Avatar

доц. д-р Валери Пастармаджиев

Email: valstz swu.bg


Публикации

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В III И IV КЛАС НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ, ISBN: 978-619-236-248-5. България: FastPrintBooks, 2021
МУЗИКАТА И НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЪЗДАВАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИ КИНОПРОДУКТИ, ISBN 978-954-00-0260-6. България: Университетско издателство „Неофит Рилски“. Благоевград, 2021
Филмова музика - „Жадни за небе“ - 1-ва част съкомпозитор, съкомпозитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 30:09 мин. : ВТК, 2021 (Съавтор/и: Симеон Германов)
Филмова музика - „Жадни за небе“ - 2-ва част съкомпозитор, съкомпозитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 28:45 мин. : ВТК, 2021 (Съавтор/и: Симеон Германов)
Музика - „Зона ЗаКрила“, композитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 05:00 мин.. : UNICEFF, 2021
Филмова музика - "Патриарха на градежа“, композитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 1:14:05 мин. : БТПП, 2020
Музикален албум „Струнни приказки“. : БНР, Благоевград, 2020 (Съавтор/и: Валери Димчев, Антон Апостолов)
Филмова музика - „Света София“ - Христос Отново Разпнат", съкомпозитор - Валери Пастармаджиев. : FiveStarMediaGrup, 2020 (Съавтор/и: Митко Щерев)
Филмова музика - „Клокотница - битката за клокочещата вода", композитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 31:38 мин. : БНТ, 2019
Филмова музика - Малката Бяла столица на Руската империя“, композитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 44:45 мин. : БНТ, 2019
Филмова музика - "Плевенските руски мемориали: Печал и вдъхновение", композитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 34 мин. : БНТ, 2019
Концерт „Струнни приказки“, БНР, Благоевград. : БНР, Благоевград, 2019 (Съавтор/и: Валери Димчев, Антон Апостолов)
Концерт „Вяра, Надежда, Любов“. : Банско, 2019
Концерт - “The Overalls Rockabilly Trio”. : София, 2019
Филмова музика - „Сливница: Капитаните печелят срещу Генералите“, композитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 37:10 мин. : БНТ, 2018
Филмова музика - „Ботевград: Битката на героя и предателя“, композитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 37:13 мин. : БНТ, 2018
Филмова музика - „Плевен: Краят на войната. Началото на Европа“, композитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 34:23 мин. : БНТ, 2018
Филмова музика - „Никопол: Последната столица“, композитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 31:13 мин. : БНТ, 2017
Филмова музика - „Майсторите, които върнаха времето напред“, композитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 51:12 мин. : БНТ, 2014

Конференции

INTERNATIONAL CONFERENCE ON CREATIVE BUSINESS FOR SMART AND SUSTAINABLE GROWTH (CREBUS 2020)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"The Capacity of ICT to Enhance Music Education"
Период
09.06.2020 - 10.06.2020 г.
Организатор
Технически университет – София, Институт Общество на знанието и IEEE България

КРЪГЛА МАСА и СЕМИНАР в рамките на Национална научна програма КИННПОР

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Музикално пространство при документиране на културно-историческо наследство"
Период
15.11.2019 - 17.11.2019 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

V симпозиум на изследователската група на ICTM „Музика и танц в югоизточна Европа“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Използване на информационните и комуникационните технологиив музикалното обучение в общообразователното училище“
Период
02.05.2017 - 08.05.2017 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Новата идея в образованието

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Приложение на информационните и комуникационните технологии в обучението по музика в общообразователното училище и оценка на резултатите от използването им“
Период
21.09.2016 - 22.09.2016 г.
Организатор
БСУ, Бургас

Проекти

(RPY-A2/19) "Художественотворчески център за старинна музика и фолклор"

Период на провеждане
19.03.2019 - 30.11.2019 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
30000,00 лв.

Знание на фокус

Период на провеждане
11.02.2019 - 10.11.2020 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Бюджет
5000,00 лв.

(№ 577 / 17 август 2018 г. на МС) "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие (КИННПОР)"

Период на провеждане
03.12.2018 - 12.12.2021 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
МОН
Бюджет
1600000,00 лв.

Ръководени докторанти

"Контрабасът в камерните джазови формации дуо и трио през първата половина на XX век в САЩ"

Докторант
Димитър Стойков Карамфилов
Период
20.12.2022 - 19.12.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

"Изследване на многоизмерната система на обучение по специалността поп пеене в колежите и университетите от гледна точка на интердисциплинарността"

Докторант
Ми Джоу
Период
05.07.2022 - 04.05.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

"Значението на музикално-педагогическата концепция на Орф за музикалното образование в началното училище в Гърция"

Докторант
Стилиани Христос Валаси
Период
23.11.2021 - 22.11.2024 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

"Музикалният инструмент "Сантури" в Гърция (гръцката музика) и на Балканите (балканската музика) - Музикологичен и органологичен анализ”

Докторант
Лукия Христос Валаси
Период
23.11.2021 - 22.11.2024 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Рецензии/Становища

„Оркестровото творчество на композитора Йордан Гошев като изпълнителска проблематика“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет, „Н. Рилски“, Благоевград
Държава
България
Дата
06.12.2022 г.
Автор(и)
Иван Стефанов Стоянов