Avatar

доц. д-р Веска Гювийска

Email: v_guviiska swu.bg


Публикации

Изследователски задачи в практическото обучение за мотивация на студентите от педагогическите специалности. , В: Сборник доклади от научна конференция с международно участие „Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието“ 2015: 169-177. (Съавтор/и: Николай Цанков)
Виртуалната реалност: (образ)ователни прочити , списание Педагогика 2014: .
Възхвала на Еразъм: за един възможен прочит на „Възхвала на глупостта” , списание Педагогика 2014: .
Предшественици и последователи: Игнацио Лойола и Николо Макиавели за съвременното българско училище , Списание Философия 2014: .
Възпитателна програма на Лиляна Тодорова - кибернетични ефекти , В: сборник статии "Професионална подготовка на бъдещия учител за възпитателна работа" 2014: 129-136. (Съавтор/и: Николай Цанков)
The Virtual Net in Educational Context: New Stakes, New Players , Proceedings IV International Conference of Information Technology and Development of Education 2013 (ITRO 2013) 2013: 358-361. (Co-author/s: A. Tsvetkova, N. Tsankov)
Завръщането към ученето като „съ-битие” , Списание Философия 2012: .
Непознатият Сократ - критика на сократовата беседа в училище , списание Педагогика 2012: .
Концептуализация и/или технологизация на идеята за смесено обучение (класическо и електронно) във висшето училище , В: сп. Стратегии за образователната и научната политика 2012: 386-393. (Съавтор/и: Николай Цанков)
Виртуалната реалност - образователни (етимо)логики във висшето училище , В: сб. Учебни постижения на студентите от Факултета по педагогика в условия на смесено (традиционно и електронно) обучение 2012: 66-85. (Съавтор/и: Николай Цанков)

Конференции

Първа национална научна конференция „Рефлексия и обучение – стратегии, технологии, прогнози

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Стратегическо мислене – метапознание – рефлексия” в практическо обучение на студенти – педагози
Период
28.11.2015 - 29.11.2015 г.
Организатор
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Съавтор(и)
Николай Цанков

Научна конференция с международно участие - "Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изследователски задачи в практическото обучение за мотивация на студентите от педагогическите специалности
Период
12.06.2015 - 14.06.2015 г.
Организатор
Бургаски свободен университет
Съавтор(и)
Николай Цанков

Годишната конференция на SIETAR – България – „Свое и Чуждо“ (теоретични рефлексии и актуални социални практики)

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Местоименна идентичност” в контекста на „девиацията”
Период
08.06.2015 - 09.06.2015 г.
Организатор
Софийски университет „св. Климент Охридски“
Съавтор(и)
Николай Цанков

Ръководени докторанти

Православието като протооснование за съвременно религиозно образование в България

Докторант
Мирела Николаева Кючукова
Период
08.01.2018 - 07.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Влиянието на симулационния уъркшоп в образованието върху ефективната дейност на учителя

Докторант
Ясмин Балум
Период
13.11.2017 - 12.11.2020 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не