Avatar

ас. Таня Табутова

Email: tanya_georgieva86 swu.bg


Публикации

Примери за стилистичните тропи "метафора" и "сравнение" и предизвикателства при превеждането им в романа на Ф. Скот Фицджералд - "Отсам рая" , XIV Национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий 2020: 60-71.
Предизвикателства при превода на стилистични фигури и тропи в романа "Великият Гетсби" на Ф. С. Фицджералд , Национални филологически четения за студенти и докторанти "Благоевград 2019" - Сборник с доклади от Националните филологически четения за студенти и докторанти "Югозападен университет 2019" 2019: 227-244.

Конференции

5th International Conference on Figurative Thought and Language

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Challenges in the translation of rhetorical tropes in the novel "The Great Gatsby" by F. Scott Fitzgerald
Период
29.10.2020 - 31.10.2020 г.
Организатор
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Четиринадесети Национални филологически четения за студенти и докторанти в чест на светите братя Кирил и Методий

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Примери за стилистичните тропи "метафора" и "сравнение" и предизвикателства при превеждането им в романа на Ф. С. Фицджералд "Отсам рая"
Период
15.05.2020 - 15.05.2020 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Национални филологически четения за студенти и докторанти

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предизвикателства при превода на стилистични фигури и тропи в романа "Великият Гетсби" на Ф. С. Фицджералд
Период
10.05.2019 - 10.05.2019 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"