духовно пространство. История, тенденции, перспективи"

Вид
Локална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
24 май – възражда ли се традицията?
Период
31.10.2011 - 02.11.2011 г.
Организатор
ИЕФЕМ-БАН

“Транслации на ценности в съвременното общество”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Доброволна ли е благотворителността?
Период
26.10.2011 - 26.10.2011 г.
Организатор
Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград

31 th Conference of the SISR/ISSR, Religion and economy in a global world

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Religious activities and practices - an alternative for the salvation of drug addicts
Период
30.06.2011 - 03.07.2011 г.
Организатор
SISR/ISSR

Кръгла маса на тема: “Екологичната култура в модернизиращото се общество"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За по-чиста България: санкции и / или?
Период
14.05.2010 - 14.05.2010 г.
Организатор
Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград

Кръгла маса на тема: ““Мястото и значението на Югозападен университет “Неофит Рилски””

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
03.12.2009 - 03.12.2009 г.
Организатор
Югозападен университет “Неофит Рилски”- Благоевград

Национални четения за млади социолози

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Гурбетчиите - печалбари или "странни" птици"
Период
02.11.2009 - 02.11.2009 г.
Организатор
Институтът по Социология при БАН

"Съвременното българско семейство - проблеми и перспективи"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Период
12.05.2009 - 12.05.2009 г.
Организатор
Югозападен университет “Неофит Рилски”- Благоевград

"Социология и право. 150 години от рождението на Емил Дюркем (1858-1917)"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Познаването на историята и миналото. Измерения на толерантността
Период
29.05.2008 - 31.05.2008 г.
Организатор
Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград

ПОЛЕТА НА СОЦИОЛОГИЯТА

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Религиозността на младото поколение в българското общество. (Моят социологически опит за проект в полето на религията)"
Период
29.03.2008 - 30.03.2008 г.
Организатор
Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”

29th ISSR/SISR, Secularity and Religious Vitality

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Religious education as a reflection of the religious vitality
Период
23.07.2007 - 27.07.2007 г.
Организатор
ISSR/SISR

28th ISSR/SISR, Challenging Boundaries: Religion and Society

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Bulgaria - Model for Ethnic Tollerance and Forbereance on Balkans
Период
18.07.2005 - 22.07.2005 г.
Организатор
SISR/ISSR

Winter School: „Politic and Policies: East Europe and the Traces of the Past“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Schism
Период
15.03.2005 - 20.03.2005 г.
Организатор
Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград

ИКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Знае ли цената си българина?”
Период
10.01.2005 - 10.01.2005 г.
Организатор
Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград

Проекти

(BMP1/1.3/2738/2017) „INNOVATIVE VOCATIONAL SOCIAL ENTREPRENEURIAL TRAINING (INNOVENTER)“

Период на провеждане
21.05.2018 - 29.11.2019 г.
Форма на участие
Обучаем
Финансиран от
„Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 INTERREG V

(Проект BG05M9OP001-1.004) „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”

Период на провеждане
05.02.2018 - 21.12.2018 г.
Форма на участие
Консултант при изпълнение на дейностите в направление «Социология» на обществена поръчка
Финансиран от
Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” ОП РЧР 2014-2020 г.

(БФП BG05M9OP001-3.003-0001-C001) „Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни възможности”

Период на провеждане
01.11.2016 - 28.04.2017 г.
Форма на участие
Ключов експерт социолог в изпълнение на обществена поръчка
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

(BG05M20P001-2.002-0001) „Студентски практики – Фаза 1”

Период на провеждане
28.09.2016 - 29.11.2018 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР

(SRP-A11/15) Ролята на духовните и културните ценности в модерните общества (продължение)

Период на провеждане
11.03.2015 - 30.12.2015 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
МОН/ НАРЕДБА №9

(SRP-B8 /15) Добри практики, обмяна на опит, академичен диалог

Период на провеждане
10.03.2015 - 02.12.2018 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
МОН/ НАРЕДБА №9

(SRP-A11/15) Ролята на духовните и културните ценности в модерните общества (продължение)

Период на провеждане
19.01.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
МОН

(BG051PO002-2.2.15-0114-C0001) Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Лъки с помощта на надграждащи обучения

Период на провеждане
11.08.2014 - 11.08.2015 г.
Форма на участие
Експерт – обучител
Финансиран от
Оперативна програма "Административен капацитет", ЕСФ

