Avatar

ас. д-р Емилия Тошева

Email: emilia_tosheva swu.bg


Публикации

Model for web-based career education in technological learning. Германия: Lambert Academic Publishing, 2016
Web Based E-Learning Platforms , ITRO 2016 Zrenjanin, Republic of Serbia 2016: 4.
E-portfolio for career development in technological education , Third international scientific conference Кnowledge now but how 2015: 4-5.
Дизайн на е-портфолио за кариерно развитие на ученика в технологично обучение , Лаборатория за наука 2014: 4.
Карьерное веб-образование в технологическом обучении , Научно-практический журнал «Современная педагогика» 2014: .
Дизайн на уеб-базиран ресурс за кариерно образование в технологичното обучение , сп. „Професионално образование“ 2013: 4.

Конференции

International Conference on Information Technology and Development of Education

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
WEB BASED E-LEARNING PLATFORMS
Период
10.06.2016 - 12.06.2016 г.
Организатор
Technical Faculty »Mihajlo Pupin« in Zrenjanin

Проекти

( BG05M20P001-2.002-0001 ) Студентски практики

Период на провеждане
01.09.2014 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
НОИРТ
Бюджет
504600000,00 лв.

Рецензии/Становища

Съвремени електронни форми за кариерно ориентиране на учениците

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ " Неофит Рилски"-Благоевград
Държава
България
Дата
22.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кристина Николаева Тренчева