Avatar

проф. Николай Цветков

Email: tsvetkov_n swu.bg


Проекти

(BG 05 M 20P 001-2.002-0001) "наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г. (ОГ1НОИР)

Период на провеждане
01.09.2016 - 29.12.2018 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
) съфинансирана от Европейския социален фондФинансиранеЕвропейски съюз
Бюджет
37000000,00 лв.

(№ BG 05 M 20P001-2.002-0001) Студентски практики фаза 1

Период на провеждане
13.06.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014- 2020 г.“ (ОГ1 НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд
Бюджет
37000000,00 лв.

(SRP-B10 /15) Културното наследство и изкуствата като ресурс за развитие на креативен туризъм в България

Период на провеждане
02.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Съраководител и експерт
Финансиран от
ЮЗУ"Н.Рилски"
Бюджет
7200,00 лв.

(SRP-B10 /14) Изследване на възможностите за формиране на иновативни нагласи и способности у студентите

Период на провеждане
03.02.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
Съраководител и експерт
Финансиран от
ЮЗУ"Неофит .Рилски"
Бюджет
6500,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0028 ) Изкуствата и Културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието

Период на провеждане
27.06.2013 - 31.03.2015 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Европейски социален фонд, Република България
Бюджет
148550,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
07.05.2013 - 31.10.2015 г.
Форма на участие
Академиюен наставник
Финансиран от
Европейски социален фонд, Република България
Бюджет
500000000,00 лв.

( SRP-B9 /13) Аспекти на куктурата и културната идентичност.

Период на провеждане
01.02.2013 - 30.11.2013 г.
Форма на участие
Съраководител и експерт
Финансиран от
ЮЗУ"Н.Рилски"
Бюджет
7800,00 лв.

(Наредба №9) Форми за социализация на културното наследство и културен туризъм

Период на провеждане
01.03.2011 - 30.11.2011 г.
Форма на участие
Съраководител и експерт
Финансиран от
ЮЗУ"Неофит .Рилски"
Бюджет
8550,00 лв.

Ръководени дипломанти

Парата, рубата и севдата

Студент
Кирил Огнянов Петров
Година
2019
ОКС
бакалавър

Сватба

Студент
Люси Велинова
Година
2017
ОКС
бакалавър

Гергьовденски люлки

Студент
Вангелия Стойкова
Година
2017
ОКС
бакалавър

Самодиви

Студент
Вергиния Анастасова
Година
2017
ОКС
бакалавър

Син си женя

Студент
Митко Митков
Година
2017
ОКС
бакалавър

На нивата

Студент
Стоян Лукайчев
Година
2017
ОКС
бакалавър

Меденик

Студент
Габриела Ламбрева
Година
2017
ОКС
бакалавър

Хорографското изкуство в репертоара на ансамбъл "Пирин".Развитие, периодизация и развитие.

Студент
Верка Божкова
Година
2017
ОКС
магистър

Мъжки обредни сватбени игри

Студент
Крум Георгиев Моралиев
Година
2015
ОКС
магистър