Avatar

гл.ас. д-р Татяна Петкова

Email: tatianavas abv.bg


tpetkova@swu.bg ; tatianavas.tp@gmail.com Постдокторка програма (2022-2024) по Политически науки в Gaia College, Israel https://www.gaia.college/en/researchers/prof.-tatyana-vasila-petkova-phd ДОКТОР ПО ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА ДОКТОР ПО ПОЛИТОЛОГИЯ Магистър по ФИЛОСОФИЯ и магистър по ТЕОЛОГИЯ.- завършено през 1999 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград University of Oxford -Specialisation in the English Language – 15.07.2014 – 10.08.2014 University of the Aegean - Greece, NOS - Portugal, EUS Micro Beacon - UK, ПУ „Паисий Хилендарски” – 2003 / 2004 г. – специализация по проект по програма Leonardo da Vinci: Resource tutor - Business English, Business planning, Marketing researches, и други специализации.

Публикации

Hava Nagila , 6IeCSHSS: CONFERENCE PROCEEDINGS 2023: 73-84. (Co-author/s: Даниел Галили (Daniel Galily))
When You Are Named Ruth , 8IeCSHSS: CONFERENCE PROCEEDINGS 2022: 85-92. (Co-author/s: Daniel Galily)
New dimensions of the perception and experience of time in conditions of the global risk society , 7IeCSHSS: CONFERENCE PROCEEDINGS, ISBN (Online) 978-86-81294-08-6, https://doi.org/10.32591/coas.e-conf.07 2021: 49-64.
Grammar of the unity in Europe – The case of Russia , in collection of the 5th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences 28 of June, 2020 2020: 83-92. (Co-author/s: Даниел Галили (Daniel Galily))
Ideas of National Sovereignty and International Law , in collection of the 3rd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences 29 of June, 2019. 2019: pp. 161-170.
The idea of tolerance - John Locke and Immanuel Kant , in: Open Journal for Studies in Philosophy 2019. Volume 1. Number 1, Belgrade, Serbia. 2019: .
Сборник с лекции по интеграция и институции на Европейския съюз, ISBN 978-218-232-171-0. България: УИ на УНСС, София 2019 г. , 2019
The Social Space and The Mobile Human , in collection of the 3rd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences 29 of June, 2019. 2019: 57-70.
Bulgarian Jewish women and scientific knowledge , in collection of the 4th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences 24 of December, 2019. 2019: 71-82.
The Virtual, the Human Senses and One “Imperfect Concurrency” , Open Journal for Studies in Philosophy, 2018, 2(1), 9-18. ISSN (Online) 2560-5380 ▪ DOI: 00.00000/ojsp.2018.00000a 2018: .
Estonia or e-Estonia – Digitalization as the Highest Priority for its European Presidency https://www.centerprode.com/conferences/1IeCSHSS.html , 1st International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences 29 June 2018 Conference Proceedings ISBN 978-86-81294-00-0 2018: .
Contemporary Philosophical Debate on Globalization , in collection of the 2nd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences 21 of December, 2018. 2018: pp. 73-99.
„Несъвършената едновременност – новото измерение на времето”. България: УИ на УНСС, София 2017 г., 2017
Идеи за отношението към Другия - VI-XVI век , Списание NotaBene Брой 35(2017). 2017: .
РУСИЯ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ Г- 8, БРИКС, Г- 20, ШОС И ЕАИС- ОТ КРАЯ НА ХХ / НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК. България: УИ на УНСС, София 2017 г., 2017
To Think About Deliberative Democracy , Open Journal for Studies in Philosophy 2017: .
Русия в международните организации / Г- 8, БРИКС, Г- 20, ШОС и ЕАИС- от края на ХХ / началото на ХХI век. България: УИ на УНСС, София 2017 г., 2017
