Avatar

доц. д-р Иван Тренчев

Email: trenchev swu.bg


Конференции

Sixth International Scientific Conference – FMNS2015 10 – 14 June 2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Metodi Traykov, Miglena Trencheva, Ivan Todorin, Radoslav Mavrevski, Anton Stoilov, Ivan Trenchev. Risk Analysis with R Language. Proceedings of the Sixth International Scientific Conference – FMNS2015 10 – 14 June 2015, vol. 1. 137 -146, 2015
Период
14.06.2015 - 16.06.2015 г.
Организатор
South-West University “Neofit Rilski” Blagoevgrad

Scientific Conference Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Metody Traykov, Miglena Trencheva, Ivan Todorin, Ivan Trenchev, Dimitar Iliev Risk analysis in the food industry through R Language
Период
14.05.2014 - 15.05.2014 г.
Организатор
South-West University “Neofit Rilski” Blagoevgrad

Scientific Conference “Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Kalina Durova, Aleksandar Aleksandrov, Dimitar Iliev, Ivan Trenchev, MiglenaTrencheva. Bank credit risk, models and methods of computation, vol.1. 109- 116
Период
14.05.2014 - 15.05.2014 г.
Организатор
South-West University “Neofit Rilski” Blagoevgrad

Проекти

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ И СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БИЗНЕСА В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Период на провеждане
01.01.2015 - 27.11.2015 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
проект по наредба 9
Бюджет
8000,00 лв.

(NSF IO2/16/ 12.12.2014) Биоинформатични изследвания: нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност

Период на провеждане
12.12.2014 - 28.05.2018 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ – 2014 г.” Фонд "Научни Изследвания"
Бюджет
260000,00 лв.

Ръководени докторанти

Компютърни визуализации в инженерните науки

Докторант
1. Динко Жулиен Стойков
Период
08.01.2018 - 07.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не