Avatar

гл.ас. д-р Валентина Донева

Email: valentina77 swu.bg


Публикации

Сън и тайнственост в тайнствените повести на Тургенев , Научният Еверест - мечта или реалност 2015: 61-67.
Загадка, тайнственост и любов в "Песен на тържествуващата любов на И.С.Тургенев , Славистиката в глобалния свят - предизвикателства и перспективи 2015: 221-225.

Конференции

Научният Еверест - мечта или реалност

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сън и тайнственост в тайнствените повести на Тургенев
Период
26.02.2015 - 28.02.2015 г.
Организатор
Докторантски проект

POLYSLAV

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Стихотворения в проза - бисерни миниатюри
Период
05.09.2013 - 09.09.2013 г.
Организатор
POLYSLAV

Славистиката в глобалния свят - предизвикателства и перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Загадка, тайнственост и любов в "Песен на тържествуващата любов" на Тургенев
Период
05.09.2012 - 06.09.2012 г.
Организатор
Катедра по славистика, ЮЗУ