Avatar

гл.ас. д-р Валери Димчев

Email: valeridimchev swu.bg


Проекти

"BORDLESS CULLTURE"

Период на провеждане
03.05.2019 - 03.05.2019 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
EU
Бюджет
11,00 лв.

"Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие"

Период на провеждане
03.05.2019 - 03.05.2019 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Interreg
Бюджет
11,00 лв.

(№ 73/ 24.01.2019) Художественотворчески център за старинна музика и фолклор

Период на провеждане
19.03.2019 - 30.11.2019 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
3000,00 лв.

(B2.9C.08) Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation

Период на провеждане
02.10.2017 - 01.10.2019 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Interreg Greece Bulgaria
Бюджет
1113056,12 лв.