(BG051PO002-2.2.15-0071-C0001) Инвестиция в капацитет – успешна община (Община Луковит)

Период на провеждане
04.08.2014 - 04.08.2015 г.
Форма на участие
Експерт – обучител
Финансиран от
Оперативна програма "Административен капацитет", ЕСФ

(SRP-A1/14) Ролята на духовните и културни ценности в модерните общества (Благоевградски регион и съседните Гърция, Турция и Македония)

Период на провеждане
13.01.2014 - 28.11.2014 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
МОН

(BG051PO002-2.2.12-0049-C0001) Общинска администрация Полски Тръмбеш – съвременна и компетентна

Период на провеждане
02.01.2014 - 02.10.2014 г.
Форма на участие
Експерт – обучител
Финансиран от
Оперативна програма "Административен капацитет", ЕСФ

(BG051PO002-2.2.12-0063-C0001) Община Копривщица –съвременна и ефективна

Период на провеждане
16.12.2013 - 16.09.2014 г.
Форма на участие
Експерт – обучител
Финансиран от
Оперативна програма "Административен капацитет", ЕСФ

(BG 051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
01.07.2013 - 31.10.2013 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ЕСФ

(SRP-A1/13) Рационално стратегическо управление и адаптивност към динамиката на пазара на труда: предизвикателства и адекватни решения

Период на провеждане
14.01.2013 - 29.11.2013 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
МОН

(DVU_10_0325) СЪЗДАВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР “БАЛКАНИТЕ- ЕВРОПА”

Период на провеждане
01.11.2012 - 31.10.2013 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
ФНИ при МОМН

(SRP-B8/12) Младите хора: между риска, превенцията и безразличието

Период на провеждане
16.01.2012 - 30.11.2012 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
МОН

(SRP-C-11) Трансформации на ценностите в съвременното общество:измерения на духовните, религиозните, културните и екологични сфери

Период на провеждане
10.01.2011 - 01.12.2011 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
МОН

(SRP-B15) “Диалогът в образованието: измерения на толерантността”/ Актуални проблеми на хуманитаристиката и обществознанието

Период на провеждане
15.02.2010 - 10.12.2010 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
МОН

(BG051PO001-3.3.03-0081-C0001) Провеждане на студентска практика по тема “Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективното усвояване на средства от СФ”

Период на провеждане
29.09.2009 - 29.09.2010 г.
Форма на участие
организационен секретар
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

(НИД - Н9) "Място и значение на Югозападния университет "Неофит Рилски" в съзнанието на българите, имащи отношение към университетското образование"

Период на провеждане
04.03.2009 - 31.12.2009 г.
Форма на участие
анкетьор
Финансиран от
МОН/ НАРЕДБА №9

(ДОО2–315) „Празникът на св. св. Кирил и Методий – от националното към европейското духовно пространство. История, тенденции, перспективи“

Период на провеждане
19.12.2008 - 15.12.2010 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
Фонд „Научни изследвания” – Министерство на образованието, младежта и науката

(№ ДО-02/179 ) “Трансформацията на националната ценностна система и нейната синхронизация с европейските модели: развитието на екологичната култура като показател за транслация на европейски ценности в българското общество

Период на провеждане
16.12.2008 - 01.12.2012 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
ФНИ при МОН
Бюджет
52500,00 лв.

(SRP-A7 /15) Диалогът в образованието: религиозна и етническа идентичност на студентите в ЮЗУ “Неофит Рилски”

Период на провеждане
11.01.2007 - 20.12.2007 г.
Форма на участие
Анкетьор
Финансиран от
МОН/ НАРЕДБА №9

Ръководени докторанти

“Социологически поглед към политическата класа. Училище за политици”

Докторант
Теодор Ангелов Тодоров
Период
14.01.2015 - 11.01.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Екологичните измерения на човешкото съществуване в България

