Avatar

гл.ас. д-р Верка Божкова

Email: verka_bozhkovaa abv.bg


Публикации

Творчески посоки при сценичното адаптиране на фолклорните танцови образци , Knowledge - International Journal 2021: 1385-1390.
Аспекти на възникване, формиране и развитие на терминологията на българската народна хореография , Сборник доклади от Научно-практическа конференция, Образование и изкуства: Традиции и перспектива 2020: 788-796.

Рецензии/Становища

"В огледалото на водата"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
24.02.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петър Ангелов

"Целувката"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
23.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Естер Вилемс

"На Гергьовден"

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
14.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Даниела Петрова

Историята на една истинска любов

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
29.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лора Пенева

Жар птица

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
25.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Жени Ганева

Дяволският мост

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
25.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Станимир Мирчев

Парата, Рубата и Севдата

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
26.02.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кирил Петров