Avatar

ас. д-р Емилия Тошева

Email: emilia_tosheva swu.bg


Публикации

Електронно портфолио за кариерно развитие. : Академично издателство на Русенски университет "А. Кънчев", 2018
Cloud Technologies in Education programs for students majoring in Pedagogy of Technology and Entrepreneurship , Моско́вский педагоги́ческий госуда́рственный университе́т 2017: .
Model for web-based career education in technological learning. Германия: Lambert Academic Publishing, 2016
Web Based E-Learning Platforms , ITRO 2016 Zrenjanin, Republic of Serbia 2016: 4.
E-portfolio for career development in technological education , Third international scientific conference Кnowledge now but how 2015: 4-5.
Дизайн на е-портфолио за кариерно развитие на ученика в технологично обучение , Лаборатория за наука 2014: 4.
Карьерное веб-образование в технологическом обучении , Научно-практический журнал «Современная педагогика» 2014: .
Дизайн на уеб-базиран ресурс за кариерно образование в технологичното обучение , сп. „Професионално образование“ 2013: 4.

Конференции

X International IT and education development conference 2019 (ITRO 2019)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
TECHNOLOGICAL MODEL FOR TRAINING STUDENTS IN THE CLOUD ENVIRONMENT
Период
27.06.2019 - 28.06.2019 г.
Организатор
Technical Faculty “Mihajlo Puoin”,University of Novi Sad, Serbia

IX INTERNATIONAL CONFERENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT OF EDUCATION

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Cloud Solutions for Creating Mind Maps used in Technological Education
Период
27.06.2018 - 28.06.2018 г.
Организатор
UNIVERSITY OF NOVI SAD TECHNICAL FACULTY ”MIHAJLO PUPIN” ZRENJANIN REPUBLIC OF SERBIA

International Conference on Information Technology and Development of Education

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
WEB BASED E-LEARNING PLATFORMS
Период
10.06.2016 - 12.06.2016 г.
Организатор
Technical Faculty »Mihajlo Pupin« in Zrenjanin

Проекти

( BG05M20P001-2.002-0001 ) Студентски практики

Период на провеждане
01.09.2014 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
НОИРТ
Бюджет
504600000,00 лв.

Ръководени дипломанти

ПРИЛОЖЕНИЕ НА УЕБ БАЗИРАНИ РЕСУРСИ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Студент
Айше Мустафа Мехмед
Година
2019
ОКС
магистър

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБРАБОТКА НА ВИДЕО В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В 5 КЛАС

Студент
Тодор Мирчев
Година
2018
ОКС
бакалавър

ДИЗАЙН НА УЕБ БАЗИРАНИ РЕСУРСИ ЗА КАРИЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ“

Студент
Кристина Николаева Тренчева
Година
2018
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Ключови характеристики на програмите за кариерно развитие на учениците

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград
Държава
България
Дата
10.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветелина Димитрова Иванова

ДЕБАТЪТ КАТО МЕТОД НА ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
25.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Явор Жерев

Кариерни нагласи на младия учител

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
25.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Сашко Кръстев

Съвремени електронни форми за кариерно ориентиране на учениците

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ " Неофит Рилски"-Благоевград
Държава
България
Дата
22.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кристина Николаева Тренчева