Avatar

ас. Таня Табутова

Email: tanya_georgieva86 swu.bg


Публикации

Challenges in the translation of metaphors and similes in F. Scott Fitzgerald’s novels “This Side of Paradise” and “The Great Gatsby” , Сборник с доклади от XV НАЦИОНАЛНИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В ЧЕСТ НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2021: 45-66.
Примери за стилистичните тропи "метафора" и "сравнение" и предизвикателства при превеждането им в романа на Ф. Скот Фицджералд - "Отсам рая" , XIV Национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий 2020: 60-71.
Предизвикателства при превода на стилистични фигури и тропи в романа "Великият Гетсби" на Ф. С. Фицджералд , Национални филологически четения за студенти и докторанти "Благоевград 2019" - Сборник с доклади от Националните филологически четения за студенти и докторанти "Югозападен университет 2019" 2019: 227-244.

Конференции

XVII национални филологически четения за студенти и докторанти (Благоевград, 11 май 2023г.)

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
EXAMPLES OF METAPHOR AND SIMILE AND CHALLENGES IN TRANSLATING THEM IN F. SCOTT FITZGERALD’S NOVEL “THIS SIDE OF PARADISE”
Период
11.05.2023 - 11.05.2023 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2022 г.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Challenges in the translation of metaphors and similes in F. Scott Fitzgerald’s novel “The Great Gatsby”
Период
10.11.2022 - 11.11.2022 г.
Организатор
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

XV Национални филологически четения за студенти и докторанти - (Благоевград, 11 май 2021 г.)

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Challenges in the translation of metaphors and similes in F. Scott Fitzgerald’s novels “This Side of Paradise” and “The Great Gatsby”
Период
11.05.2021 - 11.05.2021 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

5th International Conference on Figurative Thought and Language

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Challenges in the translation of rhetorical tropes in the novel "The Great Gatsby" by F. Scott Fitzgerald
Период
29.10.2020 - 31.10.2020 г.
Организатор
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Четиринадесети Национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Примери за стилистичните тропи "метафора" и "сравнение" и предизвикателства при превеждането им в романа на Ф. С. Фицджералд "Отсам рая"
Период
15.05.2020 - 15.05.2020 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Национални филологически четения за студенти и докторанти

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предизвикателства при превода на стилистични фигури и тропи в романа "Великият Гетсби" на Ф. С. Фицджералд
Период
10.05.2019 - 10.05.2019 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"