Avatar

доц. д-р Валентина Чилева

Email: valentinach swu.bg


Публикации

Диагностициране уменията на учениците за решаване на математически проблемни ситуации , Сборник с научни трудове XXVI Международна научна конференция за млади учени 2017: .
Pedagogical conditions for arising problematic situations in educational activity in mathematics – , International journal "KNOWLEDGE 2017: .
Проблемните ситуации в математическото учебно пространство на учениците в началните класове , :Годишник на шуменския университет, педагогически факултет ТXXD „Иновации в образованието“ 2016: .
Противоречието като основа за възникване на математически проблемни ситуации в учебно-възпитателната дейност на учениците в началните класове. , Детската градина и началното училище- два свята на детството 2016: .
МАТЕМАТИЧЕСКО ЧЕТЕНЕ В ПРОЦЕСА НА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМНИ СИТУАЦИИ ПО МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ , сп.Перспективи 2015: .
Психологически аспекти на процеса на решаване на математически проблемни ситуации. , сборник Лаборатория за наука 2015 2015: .
Хипотезирането в процеса на решаване на математически проблемни ситуации , Педагогически новости 2015: .
Математическо четене в процеса на решаване на проблемни ситуации по математика в началните класове , International journal "KNOWLEDGE", 2015: .
) Problematic situation in the context of didactic teaching and learning .process - , International journal "KNOWLEDGE 2015: .
Модел за решаване на проблеми IDEAL , сборник Лаборатория за наука 2014 2014: .
) Role of strategies in the process of solving mathematical problems in class 1-4. , Годишник на ФП "Педагогическата наука теория и практика", 2014: .