Avatar

доц. д-р Васка Станчева-Попкостадинова

Email: v_stancheva swu.bg


Публикации

Preschool teachers' understanding of quality in preschool: a comparative study in three European countries , Early Child Development and Care 2015: 968-981. (Co-author/s: 28. Brodin J. , Hollerer L., Renblad K., Stancheva-Popkostadinova, V.)
Management in child and adolescent psychiatry: How does it look in the Balkans? , Psychiatrike 2014: 48-54. (Co-author/s: Pejovic-Milovancevic M, Miletic V, Anagnostopoulos D, Raleva M, Stancheva V, Burgic-Radmanovic M, Barac-Otasevic Z, Ispanovic V. )
Perspectives of intellectual disability in Serbia and Bulgaria:epidemiology, policy and services for children and adults , Current Opinion in Psychiatry 2011: 419–424. (Co-author/s: 25. Ispanovic-Radojkovic,V., Stancheva-Popkostadinova,V. )
Current Trends in Social Work Case Management , In: K.Popova, V.Stancheva-Popkostadinova(Eds.). Case Work and Social Control in the 20th Century 2010: 107-119.
Transdisciplinary Model of Early Intervention for Children with Disabilities , Proceedings of International Symposium: Modern Trends in Speech and Language Therapy 2010: 111-121 . (Co-author/s: Stancheva-Popkostadinova,V., St. Chincheva,D.Boceva)
Ethical considerations in child research in the light of CRC , Journal of Global Change and Governance 2009: 1-16. (Co-author/s: Brodin, J., Stancheva-Popkostadinova, V.)
Early interventions in children with intellectual disabilities. , Annual of Union of Scientists "Science, Culture and Education" 2009: 215-220. (Co-author/s: Brodin,J, Stancheva-Popkostadinova,V.)

Конференции

14th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Prevention of child abuse and neglect in Bulgaria – current achievements and challenges
Период
27.09.2015 - 29.09.2015 г.
Организатор
ISPCAN
Съавтор(и)
V.Stancheva-Popkostadinova

14th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Training in the field of child abuse and neglect in Bulgaria
Период
27.09.2015 - 29.09.2015 г.
Организатор
ISPCAN
Съавтор(и)
V.Stancheva-Popkostadinova

European Conference on YOUTH MENTAL HEALTH: from continuity of psychopathology to continuity of care

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Prevention of Youth Violence
Период
16.12.2014 - 18.12.2014 г.
Организатор
Saint John of God Clinical research Centre in Partnership with WHO Regional Office of Europe
Съавтор(и)
V.Stancheva-Popkostadinova

Jubillee Scientific Conference, 40 years Medical University-Pleven

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Current challenges in the Development of Coordinated Policies and Practices for Prevention of Child Abuse and Neglect
Период
30.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
Medical University, Pleven
Съавтор(и)
V. Stancheva-Popkostadinova, R.Dinolova

Проекти

(810508) Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via a Minimum Data Set: from planning to practice 'CAN-MDS II'CAN-MDS II

Период на провеждане
01.11.2018 - 01.11.2020 г.
Форма на участие
координатор за България
Финансиран от
Европейска комисия
Бюджет
34403,00 лв.

(Д03-90) Методологии и технологии за повишаване на двигателните и социални умения на деца с проблеми в развитието

Период на провеждане
23.04.2015 - 30.01.2016 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Програма BG09 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество”
Бюджет
160920,00 лв.

(SRP - B 12/15) Промоция на психично здраве чрез игра при деца с увреждания

Период на провеждане
02.03.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
МОН
Бюджет
9000,00 лв.

(Trans-Domain COST Action TD1309 ) Play in Children with Disabilities (LUDI)

Период на провеждане
19.05.2014 - 18.05.2018 г.
Форма на участие
Core group member, WG1 Leader “Children’s play in relation to the types of disabilities"
Финансиран от
EU/COST
Бюджет
342364,00 лв.

(BG 051PO001-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
28.08.2013 - 15.12.2014 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013
Бюджет
5000000,00 лв.

(JUST/2012/DAP/AG/32) Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via Minimum Data Set” [JUST/2012/DAP/AG/3250

Период на провеждане
01.02.2013 - 31.05.2015 г.
Форма на участие
Координатор, главен изследовател за България
Финансиран от
co-founded under Daphne III Programme, of the DG Justice, European Commission
Бюджет
119603,00 лв.

(№ BG051PO001-4.3.04-0063 ) Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет „Неофит Рилски

Период на провеждане
20.11.2012 - 11.11.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Европейски социален фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Бюджет
611789,00 лв.

(JUST/2008/DAP3/AG/1260) Raising a Child through Prison Bars

Период на провеждане
01.02.2010 - 31.01.2013 г.
Форма на участие
Coordinator and Chief Researcher for Bulgaria
Финансиран от
EC/Daphne Program
Бюджет
968136,00 лв.

(HEALTH-F2-2009-223478 ) Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect (BECAN)

Период на провеждане
01.10.2009 - 31.01.2013 г.
Форма на участие
Cordinator and Chilef researcher for Bulgaria
Финансиран от
EC/FP7
Бюджет
2323346,00 лв.

Ръководени докторанти

Социална работа с извършител на насилствени престъпления

Докторант
Пролет Атанасова Николова
Период
09.01.2017 - 08.01.2021 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Крос-културално сравнение на образованието по социална работа в България, Румъния и Словения

Докторант
Весела Стойчева Иванова
Период
09.01.2017 - 08.01.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ефективност на системата за регистрация и мониторинг на случаи на насилие над деца

Докторант
Елена Керанкова
Период
01.07.2016 - 30.06.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Play-based interventions for children with autism spectrum disorders

Докторант
Amalia GIARMADOUROU
Период
17.03.2016 - 16.03.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Неблагоприятни преживявания в детството и рисково за здравето поведение сред студенти от помагащите професии

Докторант
Румяна Динолова-Ходжаджикова
Период
11.02.2016 - 10.02.2019 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Прилагане политиките на Европейския съюз за ранно детско образование и грижа в България

Докторант
Иванка Николова Шалапатова
Период
16.07.2015 - 15.07.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Психо-социална адаптация към детска ясла-важен елемент от промоцията на психично здраве в ранна възраст

Докторант
Даниела Борисова Величкова-Хаджиева
Период
02.07.2015 - 01.07.2018 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да