Avatar

проф. д.н. Валери Лазаров

Email: valeri_lazarov law.swu.bg


Публикации

Новите реалности и разузнаване с хора - монография . Република България: издателство „Изток-Запад”, 2012
Матрични решения за националната сигурност - монография. Република България: „Изток-Запад” , 2012 (Съавтор/и: Румен Гюров)
Ретроспекция на отбранителните способности на водещите сили на НАТО през 2010 , сп. Международни отношения 2011: 15-22.
Военна сигурност- предизвикателства и перспективи , сп. Международни отношения 2010: 65-70.
Казусът "Афганистан” , сп. Международни отношения 2010: 101-110.
Някои тенденции в глобалната и регионалната геополитика , сп. Геополитика и геостратегия 2010: 46-54.
Синьото и черното злато на Централна Азия , в. Българска армия 2010: 15.
Геополитиката през 2009 г. , в. Българска армия 2010: 15.
Афганистан – поредната нова стратегия , в. Българска армия 2010: 22.
Геополитиката през 2010 , в. Българска армия 2010: 22.
Афганистан – нов командващ, нова стратегия , в. Българска армия 2010: 12-13.
Кибервойните – петото измерение в съвременното бойно пространство , в. Българска армия 2010: 11.
Разузнаване с хора (HUMINT) - монография. Република България: „Изток-Запад” , 2009
Спокойно ли е в страните, в които основно са разположени българските контингенти? , Годишник на Академия на МВР 2009: 161-188.
Цели и методи на европейското мюсюлманско братство , Годишник на Академия на МВР 2009: 189-218.
В търсене на вярната стратегия в земята на „гордите афганистанци“ , в. Българска армия 2009: 18-19.
Афганистано- пакистанската граница: Същността на афганистанския проблем , в. Българска армия 2009: 18.
Новата геостратегическа среда - монография. Република България: Академия на МВР, 2008
Геополитическото място на Централна Азия и нейната роля за Европейския съюз , Трудове на Специализирано Висше училище по библиотекознание и информационни технологии 2007: 241-251.
Моделът Косово - вероятен в Кавказ? , Сборник научни трудове, НВУ “В.Левски”, Шумен 2007: 27-32.
Конфликтът Израел-Хизбула в сравнение с войната в Косово , годишник на ВА “Г.С. Раковски 2006: 302-307.
Кюрдския фактор в Близкия Изток , Годишник на военна академия "Г.С.Раковски" 2006: 308-310.
Косово, накъде след редуциране на КФОР? , в. Българска армия 2006: 14.
Пълководците на XXI век , ВА „Г.С.Раковски 2005: 25-29.
За точен удар на войските , сп. Един завет 2005: 56-59.
Специфика на рисковете за сигурността на Балканите – предизвикателство за разузнаването в българската армия , Международна научна конференция, Интер експо център, Структури за сигурност на Балканите 2005: 276-284.
Промените на бойното пространство и мястото на военното разузнаване , Международна научна конференция „Разширяването на НАТО – повишаване на сигурността и защита на личността 2004: 59-73.

Ръководени докторанти

Местните публични политики като инструмент в стратегическото управление в публичната сфера

Докторант
Милка Иванова Николова
Период
09.01.2017 - 09.01.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

" Стратегии и методи за регулиране на етнополитически конфликти"

Докторант
Илия Иванов Ганев
Период
16.12.2014 - 15.12.2017 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

"Влияние на природните рискове върху националната сигурност"

Докторант
Теодор Матеев Масов
Период
07.03.2014 - 07.03.2018 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

“Усъвършенстване на вътрешния контрол в корпоративните структури чрез внедряване на базисен модел”

Докторант
Бисер Иванов Райнов
Период
03.12.2013 - 03.12.2016 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

“Управление на елементи от националната сигурност и отбраната чрез метод за визуализация и анализ на многомерна информация посредством сферично пакетиране”

Докторант
Виктор Тихомиров Байчев
Период
13.11.2013 - 13.11.2016 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

"Подготовка на екипи за разузнаване с хора при участие в операции различни от война"

Докторант
Явор Иванов Янков
Период
26.09.2010 - 26.09.2013 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да