Avatar

ас. Цветомира Бойчева

Email: cbrainova yahoo.com


Публикации

Etiology of language disorders – early predictors for language impairment. , Knowledge International Journal 2020: 1195 - 1199. (Co-author/s: Миглена Симонска)
Диагностика на фонологично развитие при деца , Сборник с доклади от международна конференция “Емоционални и поведенчески нарушения” 2020: 213-220.
Приложение на ДПЕ 3-4 при деца с дисфазия на развитието , Сборник с доклади от 20-та Студентска научна конференция, ФОЗЗГС“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 2019: 20-30.
Приложение на поведенчески въпросник за родители (CBCL) и Поведенчески въпросник за възпитатели и учители (C-TRF) при деца в предучилищна възраст , Сборник с доклади от международна конференция “Работа с родители" 2019: 20.
Има ли място логопедията в дейностите на деца в предучилищна възраст? , Сборник с доклади от международна конференция “Работа с родители” 2019: . (Съавтор/и: Арпи Масихи)
Научно базирани данни за взаимовръзка между нарушени фонологични процеси и заекване в детска възраст , Сборник с доклади от международна конференция “Работа с родители” 2019: 197. (Съавтор/и: Миглена Симонска)
Диагностика на езиковите умения при деца на възраст 3-4 години , Сборник с доклади от международна конференция “Детският език” 2018: 121-139. (Съавтор/и: Боряна Мургина)
Връзката между носене на пелени и езикови умения при деца на 2-3 години , Сборник с доклади от международна конференция “Детският език” 2018: 194-212.
Езиково развитие при слухови нарушения , Сборник с доклади от международна конференция “Детският език” 2018: 238-247. (Съавтор/и: д-р Венелин Маринов)
Поведенчески и емоционални проблеми при деца с езиков дефицит , Сборник с доклади от международна конференция “Логопедични терапии” 2017: 109-116. (Съавтор/и: Маргарита Станкова)