Avatar

ас. Вергиния Данаилова

Email: verginia_danailova swu.bg


Публикации

• Митологеми за обучението по английски език в българската образователна система , В: Сборник " Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище" 2015: 206-2011. (Съавтор/и: Елисавета Бояджиева)

Конференции

Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
• Правописните реформи в българския език след Освообождението и кодификацията им
Период
24.09.2015 - 25.09.2015 г.
Организатор
България, ЮЗУ "Неофит Рилски"

"Crossing Boundaries in Culture and Communication"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Basic factors triggering the spelling reform in the Bulgarian language
Период
08.05.2015 - 09.05.2015 г.
Организатор
Foreign Languages Department of Romanian American University

„Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Митологеми за чуждоезиковото обучение в българската образователна система
Период
26.09.2014 - 27.09.2014 г.
Организатор
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Доц. д-р Елисавета Бояджиева

Рецензии/Становища

Предизвикателствата в превода: Животинската ферма на Джордж Оруел

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ " Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
30.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христина Юриева Павлова

Кралица Елизабет II - личност и характер

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ " Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стефка Александрова Димитрова