„Русия е припознала себе си като Запад – като Изток-Запад, който обединява два свята, а не ги разделя (културният компромис)“ , в сборник: „ДИАЛОГЪТ ИЗТОК-ЗАПАД: МНОГОПОСОЧНОСТ НА ПРОЧИТИТЕ“ 2016: .
„ЕС след Арабската зима“ , в сборник „ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕЯ - МЕЖДУ ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА И НАДЕЖДАТА” 2016: .
„Русия между 2000 -2016 г.” , в сборник: „Годишник IV на катедра по философски и политически науки при Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски 2016 г. 2016: .
КОНФЛИКТЪТ МЕЖДУ ДИГИТАЛНА И РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ“ , КОНФЛИКТЪТ МЕЖДУ ДИГИТАЛНА И РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ“ 2015: .
„ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО“ , в сб. „Годишник I на катедра по философски и политически науки при Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски 2014 г. 2014: .
„Дигиталните технологии и виртуалното – човешките сетива и една „несъвършена едновременност“ , в монографичен сборник „Дигитална култура и общество“ 2014: .
„Дигиталните технологии и изобразителното изкуство“ – в сборник „Виртуално и въображаемо“ , в сборник „Виртуално и въображаемо“ 2014: .
„Глобализацията като участ човешка”. България: УИ на УНСС., 2013
„ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЧОВЕШ6ОТО МИСЛЕНЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО” , ел. сп. „NOTA BENE” 2013: .
„НОВАТА ЛЕКСИКА НА ВИРТУАЛНОТО” , сб. „Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи” 2013: .
„Идеите на космополитизма” , в сб. „Годишник III на катедра по философски и политически науки при Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски 2013 г. 2013: .
„Съвременният философски дебат за глобализацията , в сборник: „Годишник II на катедра по философски и политически науки при Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски 2012 г. 2012: .
„Идентичност във виртуалното” , в сборник от „Научна конференция с международно участие „Дигитална култура, медии и образование” в ЮЗУ „Неофит Рилски” 2012: .
„Глобализацията: виртуалното пространство и виртуалното време” , в сборник от „Научна конференция с международно участие „Дигитална култура, медии и образование” в ЮЗУ „Неофит Рилски” 2012: .
„Един различен поглед към гражданския протест – тероризмът и насилието – „Мюнхенското клане” от 5 септември 1972 г. , в сборник от ”Научна конференция: „Гражданският протест – минало, настояще и бъдеще” 2012: .
„Съвременният философски дебат за глобализацията” , в сборник: „Годишник II на катедра по философски и политически науки при Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски 2011 г.; 2012: .
„Арабската пролет и проблемите на Шенгенското пространство” , сб. „Границите - философски и политически прочити" 2012: .
„Предразсъдъкът като граница и изказ на дорефлексивното съдържание на съзнанието. Позитивността на предразсъдъците” , ел. сп. „NOTA BENE” 2011: .
„Историко-философската предистория на глобализацията - отношението към „Другия” в периода от VI- ти до XVI – ти век” , в сборник: „Годишник I на катедра по философски и политически науки при Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски 2011 г. 2011: .
„Как възниква космополитичния поглед?” , в сборник: „Глобализация и толерантност” 2010: .
„Какво загуби днешната жена? Поглед към думите на Майка Тереза” , сб. „Съвременната жена – роли и образи” 2010: .
„Новата лексика – език, диалог или модерен дискурс” , сб. „Език и свят (философски и филологически аспекти" 2008: .
„Глобализацията и саморегулирането на детското поведение” – в сп. „Обществено възпитание” , сп. „Обществено възпитание” 2008: .

