Avatar

доц. д-р Владимир Ценков

Email: v.tsenkov swu.bg


Публикации

The “impossible trilemma” and the analysis of its validity by visualization through the use of artificial intelligence software , Economic Thought 2020: . (Co-author/s: Ganchev, G., Stavrova, E., Paskaleva, M.)
“The global financial crisis of 2008, market efficiency and harmonization: Evidence from the South East Europe capital markets” , сп. Финанси 2020: . (Co-author/s: Stoitsova-Stoykova, A.)
Sustainable post crisis capital market recovery – the case of EURO STOXX 50 , Balkans JETSS (2019) 1: 97-106 UDEKOM Balkan 2019: . (Co-author/s: Mirchev, K. )
Взаимодействие между обществените нагласи и борсовата динамика на страните от Югоизточна Европа , сп. Икономическа мисъл 2017: . (Съавтор/и: Стоицова-Стойкова, А.)
“THE IMPACT OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON THE MARKET EFFICIENCY OF CAPITAL MARKETS OF SOUTH EAST EUROPE” , International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, ISSN: 1925 – 4423 2017: . (Co-author/s: Stoitsova-Stoykova, A. )
“Market efficiency in post-crisis period in the case of Central and Eastern Europe” , Cambridge Journal of Education and Science, № 1(15), (January – June 2016). Volume III, “Cambridge University Press” ISSN: 0305-7640 2016: . (Co-author/s: Georgieva, S.)
Crisis influences between developed and developing capital markets - the case of central and eastern European countries , сп.Икономически изследвания 2015: с.71-108.
Exploring the relationship between credit and nominal GDP , Money, Regulation & Growth: Financing New Growth in Europe, ISSN: 978-3-902109-75-0, SUERF Studies 2014/4, Vienna 2014 2014: pp.17-39. (Co-author/s: Ганчо Ганчев, Елена Ставрова)
TESTING THE TWIN DEFICIT HYPOTHESIS: The case of Central and Eastern European countries , International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences 2012: pp.1-21. (Co-author/s: Ганчо Ганчев, Елена Ставрова)
Хипотеза за ефективните пазари и глобалната финансова криза – по примера на индексите SOFIX, DJIA и DAX , сп.Икономически изследвания 2011: .

Конференции

Международна научна конференция „Демараж или забавен каданс за икономиката и финансите (по примера на ЕС и България)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Неравенство в доходите и спестяванията… или кой у нас спестява
Период
21.05.2014 - 24.05.2014 г.
Организатор
УНСС-София
Съавтор(и)
Ганчо Ганчев, Елена Ставрова , Стоян Танчев

Международна научна конференция „Следкризисният маразъм в Европа и България”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Explore the relationship between credit and GDP
Период
23.06.2013 - 26.06.2013 г.
Организатор
УНСС-София
Съавтор(и)
Ганчо Ганчев, Елена Ставрова

Юбилейна международна научна конференция "Криза и икономически растеж"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Финансова грамотност и инвестиционно поведение – връзки и зависимости
Период
26.10.2012 - 26.10.2012 г.
Организатор
УНСС-София
Съавтор(и)
Елена Ставрова, Стоян Танчев

1-st International Conference " South-East European Countries towards European Integration", University „ALEKSANDËR XHUVANI"- Elbasan, Albania

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Macroeconomic aspects of proportional taxation of Central and Eastern Europe
Период
20.10.2012 - 20.10.2012 г.
Организатор
University „ALEKSANDËR XHUVANI"- Elbasan, Albania
Съавтор(и)
Стоян Танчев

Международна научна конференция „Европа на две скорости – възможно ли е?“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Данъчното облагане като фактор за икономически растеж при държавите от Централна и Източна Европа
Период
05.10.2012 - 05.10.2012 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Съавтор(и)
Стоян Танчев

8-th International Scientific Conference “The Function of management in increasing tourism consumption”, University of Rijeka

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Tourism industry revenue in the Republic of Bulgaria and visits by tourists in-residence – interactions and dependencies
Период
03.05.2012 - 03.05.2012 г.
Организатор
University of Rijeka, Opatija, Croatia
Съавтор(и)
Стоян Танчев, Елена Ставрова

Юбилейна международна научна конференция “Финансовите измерения на излизането на икономиките на източноевропейските държави от кризата”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кризисният модел на Minsky - Kindleberger и българската капиталова търговия в условията на глобалната финансова криза от 2007 г.
Период
07.10.2011 - 08.10.2011 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски”

Международна научна конференция „Накъде след кризата? (с акцент върху финансовия сектор)”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
TESTING THE TWIN DEFICIT HYPOTHESIS: The case of Central and Eastern European countries
Период
16.06.2011 - 19.06.2011 г.
Организатор
УНСС-София
Съавтор(и)
Ганчо Ганчев, Елена Ставрова

Девети Национален конгрес по хранене

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тенденции в храненето на българина в период на динамични икономически промени
Период
19.05.2011 - 22.05.2011 г.
Организатор
Девети Национален конгрес по хранене
Съавтор(и)
Людмила Иванова, Елена Ставрова

Проекти

(BG051PO001-3.3.07) Студентски практики

Период на провеждане
02.06.2014 - 31.10.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси" - Европейски социален фонд - МОН
Бюджет
60000000,00 лв.

(BG0501PO001-0037) Модел за взаимодействие за повишаване пригодността за реализация на студентите между Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски”-Благоевград и представители на бизнеса от Благоевградски регион в контекста на динамичен пазар на труда

Период на провеждане
15.05.2013 - 30.12.2014 г.
Форма на участие
Член на колектива изпълняващ проекта
Финансиран от
Министерство на образованието и науката
Бюджет
169327,00 лв.

Ръководени докторанти

Следкризисно възстановяване на капиталовите пазари от Централна и Източна Европа

Докторант
Соня Георгиева Георгиева
Период
25.02.2013 - 24.02.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не