Avatar

гл.ас. д-р Весела Мирчева

Email: v.mircheva law.swu.bg


Конференции

Знанието – традиции, иновации и перспективи

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Организационно-правни гаранции за дейността на народните представители
Период
14.06.2013 - 15.06.2013 г.
Организатор
БСУ

Петко Каравелов и зараждането на българския конституционализъм

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Петко Каравелов и възглавяваните от него правителства
Период
16.04.2013 - 16.04.2013 г.
Организатор
Юридически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

Юбилейна национална научна конференция с международно участие „Традиции, посоки, предизвикателства”, организирана по повод 50 години научно-образователна институция в средните Родопи, ПУ „Паисий Хилендарски”, филиал-Смолян

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Актуални проблеми на процедурата по снемане на имунитета на народните представители
Период
19.10.2012 - 21.10.2012 г.
Организатор
ПУ „Паисий Хилендарски”, филиал-Смолян

Европа на две скорости – възможно ли е?

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Имунитетът на членовете на Европейския парламент
Период
04.10.2012 - 04.10.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Стопански факултет

Четвърта балканска научна конференция на тема „Науката, образованието и изкуството през XXI век”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Лобизмът – ефективен механизъм за защита интересите на гражданите
Период
30.09.2012 - 01.10.2012 г.
Организатор
СУБ, клон Благоевград

Конституционализъм и демокрация в Република България през новото хилядолетие

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Несъвместимост на народните представители
Период
12.07.2012 - 12.07.2012 г.
Организатор
Юридически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

Международна научна конференция по повод 20-тата годишнина от създаването на Правно-историческия факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски”-Благоевград „Право, управление и медия през XXI-ви век”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Правна същност на парламентарния имунитет
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
ПИФ, ЮЗУ "Неофит Рилски"

IV Міжнародної наукової конференції "Компаративістські читання"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Конституционные и правовые аспекты лоббизма
Период
27.04.2012 - 29.04.2012 г.
Организатор
Львiвський державний унiверситет внутрiшнiх справ

Конституционализъм и демокрация през Третата българска държава

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Народното представителство при действието на Търновската конституция
Период
18.04.2012 - 18.04.2012 г.
Организатор
Юридически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

VI Международная конференция студентов и аспирантов "Традиции и новации в системе современного росийского права"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Актуальные проблемы правовых регламентаций парламентского иммунитета
Период
06.04.2007 - 07.04.2007 г.
Организатор
МГЮА

Проекти

(SRP-B2/15) Модели за интегрирани форми на участие на студентите и докторантите в научно-изследователската дейност

Период на провеждане
01.03.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
2700,00 лв.

(BG 051P0001-3.3.07-0002 ) Студентски практики

Период на провеждане
01.07.2013 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОП "Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския социален фонд
Бюджет
60000000,00 лв.

(SRP-В2/13) Повишаване на ефективността на практическото обучение и провеждането на учебни практики на студентите от специалностите „Право” и „Публична администрация

Период на провеждане
01.03.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
7500,00 лв.