Avatar

гл.ас. д-р Емилия Тошева

Email: emilia_tosheva swu.bg


Публикации

Technological model for training students in the Cloud environment , INTERNATIONAL Conference of Information Technology andDevelopment of Education ITRO (10 ; 2019 ; Zrenjanin) 2021: .
Technological Model for Cloud Education. Германия: Lambert Academic Publishing, 2021
CLOUD TECHNOLOGIES IN EDUCATION , Электронный научно-практический журнал "Современные научные исследования и инновации" 2021: .
Технологични решения за подпомагане на електронното обучение чрез интерактивни презентационни системи и облачната платформа на Google , сп.Педагогика 2020: 134-136. (Съавтор/и: Василиса Павлова)
3D MODELING SOLUTIONS IN THE CLOUD , In: Conference on Information Technology and Development of Education–ITRO 2019 Zrenjanin. Republic of Serbia. pp 90-92. 2020: 215-217.
OPEN SOURCE GIS DECISION SUPPORT TOOLS FOR WILDFIRE AND FLOOD NATURAL HAZARDS WITH EMBEDED INTERACTIVE TRAINING RESOURCES , 1 st International conference on ENVIROnmental protection and disaster RISKs, 29-30 September, 2020, On-line participation 2020: 232-241. (Co-author/s: Стефан Стефанов, Нина Добринкова)
Електронно портфолио за кариерно развитие. : Академично издателство на Русенски университет "А. Кънчев", 2018
Cloud Technologies in Education programs for students majoring in Pedagogy of Technology and Entrepreneurship , Моско́вский педагоги́ческий госуда́рственный университе́т 2017: .
Приложение на Augmented reality и Google App в Технологичното обучение , International Scientific Conference - The power of knowledge,Vrnjacka Banja, Republic of Serbia 2017: 719-725. (Съавтор/и: Василиса Павлова)
Model for web-based career education in technological learning. Германия: Lambert Academic Publishing, 2016
Web Based E-Learning Platforms , ITRO 2016 Zrenjanin, Republic of Serbia 2016: 4.
E-portfolio for career development in technological education , Third international scientific conference Кnowledge now but how 2015: 4-5.
Дизайн на е-портфолио за кариерно развитие на ученика в технологично обучение , Лаборатория за наука 2014: 4.
Карьерное веб-образование в технологическом обучении , Научно-практический журнал «Современная педагогика» 2014: .
Дизайн на уеб-базиран ресурс за кариерно образование в технологичното обучение , сп. „Професионално образование“ 2013: 4.

Конференции

INTERNATIONAL CONFERENCE "INFORMATION TECHNOLOGY AND EDUCATION DEVELOPMENT" ITRO 2021

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The evolution of Web Based Learning Platforms
Период
26.11.2021 - 27.11.2021 г.
Организатор
UNIVERSITY OF NOVI SAD TECHNICAL FACULTY “MIHAJLO PUPIN” ZRENJANIN

Международная научно-практическая конференция «Шамовские педагогические чтения научной школы Управления образовательными системами»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ментальныe карты и стимулирование творческой активности учащихся в обучении в «Технологии и предпринимательства»
Период
25.01.2021 - 25.01.2021 г.
Организатор
Научная школа Управления образовательными системами

1st International Conferencie on Envirolmental Protection and Disaster Risks

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
OPEN SOURCE GIS DECISION SUPPORT TOOLS FOR WILDFIRE AND FLOOD NATURAL HAZARDS WITH EMBEDED INTERACTIVE TRAINING RESOURCES
Период
29.09.2020 - 30.09.2020 г.
Организатор
The National Geoinformation Center (NGIC) of the Republic of Bulgaria Project ”NATIONAL GEO-INFORMATION CENTER”, financed by the National Road Map for Scientific Infrastructure 2017-2023, Contr. No D01-282 / 17.12.2019.
Съавтор(и)
Стефан Стефанов, Нина Добринкова

IX INTERNATIONAL CONFERENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT OF EDUCATION

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Cloud Solutions for Creating Mind Maps used in Technological Education
Период
27.06.2018 - 28.06.2018 г.
Организатор
UNIVERSITY OF NOVI SAD TECHNICAL FACULTY ”MIHAJLO PUPIN” ZRENJANIN REPUBLIC OF SERBIA

