Avatar

гл.ас. д-р Валери Пастармаджиев

Email: valstz swu.bg


Публикации

Проекти

(RPY-A2/19) "Художественотворчески център за старинна музика и фолклор"

Период на провеждане
19.03.2019 - 30.11.2019 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
30000,00 лв.

(№ 577 / 17 август 2018 г. на МС) "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие (КИННПОР)"

Период на провеждане
08.12.2018 - 30.11.2021 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
МОН
Бюджет
1600000,00 лв.