Avatar

доц. д-р Биляна Топалова

Email: topalova1 swu.bg


Публикации

„Изкуството като арена на насилствено наложено равноправие или когато промяната се превръща в подмяна“ , АМТИИ Пловдив 2022: 19-26.
Звуците и образите на Рила в документални и туристически филми“ , "30 години Национален парк "РИЛА" предизвикателство за идните поколения" 2022: 133-140.
„Монтажни структури при изграждане на филмов разказ“. България: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2022
„Трейлърът-достатъчен на съвременния зрител“ , Сб. Управленски и маркетингови проблеми в изкуството 2019: 170-175 .
„Черен PR- новия „допинг” за успех“ , Сб. Управленски и маркетингови проблеми в изкуството 2018: 167-171.
„Телевизионният сериал като реклама ” , Сб. Управленски и маркетингови проблеми в изкуството 2017: 146- 153.

Конференции

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „30 години Национален парк „Рила“ – предизвикателство за идните поколения“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Звуците и образите на Рила в документални и туристически филми“
Период
03.06.2022 - 03.06.2022 г.
Организатор
Дирекция „Национален парк Рила“ в партньорство с Община Благоевград, Project Management Institute – България и Винарска изба Ръсин.

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „30 години Национален парк „Рила“ – предизвикателство за идните поколения“

Вид
Национална
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
„Звуците и образите на Рила в документални и туристически филми“
Период
03.06.2022 - 03.06.2022 г.
Организатор
Дирекция „Национален парк Рила“ в партньорство с Община Благоевград, Project Management Institute – България и Винарска изба Ръсин.

XI Национална научна конференция Пролетни научни четения 2022

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Изкуството като арена на насилствено наложено равноправие или когато промяната се превръща в подмяна“
Период
20.05.2022 - 20.05.2022 г.
Организатор
АМТИ Пловдив

Управленски и маркетингови проблеми в изкуството

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Трейлърът - достатъчен на съвременния зрител"
Период
16.11.2018 - 16.11.2018 г.
Организатор
АМТИ Пловдив

дизайн & приложни изкуства

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Тенденции във филмовия плакат“
Период
16.03.2018 - 17.03.2018 г.
Организатор
Национална Художествена Академия София

„Мениджмънт и маркетинг в изкуството”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Черен PR- новия „допинг” за успех“
Период
17.11.2017 - 17.11.2017 г.
Организатор
АМТИ Пловдив

„Мениджмънт и маркетинг в изкуството”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Телевизионният сериал като реклама ”
Период
18.11.2016 - 18.11.2016 г.
Организатор
АМТИ Пловдив

Проекти

(RP-C3/21 XIV ) Национален студентски фестивал на изкуствата

Период на провеждане
03.03.2024 - 20.10.2021 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Бюджет
15000,00 лв.

Клуб „Млад журналист“ /София днес - култура, история, туризъм/

Период на провеждане
11.09.2023 - 30.11.2023 г.
Форма на участие
Лектор и автор на филм
Финансиран от
Столична община Програма "Европа"23
Бюджет
15000,00 лв.

„Филмира УниЛаб“ за легален достъп до филми и използването им като учебен ресурс Национален Фонд „Култура“

Период на провеждане
15.09.2021 - 28.01.2022 г.
Форма на участие
Преподавател
Финансиран от
НФК Програма“Публики“

(RP-C1/20 XIII ) Национален студентски фестивал на изкуствата

Период на провеждане
10.10.2020 - 20.10.2020 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Бюджет
15000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.013-0001 ) „Студентски практики – фаза 2"

Период на провеждане
01.01.2020 - 31.12.2023 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
Европейски съюз/ Наука и образование за интелигентен разтеж 2014-2020
Бюджет
46000000,00 лв.

(RP-C7/19 XII ) Национален студентски фестивал на изкуствата

Период на провеждане
10.10.2019 - 20.10.2019 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Бюджет
15000,00 лв.

(RP-B6/17) X Национален фестивал на изкуствата

Период на провеждане
10.10.2017 - 20.10.2017 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
13000,00 лв.

(Integrating Bulgaria – Greece cross-border significance historical and archaeological assets into one sustainable thematic tourist destination (BORDERLESS CULTURE)

Период на провеждане
02.10.2017 - 02.10.2019 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Европейска програма за териториално сътрудничество
Бюджет
1113056,00 лв.

(RP-B6/17) Лятна Академия по из изкуствата II

Период на провеждане
12.06.2017 - 10.11.2017 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(RP-C7/16) IX Национален студентски фестивал на изкуствата

Период на провеждане
10.10.2016 - 21.10.2016 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
15000,00 лв.

(RP-B10 /16) Лятна Академия по изкуствата I

Период на провеждане
06.06.2016 - 20.10.2016 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
8000,00 лв.

(RP-C2 /16) Пети симпозиум на изследователска група "Музика и танц в Югоизточна Европа" - Международен съвет за традиционна музика (ICTM)

Период на провеждане
05.04.2016 - 12.04.2016 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
15000,00 лв.

(SRP-C21 /15) VIII Национален студентски фестивал на изкуствата

Период на провеждане
12.10.2015 - 22.10.2015 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
18000,00 лв.

„Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation.“

Период на провеждане
01.01.2014 - 31.12.2019 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България

Рецензии/Становища

„Златната резерва“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
12.09.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елисавета Тодорова

„Етюд под небето“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
11.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Пенка Павлова

„Нашата красива България, нейните традиции и обичаи“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
13.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Полина Йорданова

„С бензин в кръвта“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
13.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Даниел Йорданов

„Триатлон – моят живот“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
12.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лора Брешкова

„Болката в мен“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
12.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николета Дойчева

„Вирус“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
12.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Даниела Величкова

"Портретът на Дориан Грей"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
10.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христо Христов

"Децата и театъра"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
10.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илиян Асенов

„Забравените мистерии- Дамската чанта“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
10.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Венцислав Каров

Spectrum of the Seas

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
21.02.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Рангелов

„Паранормално“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
25.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христо Христов

„Това сме ние“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
25.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Габриела Стайкова

С право на живот

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
09.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ваня Пейчова

Земята на кръстника

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
11.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Силва Величкова

Сдружение "Шанс"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Държава
България
Дата
04.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Николов Цеклеов