Конференции

„ЕВРОПЕЙСКАТА ИДЕЯ - МЕЖДУ ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА И НАДЕЖДАТА”,

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„ЕС след Арабската зима“,
Период
10.05.2016 - 10.05.2016 г.
Организатор
Катедра „Философски и политически науки“, Философски факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски 2011 г.; УИ „Неофит Рилски”, Благоевград

„Диалогът „Изток-Запад““

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Русия припознала себе си като запад“.
Период
30.10.2015 - 30.10.2015 г.
Организатор
Катедра „Философски и политически науки“, Философски факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски 2011 г.; УИ „Неофит Рилски”, Благоевград

„Дигитална култура и общество”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Дигиталните ДЕМОКРАЦИЯ“.
Период
30.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
"Център за нови медии и дигитална култура", Факултет по изкуства

ФИЛОСОФСКА И ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Конфликтът между дигиталната и реалната демокрация“
Период
24.10.2014 - 24.10.2014 г.
Организатор
Катедра „Философски и политически науки“, Философски факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски 2011 г.; УИ „Неофит Рилски”, Благоевград

ФИЛОСОФСКА И ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Александър Дугин за Русия между „евразийството“ и „многополярната глобализация“
Период
24.10.2014 - 24.10.2014 г.
Организатор
Катедра „Философски и политически науки“, Философски факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски 2011 г.; УИ „Неофит Рилски”, Благоевград

„Дигитална култура и общество”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Дигиталните технологии и виртуалното. Човешките сетива и една „несъвършена едновременност”
Период
31.10.2013 - 01.11.2013 г.
Организатор
"Център за нови медии и дигитална култура", Факултет по изкуства

„Виртуалното и фантазното”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„„ЦЕЛИЯТ ЖИВОТ Е СЪН, А СЪНЯТ НЕ Е НИЩО ДРУГО ОСВЕН СЪН!" - ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЧОВЕШКОТО МИСЛЕНЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО”
Период
11.10.2013 - 11.10.2013 г.
Организатор
Катедра „Философски и политически науки“, Философски факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски 2011 г.; УИ „Неофит Рилски”, Благоевград

Conference Linguistics: History, Challenges, Perspectives

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Модерният език и глобализацията – новата лексика на виртуалното.”
Период
09.05.2013 - 09.05.2013 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

„Дигитална култура, медии и образование”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Глобализацията: виртуалното пространство и виртуалното време”;
Период
30.10.2012 - 30.10.2012 г.
Организатор
"Център за нови медии и дигитална култура", Факултет по изкуства

„Дигитална култура, медии и образование”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Идентичност във виртуалното”.
Период
30.10.2012 - 30.10.2012 г.
Организатор
"Център за нови медии и дигитална култура", Факултет по изкуства

„Гражданският протест – минало, настояще и бъдеще”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Един различен поглед към гражданския протест – тероризмът и насилието – „Мюнхенското клане” от 5 септември 1972 г.”
Период
12.10.2012 - 12.10.2012 г.
Организатор
Катедра „Философски и политически науки“, Философски факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски 2011 г.; УИ „Неофит Рилски”, Благоевград

„Границите – философски и политически прочити”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Арабската пролет и проблемите на Шенгенското пространство”
Период
21.10.2011 - 21.10.2011 г.
Организатор
Катедра „Философски и политически науки“, Философски факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски 2011 г.; УИ „Неофит Рилски”, Благоевград

„Глобализация и толерантност”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Как възниква космополитичния поглед?”
Период
15.10.2010 - 15.10.2010 г.
Организатор
Катедра „Философски и политически науки“, Философски факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски 2011 г.; УИ „Неофит Рилски”, Благоевград

„Съвременната жена – роли и образи”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Какво загуби днешната жена? Поглед към думите на Майка Тереза
Период
23.10.2008 - 23.10.2008 г.
Организатор
Катедра „Философски и политически науки“, Философски факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски 2011 г.; УИ „Неофит Рилски”, Благоевград

„Език и свят”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Новата лексика – език, диалог или модерен дискурс”
Период
02.06.2008 - 02.07.2008 г.
Организатор
Катедра „Философски и политически науки“, Философски факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски 2011 г.; УИ „Неофит Рилски”, Благоевград