Студент
Тихомир Николаев Тодоров
Година
2017
ОКС
бакалавър

Еупсихията: новата социална терапия

Студент
Сузана Сонева Белемезова
Година
2017
ОКС
бакалавър

„Приемната грижа между хуманността и комерсиалното“

Студент
Афродита Стоянова Йосифова
Година
2017
ОКС
бакалавър

„Наборната военна служба – Утопия или реалност“

Студент
Даниел Георгиев Узунски
Година
2017
ОКС
бакалавър

Ролята на социализацията в процеса на формиране на отклоняващо се поведение

Студент
Ива Тошкова Сандова
Година
2016
ОКС
бакалавър

Дилемата „Ин витро“

Студент
Васка Георгиева Петкова
Година
2016
ОКС
бакалавър

Домашното насилие. Тема „табу“

Студент
Венцислав Бойков Будинов
Година
2016
ОКС
бакалавър

Детето „Богът“ в семейството

Студент
Жулиета Сергеева Георгиева - Стойнова
Година
2016
ОКС
бакалавър

МОДЕРНИ И ТРАДИЦИОННИ СОЦИОКУЛТУРНИ ФАКТОРИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Студент
Мехмед Мерсим
Година
2015
ОКС
бакалавър

ХАЗАРТЪТ – УТОПИЯ ИЛИ РЕАЛНОСТ

Студент
Катя Лекова
Година
2014
ОКС
бакалавър

ПРЕХОДЪТ В БЪЛГАРИЯ – ДЕМОКРАЦИЯ ИЛИ ПОСТТОТАЛИТАРЕН МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ

Студент
Венера Маркова
Година
2014
ОКС
бакалавър

БЪЛГАРСКОТО СЕЛО: ЕДНА ОПТИМИСТИЧНА АЛТЕРНАТИВА

Студент
Евгени Ненков
Година
2014
ОКС
бакалавър

СЕМЕЙСТВОТО:УБЕЖИЩЕ ИЛИ ЗАПЛАХА

Студент
Мария Михайлова
Година
2012
ОКС
бакалавър

ВЪЗМОЖЕН ОТГОВОР ЗА КРИЗАТА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

Студент
Цветилена Димитрова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Социални аспекти на безплодието в България

Студент
Биляна Църваришка
Година
2011
ОКС
бакалавър

Селският туризъм: алтернативи за туризъм (Случаят Ковачевица)

Студент
Мария Демерджиева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Равните права и възможности на жените и мъжете в годините на преход

Студент
Мария Методиева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

ЦЕННОСТТА НА СЕМЕЙСТВОТО В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.02.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ивета Стефанова

„Власт и политика“

Вид
Монография
Издател
Пловдив: ВУ КИА
Държава
България
Година
2018
Уеб страница
Автор(и)
чл. -кор. Димитър Димитров

Вярващи ли са младите хора?

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Йоана Ангелова Попова

Младите българи: между безразличието и вярата

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Пламен Цветанов Трифонов

Социално-икономически измерения от полагане на труд в обществена полза в област „Перник“

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Бистра Новкова Кръстева

БЪДЕЩЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА

Вид
Книга
Издател
ВУ КИА - Пловдив
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
чл. -кор. Димитър Димитров

Възприемане на религията от учениците в средните училища

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Даниела Кирилова Бойчева

Подражанието като принцип на социалността

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Евгения Андреанова Петкова

Съвременни измерения на феномена подражание

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Кристина Валериева Сергиева

Религия и/или екология

Вид
Учебник
Издател
УИ “Неофит Рилски”, гр. Благоевград
Държава
България
Година
2014
Автор(и)
доц. д-р Мария Серафимова

Младите хора в България: между религиозността и апатията

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Лилия Димитрова Сапунджиева

Ролята на подражанието в модерното общество

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Кристиана Валериева Сергиева

Празникът на розата – социология, култура, туризъм и бизнес

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Теменужка Димитрова Люцканова

Секуларизация и десекуларизация в съвременното общество (Еврейските традиции, ценности и обичаи – минало, настояще, бъдеще)

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Таня Валериева Начева

New Dimensions of Religiosity

Вид
Монография
Издател
УИ “Неофит Рилски”, гр. Благоевград
Държава
България
Година
2013
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Мария Серафимова

Детската престъпност – управляем риск

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Нина Димитрова Виткова

Измерения и форми на домашното насилие над жените в област Перник

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Румяна Бойкова Огнянова

Отношението на младото поколение към културата

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Елена Руменова Момчева

Алтернатива ли е светската религия в българското общество?

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Кирил Кирилов

Младите българи: между безразличието и толерантността

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Надя Безева

Сакралното в руския храм “Свети Николай” през призмата на секуларизацията и десекуларизацията

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Михаела Калчева