Avatar

доц. д-р Валери Пастармаджиев

Email: valstz swu.bg


Публикации

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В III И IV КЛАС НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ, ISBN: 978-619-236-248-5. България: FastPrintBooks, 2021
МУЗИКАТА И НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЪЗДАВАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИ КИНОПРОДУКТИ, ISBN 978-954-00-0260-6. България: Университетско издателство „Неофит Рилски“. Благоевград, 2021
Филмова музика - „Жадни за небе“ - 1-ва част съкомпозитор, съкомпозитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 30:09 мин. : ВТК, 2021 (Съавтор/и: Симеон Германов)
Филмова музика - „Жадни за небе“ - 2-ва част съкомпозитор, съкомпозитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 28:45 мин. : ВТК, 2021 (Съавтор/и: Симеон Германов)
Музика - „Зона ЗаКрила“, композитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 05:00 мин.. : UNICEFF, 2021
Филмова музика - "Патриарха на градежа“, композитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 1:14:05 мин. : БТПП, 2020
Музикален албум „Струнни приказки“. : БНР, Благоевград, 2020 (Съавтор/и: Валери Димчев, Антон Апостолов)
Филмова музика - „Света София“ - Христос Отново Разпнат", съкомпозитор - Валери Пастармаджиев. : FiveStarMediaGrup, 2020 (Съавтор/и: Митко Щерев)
Филмова музика - „Клокотница - битката за клокочещата вода", композитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 31:38 мин. : БНТ, 2019
Филмова музика - Малката Бяла столица на Руската империя“, композитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 44:45 мин. : БНТ, 2019
Филмова музика - "Плевенските руски мемориали: Печал и вдъхновение", композитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 34 мин. : БНТ, 2019
Концерт „Струнни приказки“, БНР, Благоевград. : БНР, Благоевград, 2019 (Съавтор/и: Валери Димчев, Антон Апостолов)
Концерт „Вяра, Надежда, Любов“. : Банско, 2019
Концерт - “The Overalls Rockabilly Trio”. : София, 2019
Филмова музика - „Сливница: Капитаните печелят срещу Генералите“, композитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 37:10 мин. : БНТ, 2018
Филмова музика - „Ботевград: Битката на героя и предателя“, композитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 37:13 мин. : БНТ, 2018
Филмова музика - „Плевен: Краят на войната. Началото на Европа“, композитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 34:23 мин. : БНТ, 2018
Филмова музика - „Никопол: Последната столица“, композитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 31:13 мин. : БНТ, 2017
Филмова музика - „Майсторите, които върнаха времето напред“, композитор - Валери Пастармаджиев, времетраене - 51:12 мин. : БНТ, 2014

Конференции

INTERNATIONAL CONFERENCE ON CREATIVE BUSINESS FOR SMART AND SUSTAINABLE GROWTH (CREBUS 2020)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"The Capacity of ICT to Enhance Music Education"
Период
09.06.2020 - 10.06.2020 г.
Организатор
Технически университет – София, Институт Общество на знанието и IEEE България

КРЪГЛА МАСА и СЕМИНАР в рамките на Национална научна програма КИННПОР

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Музикално пространство при документиране на културно-историческо наследство"
Период
15.11.2019 - 17.11.2019 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

V симпозиум на изследователската група на ICTM „Музика и танц в югоизточна Европа“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Използване на информационните и комуникационните технологиив музикалното обучение в общообразователното училище“
Период
02.05.2017 - 08.05.2017 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Новата идея в образованието

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Приложение на информационните и комуникационните технологии в обучението по музика в общообразователното училище и оценка на резултатите от използването им“
Период
21.09.2016 - 22.09.2016 г.
Организатор
БСУ, Бургас

Проекти

(RP-C3/23) "XVI Национален студентски фестивал на изкуствата"

Период на провеждане
03.04.2023 - 30.11.2023 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Бюджет
15000,00 лв.

(RPY-A2/19) "Художественотворчески център за старинна музика и фолклор"

Период на провеждане
19.03.2019 - 30.11.2019 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
30000,00 лв.

Знание на фокус

Период на провеждане
11.02.2019 - 10.11.2020 г.
Форма на участие
Член на екип
Финансиран от
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Бюджет
5000,00 лв.

(№ 577 / 17 август 2018 г. на МС) "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие (КИННПОР)"

Период на провеждане
03.12.2018 - 12.12.2021 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
МОН
Бюджет
1600000,00 лв.

Ръководени докторанти

"Контрабасът в камерните джазови формации дуо и трио през първата половина на XX век в САЩ"

Докторант
Димитър Стойков Карамфилов
Период
20.12.2022 - 19.12.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

"Изследване на многоизмерната система на обучение по специалността поп пеене в колежите и университетите от гледна точка на интердисциплинарността"

Докторант
Ми Джоу
Период
05.07.2022 - 04.05.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

"Значението на музикално-педагогическата концепция на Орф за музикалното образование в началното училище в Гърция"

Докторант
Стилиани Христос Валаси
Период
23.11.2021 - 22.11.2024 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

"Музикалният инструмент "Сантури" в Гърция (гръцката музика) и на Балканите (балканската музика) - Музикологичен и органологичен анализ”

Докторант
Лукия Христос Валаси
Период
23.11.2021 - 22.11.2024 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Рецензии/Становища

„Приносът на Георги Митев за развитието на акордеонното изкуство в България“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет, „Н. Рилски“, Благоевград
Държава
България
Дата
23.05.2023 г.
Автор(и)
Станимир Демирев Демирев

„Оркестровото творчество на композитора Йордан Гошев като изпълнителска проблематика“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет, „Н. Рилски“, Благоевград
Държава
България
Дата
06.12.2022 г.
Автор(и)
Иван Стефанов Стоянов