Avatar

гл.ас. д-р Венцислав Божинов

Email: ventsislav.bozhinov swu.bg


Публикации

"Трудова мобилност и миграция. Строителните групи в София". България: УИ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – Благоевград, 2015
5. Български език и литература. Учебно помагало за задължително избираема подготовка за 6. клас. България: "Просвета - София" АД, 2015 (Съавтор/и: Весела Михайлова)
5. Български език и литература. Учебно помагало за задължително избираема подготовка за 5. клас. България: "Просвета - София" АД, 2014 (Съавтор/и: Весела Михайлова)
Литература за 8. клас. България: АзБуки - Просвета, 2010 (Съавтор/и: Милена Цанева, Виолета Герджикова)
3. Наследството на Вазов, предоставено на българските ученици за 160-годишнината на народния поет след това – 11. клас. България: Фондация "Просвета", 2010
2. Наследството на Вазов, предоставено на българските ученици за 160-годишнината на народния поет след това – 5.–7. клас. България: Фондация "Просвета", 2010
1. Наследството на Вазов, предоставено на българските ученици за 160-годишнината на народния поет след това – 1.–4. клас. България: Фондация "Просвета", 2010

Конференции

Международна кръгла маса „Мълчанието на Балканите

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Премълчаната идентичност (Биографични разкази на покръстени български турци в Югозападна България след 1912 година)“
Период
14.12.2015 - 14.12.2015 г.
Организатор
Балканистичен семинар към ЮЗУ "Неофит Рилски"

Междунорадна научна конференция Българистични четения - Сегед, 2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Царица, царкиня, княгиня: образът в българската литература и култура
Период
11.06.2015 - 12.06.2015 г.
Организатор
Сегедски университет
Съавтор(и)
Елена Азманова-Рударска

Ръководени дипломанти

Историята на театъра в Благоевград и Разлог в биографичните разкази на актьорите

Студент
Иванка Георгиева Пискулийска
Година
2014
ОКС
бакалавър

"Фолклорът в Малешевица - съвременно състояние"

Студент
Симо Паров
Година
2014
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

„Завръщане в литературата или за смисъла от литературното изследване” – рецензия на книгата на Елена Азманова „Ритуалното слово в българската лирика след Освобождението“

Вид
Монография
Издател
УИ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – Благоевград
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
Венцислав Божинов