Avatar

гл.ас. д-р Диана Иванова

Email: velevad swu.bg


Публикации

Migration Crisis – A Main Priority for the Fifth Polish Presidency of the Visegrád Group , “NICOLAE BĂLCESCU” LAND FORCES ACADEMY 2018: 194-199.
The Visegrad Group – from Euro-Idealism to Pragmatism , Revista Inclusiones 2018: 82-93.
Политиката по миграционната криза като израз на прагматизма на Вишеградската група , Управление и образование. Академично списание, т. 13, кн. 4. 2017: 145-151.
Hungarian Security Policy and the Migrant Crisis (2015-2017) , The 23nd International Conference The Knowledge-Based Organization. 15-17 June 2017, 2017: 166-171.
Политиката на Чешката република за интеграцията на децата чужденци , Балканистичен форум (Balkanistic Forum); ERIH PLUS, ISSN: 1310-3970. 2016: 297-306.
Migrant crisis and the Visegrád Group`s Policy , The 22nd International Conference The Knowledge-Based Organization. 9-11 June 2016, ISBN 978-973-153-245-5; ISSN 1843-682X 2016: 35-39.
Никола Аврейски. Великобритания и Европа. Обединеното кралство и европейската интеграция. Велико Търново: Фабер, 2016. , STUDIA IURIDICO-HISTORICA 2016: 138-144.
Проваленият опит за евроинтеграция на Турция през 80-те години на ХХ в. , Интеграция и дезинтеграция в Европа през 80-те години на ХХ век 2016: 343-352.
The right to national identity and the European values , Человек в глобальном мире: материалы Международной научной конференции (Воронеж, 18–20 мая 2015 г.) / под ред. Н. В. Бутусовой, Й. Ананиева 2015: 25-29.
Унгарската криза от 1956 г. в Съвета за сигурност на ООН , ООН: исторически традиции и съвременно право. Сборник с материали от международна научна конференция, Благоевград 2-3 октомври 2015. 2015: 446-456.
Неуспелият опит за социалистическа икономическа интеграция през 70-те години на ХХ век , Европейски интеграционни процеси през 70-те години на ХХ век. Сборник с материали от научна сесия, София, 23 април 2014 2014: 103-109.
Влиянието на Кремъл върху промените в Чехословакия в периода 1987-1993 г. , Международна политика 2013: 163-174.
Особенности евроинтеграции Чешской Республики и Болгарии , Государственное, политическое и правовое пространство современной Европы. Международный сборник под редакцией профессора А.Ю.Саломатина 2013: 72-87. (Съавтор/и: Йосиф Кочев)
Политиката на Чешката република за интеграция на чужденците , Европейският съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи 2013: 255-264.
Съветският фактор за прехода в Чехословакия - 1988-1993 г. , Русия, Европа и светът. Сборник с материали от международна научна конференция. София, 28-29 септември 2009 2012: 375-383.
Вацлав Клаус – ексцентричният евроскептик , Исторически личности и идеи. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Искра Баева 2011: 200-208.
Документи и материали по съвременна история (1918-1945). България: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2011
Кризата в Унгария от есента на 2006 г. и проблемът за морала в политиката , Научни известия на ПИФ 2010: 84-92.
Унищожаването на многопартийната система в Чехословакия: процесът срещу Милада Хоракова , Научни известия на ПИФ 2010: 307-317.
Вацлав Хавел и „нежната революция” , Човекът в историята. Методологически, методически и историографски аспекти 2009: 266-275.
Основните вътрешнополитически фактори за развитието на полското общество през 80-те години на ХХ в. , Научни известия на ПИФ 2008: 152-170.
1989 – голямата промяна (рухването на „реалния социализъм" в Полша, Унгария и Чехословакия). България: Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2007

Конференции

The 24nd International Conference The Knowledge-Based Organization. Economic, social and administrative approaches

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Migration Crisis – A Main Priority for the Fifth Polish Presidency of the Visegrád Group
Период
14.06.2018 - 16.06.2018 г.
Организатор
“NICOLAE BĂLCESCU” LAND FORCES ACADEMY

