Avatar

проф. д-р Веселин Вучков

Email: vuchkov law.swu.bg


Публикации

ВСТЪПЛЕНИЕ , Списание "Международна политика" 2017: 7-9.
Тълкувателна практика по наказателни дела (1957 – 2016). : Нова звезда, 2017 (Съавтор/и: съавторство)
Новата стратегия на България в областта на миграцията, убежището и интеграцията /2011-2020/ в контекста на националната и европейската сигурност , Списание "Международна политика" 2016: .
Професор Никола Саранов във фокуса на Държавна сигурност. , "Правен свят" 2016: .
Наказателен процес в схеми и таблици. : Сиби, 2016
Държавна сигурност срещу юридическата общност в периода от 1944 г. до 1975 г. , "Правен свят" 2016: .
Държавна сигурност срещу юридическата общност в периода от 1944 г. до 1975 г. , "Правен свят" 2016: .
Образуване на досъдебно производство (актуални проблеми). : Сиби, 2015
Тълкувателна практика по наказателни дела (1957 – 2016). : Нова звезда, 2015 (Съавтор/и: съавторство)
Тестове по наказателен процес. : Сиела, 2014
Забравени имена на българската наказателно-процесуална наука (Светослав П. Велчев и проф. Никола Саранов) , Списание "Общество и право" 2013: 122-131.

Конференции

Национална сигурност и миграционен натиск: рискове и решения

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
11.04.2016 - 11.04.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"-Благоевград

Ръководени докторанти

Действие на принципа NE BIS IN IDEM при кумулираните производства и санкции. Ограничения и особености.

Докторант
Лилия Симеонова Георгиева
Период
02.12.2021 - 01.12.2024 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Наказателнопроцесуални особености на разследването чрез служител под прикритие

Докторант
Атанас Сашов Бръндев
Период
12.06.2019 - 11.06.2023 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Проектът на Европейската прокуратураа в контекста на съдебното сътрудничество

Докторант
Христина Веселинова Богиа
Период
03.07.2017 - 02.07.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Разпознаването като способ на доказване в наказателното производство -- сравнително правни аспекти

Докторант
Иван Любенов Аврамов
Период
09.01.2017 - 08.01.2021 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Съдебното следствие в наказателния процес

Докторант
Десислава Любомирова Петрова
Период
12.05.2011 - 11.05.2015 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Изпирането на пари според българското и македонското наказателно право

Докторант
Даница Саво Монева
Период
18.06.2010 - 17.06.2013 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да