Электронные конференции Российской Академии Естествознания

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Cloud technologies for video editing in technological education
Период
07.06.2017 - 08.06.2017 г.
Организатор
Российской Академии Естествознания

Научно практической конференции

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Cloud Technologies in Education programs for students majoring in "Pedagogy of Technology and Entrepreneurship
Период
27.04.2017 - 28.04.2017 г.
Организатор
Моско́вский педагоги́ческий госуда́рственный университе́т

International Conference on Information Technology and Development of Education

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
WEB BASED E-LEARNING PLATFORMS
Период
10.06.2016 - 12.06.2016 г.
Организатор
Technical Faculty »Mihajlo Pupin« in Zrenjanin

Проекти

(BG05M2OP001-2.013-0001) "Студентски практики - фаза 2"

Период на провеждане
13.01.2020 - 31.12.2023 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
46000000,00 лв.

(ПРЕАКСЕЛЕРАТОРСКА ПРОГРАМА “CHALLENGE YOU“ .) ПРЕАКСЕЛЕРАТОРСКА ПРОГРАМА “CHALLENGE YOU“

Период на провеждане
16.03.2019 - 18.05.2019 г.
Форма на участие
Ментор на студенти
Финансиран от
ОББ, JA България и The Edge: R&BD
Бюджет
50000,00 лв.

( BG05M20P001-2.002-0001 ) "Студентски практики Фаза 1"

Период на провеждане
01.09.2014 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
НОИРТ
Бюджет
504600000,00 лв.

Ръководени дипломанти

„Игра тестер за развитие на фините двигателни умения“

Студент
Димитър Иванов
Година
2021
ОКС
бакалавър

„РАЗРАБОТВАНЕ НА СЦЕНАРИЙ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКРОННАТА ПЛАТФОРМА TEAMS В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВ0 5-7 КЛАС “

Студент
Ясен Петров
Година
2021
ОКС
бакалавър

Дидактически комплект „Инструменти за измерване и ръчна обработка” - 5 клас по Технологии и предприемачество

Студент
Мария Миткова
Година
2021
ОКС
бакалавър

Разработване на демонстрационен модул по „Приложна електроника“ за 7 клас по Технологии и предприемачество

Студент
Тодор Карабойчев
Година
2020
ОКС
бакалавър

Облачни решения за кариерно образование в обучението по технологии и предприема-чество 8 клас

Студент
Лиляна Георгиева
Година
2020
ОКС
бакалавър

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 5-6 КЛАС

Студент
Красимир Валентинов Гошев
Година
2020
ОКС
бакалавър

Използване на мисловни карти в обучението по Технологии и предприемачество в 5 клас

Студент
Антоанета Мицева
Година
2020
ОКС
бакалавър

ПРИЛОЖЕНИЕ НА УЕБ БАЗИРАНИ РЕСУРСИ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Студент
Айше Мустафа Мехмед
Година
2019
ОКС
магистър

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБРАБОТКА НА ВИДЕО В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В 5 КЛАС

Студент
Тодор Мирчев
Година
2018
ОКС
бакалавър

ДИЗАЙН НА УЕБ БАЗИРАНИ РЕСУРСИ ЗА КАРИЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ“

Студент
Кристина Николаева Тренчева
Година
2018
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ Неофит Рилски
Държава
България
Дата
06.07.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Дерменджиев

Технология на обучението по компютърна графика чрез програмата “Google Sketch Up” в 7 клас по технологии и предприемачество

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ Неофит Рилски
Държава
България
Дата
06.07.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Голева

Ключови характеристики на програмите за кариерно развитие на учениците

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград
Държава
България
Дата
10.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветелина Димитрова Иванова

ДЕБАТЪТ КАТО МЕТОД НА ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
25.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Явор Жерев

Кариерни нагласи на младия учител

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
25.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Сашко Кръстев

Съвремени електронни форми за кариерно ориентиране на учениците

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ " Неофит Рилски"-Благоевград
Държава
България
Дата
22.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кристина Николаева Тренчева