РЕФОРМИ И РЕФОРМЕНИ ИНИЦИАТИВИ В БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ПРЕЗ ХХ В.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Реформирането на чехословашката федерация след „нежната революция” и краят на общата държава
Период
02.10.2017 - 02.10.2017 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

Education, Science, Economics and Technologies

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политиката по миграционната криза като израз на прагматизма на Вишеградската група
Период
22.06.2017 - 23.06.2017 г.
Организатор
Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас

The 23rd International Conference The Knowledge-Based Organization

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Hungarian Security Policy and the Migrant Crisis (2015-2017)
Период
15.06.2017 - 17.06.2017 г.
Организатор
“NICOLAE BĂLCESCU” LAND FORCES ACADEMY

The 22nd International Conference The Knowledge-Based Organization

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Migrant crisis and the Visegrád Group`s Policy
Период
09.06.2017 - 11.06.2017 г.
Организатор
“NICOLAE BĂLCESCU” LAND FORCES ACADEMY

Краят на Студената война и европейската интеграция/дезинтеграция през 90-те години на ХХ в.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Разделянето на Чехословакия през 1993 г. като отражение на политическата дезинтеграция в Източна Европа след разпадането на съветския блок
Период
05.10.2016 - 05.10.2016 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

ООН: Исторически традиции и съвременно право

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Унгарската криза от 1956 г. в Съвета за сигурност на ООН
Период
02.10.2015 - 03.10.2015 г.
Организатор
ПИФ на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

ХХІV международна кръгла маса „Да израснеш на Балканите”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политиката на Чешката република за интеграцията на децата-чужденци
Период
23.04.2015 - 24.04.2015 г.
Организатор
Международният университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Европейски интеграционни процеси през 80-те години на ХХ век

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проваленият опит за евроинтеграция на Турция през 80-те години на ХХ в.
Период
26.03.2015 - 26.03.2015 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

Интеграционни процеси през 70-те години на ХХ в.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Неуспелият опит за социалистическа икономическа интеграция през 70-те години на ХХ в.
Период
23.04.2014 - 23.04.2014 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

Международно лятно училище за докторанти: "Европейският съюз и Черноморският регион: предизвикателства и перспективи"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политиката на Чешката република за интеграцията на чужденците
Период
17.09.2013 - 17.09.2013 г.
Организатор
ПИФ на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Право, управление и медии през ХХI век

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Полският компромис през 1989 г. - първата крачка към разпадането на Източния блок
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Личности и идеи в глобализиращия се свят

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Вацлав Клаус – ексцентричният евроскептик
Период
30.05.2011 - 30.05.2011 г.
Организатор
СУ "Св. Климент Охридски"

Проекти

(RP-A13/18) ЦЕНТРОВЕ, ПЪТИЩА И ТЕРИТОРИИ. Проекции на обмен и конфликтност на Балканите от древността до средата на ХХ век

Период на провеждане
05.03.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(RP-A12/18) Изследвания на правните проблеми в дигиталната среда

Период на провеждане
05.03.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
9000,00 лв.

(RP-A8/17) „1917: тогава, когато светът се промени. За противоречията на едно историческо наследство“

Период на провеждане
25.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
1890,00 лв.

(BG05M20P001-2.002-0001) „Студентски практики – Фаза 1”

Период на провеждане
13.06.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН по оперативна програма Развитие на човешките ресурси съфинансирана от ЕСФ
Бюджет
37000000,00 лв.

(RP-A10/16) "Пречупен ли е гръбнакът на Европа" през 1914 - 1918? - Европа, Балканите и Първата световна война

Период на провеждане
22.02.2016 - 01.12.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6100,00 лв.

(RP-A4/16) Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.: европейското предизвикателство за България Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.: европейското предизвикателство за България

Период на провеждане
22.02.2016 - 01.12.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
14000,00 лв.

(BG05/1751) Въвеждане на урок по демокрация в българските училища

Период на провеждане
31.07.2015 - 29.02.2016 г.
Форма на участие
член на екипа като историк ментор
Финансиран от
Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014
Бюджет
25000,00 лв.

