Avatar

гл.ас. д-р Георги Величков

Email: velichkov_georgi swu.bg


Публикации

Грехопадение и изкупление /под печат/ , сб. "Философски опити" 2015: .
Кратка история на Неврокопската епархия и нейните митрополити /под печат/ , сб. Хуманизъм, наука и религия 2014: .
Католическото влияние в началото на XX в. в Пиринско и Егейска Македония /под печат/ , сб. „Интерактивни форми за междурелигиозния диалог – предизвикателства и възможности” 2014: .
Какво представлява психология на религията като една сравнително млада наука , сб. Психологията – традиции и перспективи 2013: 251 – 256.
Гонения на християните от римските императори , сб. "Философски опити" 2010: .
Словото Божие , Трансцендентални езици на метафизиката 2009: .

Конференции

Сто и двадесет (120) години Неврокопска епархия

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Неврокопската епархия от учредяването до днес
Период
23.11.2014 - 23.11.2014 г.
Организатор
Конференция под егидата на Неврокопския митрополит Серафим и Неврокопската митрополия

Ценности, парадигми и предизвикателства в междурелигиозните отношения

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Католическото влияние в началото на XX в. в Пиринско и Егейска Македония
Период
10.10.2014 - 12.10.2014 г.
Организатор
Научна конференция под егидата на Националния съвет на религиозните общности в България и Институт за междурелигиозен и етнокултурен диалог, БАН-ИИОЗ

Изборът – философски и психоаналитични проблеми

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Грехопадение и изкупление
Период
29.04.2014 - 30.04.2014 г.
Организатор
Център по Философия и психоанализа

Община Симитли – минало, настояще и бъдеще

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Историята на Неврокопската Епархия
Период
01.03.2014 - 01.03.2014 г.
Организатор
Община Симитли

Обща Църковна История

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Неофит Рилски – учител в семинарията на остров Халки
Период
15.03.2013 - 15.03.2013 г.
Организатор
Солунски Университет "Аристотел"

Философия и теология

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Св. Тома Аквински
Период
05.11.2012 - 05.11.2012 г.
Организатор
Център за немски идеализъм

Философия и теология

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Гонения на християните по времето на император Диоклетиан
Период
08.06.2011 - 08.06.2011 г.
Организатор
Център за немски идеализъм

Трансценденталните езици на метафизиката

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Словото божие
Период
25.05.2009 - 25.05.2009 г.
Организатор
Център за немски идеализъм

Проекти

(SRP-A2/15) Концепти, структура и методологии на некласическото феноменологическо мислене

Период на провеждане
06.12.2015 - 06.12.2015 г.
Форма на участие
участник в проект
Финансиран от
МОН
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP-B7 /15) Дисперсии на западните и източните модели за единство

Период на провеждане
06.12.2015 - 06.12.2015 г.
Форма на участие
участник в проект
Финансиран от
МОН
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP-A7/15) Приложения на философски модели в психоанализата

Период на провеждане
06.01.2015 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
участник в проект
Финансиран от
МОН
Бюджет
2800,00 лв.

(SRP-A7/14) Трансцендентално мислене и трансцендентален идеал

Период на провеждане
03.02.2014 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
участник в проект
Финансиран от
МОН
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP-B7 /14) Екзистенциални и политически основания на нашата съвременност

Период на провеждане
06.01.2014 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
участник в проект
Финансиран от
МОН
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP-B6 /13) Виртуалното и фантастичното

Период на провеждане
09.01.2013 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
участник в проект
Финансиран от
МОН
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP-A7/13) Метафизическо, постметафизическо и философско-религиозно мислене

Период на провеждане
01.01.2013 - 30.12.2013 г.
Форма на участие
участник в проект
Финансиран от
МОН
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP-A7/12) Философският глобализъм на Хегел

Период на провеждане
09.01.2012 - 31.12.2012 г.
Форма на участие
участник в проект
Финансиран от
МОН
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP-А7/11) Бездната Хайдегер. Няколко алтернативни рецепции

Период на провеждане
05.01.2011 - 30.12.2011 г.
Форма на участие
участник в проект
Финансиран от
МОН
Бюджет
10000,00 лв.

(A4/10) Модели на философското мислене

Период на провеждане
04.01.2010 - 31.12.2010 г.
Форма на участие
участник в проект
Финансиран от
МОН
Бюджет
5000,00 лв.

Ръководени докторанти

Философско-религиозни пътища за онтологизирането на божието битие

Докторант
Димитър Атанасов Мирчев
Период
11.05.2016 - 11.03.2017 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

За същността на божията благодат според ученията на Блажения Августин и Св. Тома Аквински

Студент
Стилян Михайлов Богданов
Година
2015
ОКС
бакалавър

Св. Тома Аквински – вяра и знание

Студент
Зорница Атанасова Ангелова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Религиозен и нерелигиозен морал

Студент
Цветомира Василева Бояджиева
Година
2013
ОКС
бакалавър

Философската система на Св.Тома Аквински

Студент
Симона Симеонова Данаилова
Година
2010
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Европейското средновековие: философски идеи и ценности

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
24.09.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Юлиана Николайчева Стаменова

Древни цивилизации Философски модели

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Величка Валентинова Карагьозова

Древни цивилизации Философски модели

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
10.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Величка Валентинова Карагьозова

Будизмът Ваджраяна – основни идеи и направления

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.07.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Габриела Валериева Спасова

Проблемът за злото – философски, психоаналитични и социално – политически аспекти

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.07.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Таня Николова Краева

Основни философски концепции в будизма

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.12.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ирина Емилова Саралийска

Антропологично измерение на свободата в философско религиозното творчество на Николай Бердяев

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.10.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитър Георгиев Начев

Идеалната държава на Платон и Божият град на Блажени Августин – две социално – политически визии

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
06.07.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Борислава Атанасова Янчева

Висшата реалност в будистката философия

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
06.07.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Галина Руменова Благоева

Нравстевно – етическите възгледи – Сократ, Платон и Аристотел

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
24.02.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Емине Сейдиева Джинджиева

Скритият Бог във Философското откровение на Платон

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
24.02.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Страхил Николов Гошев

Резигнацията във философията на С. Киркегор

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.09.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Венелина Ивайлова Иванова

Парадоксът човешко съществуване във философията на Киркегор

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.09.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Радослава Василева Христова

Школи и направление в Будизма. Сравнителен анализ на философските им схващания

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
05.07.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Атанасова Кирова

Основни етически проблеми в Конфуцианството

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
05.07.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стоян Китанов Митов

Разбирането за Бога в юдео-християнската традиция

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
21.01.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Николаев Токаджиев

Любовта и страданието в християнството и будизма

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
21.01.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитрина Ганчова Данаилова

Философски възгледи в будизма-школата Ваджраяна

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
21.01.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Бистра Васева Вучкова