(SRP-A4/15) Социално - структуриращата роля на тютюневата индустрия в България 1878-1947 г.

Период на провеждане
23.02.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
НИР по Наредба № 9
Бюджет
4000,00 лв.

(SRP-A14/15) Сто години от включването на България в Първата световна война: травма и социално наследство (Нови форми на изследователски и образователни дейности)

Период на провеждане
23.02.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
НИР по Наредба № 9
Бюджет
6200,00 лв.

(SRP-A3/14) Българският тютюн - правно-нормативна регламентация, стопанска организация и социални измерения

Период на провеждане
04.03.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
НИР по Наредба № 9
Бюджет
4000,00 лв.

(SRP-A5/14) Изследователски и образователни дейности във връзка с ключови събития за българската национална идентичност: 1000 години Самуилова държава и 100 години Първа световна война

Период на провеждане
24.02.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
НИР по Наредба № 9
Бюджет
12000,00 лв.

(SRP - А3/13) Тютюнът в българското пространство - исторически и културни проекции

Период на провеждане
06.03.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
НИР по Наредба № 9
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP - А3/12) Тютюнът - минало, настояще и бъдеще

Период на провеждане
28.02.2012 - 01.12.2012 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
НИР по Наредба № 9
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP - /11) ПОСТОЯНЕН ИСТОРИЧЕСКИ СЕМИНАР „ПОЛИТИКИ НА ИСТОРИЯТА ПРЕЗ 21-ВИ ВЕК”: Балканската историография и европейската историческа наука

Период на провеждане
21.02.2011 - 01.12.2011 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
НИР по Наредба № 9
Бюджет
9000,00 лв.

(ДВУ 45/23.09.2009) Кризи на националната идентичност: Предизвикателствата на микро-историята като изследователска, етическа и гражданска парадигма (Изследване на случаи)

Период на провеждане
23.03.2009 - 06.06.2012 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
150000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Установяване и развитие на окупационните зони в победена Германия 1945 – 1949 г.

Студент
Георги Тодоров
Година
2018
ОКС
магистър

Битката при Харков от август 1943 г. в контекста на стратегическите планове на двете воюващи страни за лятната кампания от 1943 г.

Студент
Людмил Петров
Година
2018
ОКС
магистър

Политиката на враждуващите сили спрямо населението в хода на Гражданската война в Русия 1917 – 1922 г.

Студент
Георги Тодоров
Година
2017
ОКС
бакалавър

Концепциите на Франция и Великобритания за европейската интеграция (1950-1973)

Студент
Румен Шопкин
Година
2014
ОКС
магистър

Италианската политика към нацистка Германия (1933-1945 г.)

Студент
Анелия Бошнакова
Година
2013
ОКС
бакалавър

Фолклендската война – голямото предизвикателство пред външната политика на Маргарет Тачър

Студент
Гинка Богданова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Военноморският флот на Германия 1935-1945 г.

Студент
Милен Найденов
Година
2012
ОКС
бакалавър

Протестите срещу системата на държавния социализъм в Полша (1956-1976 г.)

Студент
Асибе Арнауд
Година
2012
ОКС
бакалавър

Балканската политика на България при управлението на Тодор Живков (1956-1989 г.)

Студент
Лидия Симеонова
Година
2012
ОКС
магистър

„Пражката пролет” от 1968 г. – последният опит за реформиране на „държавния социализъм”

Студент
Димитрия Васева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Студентските протести във Франция през 1968 г. и краят на голизма

Студент
Райка Сивриева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Дейността на независимия профсъюз „Солидарност” в Полша – първият пробив в докрината „Брежнев”

Студент
Мария Киричкова
Година
2011
ОКС
бакалавър

Убийството на Алдо Моро - едно от знаковите политически убийства в съвременната история

Студент
Рая Козарева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Унгарската революция от 1956 г. - обреченият опит за отхвърляне на системата от съветски тип

Студент
Катя Петрова
Година
2011
ОКС
бакалавър

От „народна демокрация” към еднопартийна политическа система. Чехословакия 1945-1950 г.

Студент
Радослава Накривойска
Година
2010
ОКС
бакалавър