Avatar

доц. д-р Таня Стоянова

Email: tadrag2001 swu.bg


Публикации

Да си образован на Балканите , Балканистичен Форум 2016: 126-134.
Приказката в детско-юношеските периодични издания до Първата световна война , Български език и литература 2015: 447-460.
Социокултурни, политически и икономически условия за развитие на детско-юношеския периодичен печат у нас през периода 1871-1918 , 3-rd international scientific conference “Dialogue between Balkan languages, cultures and civilisations. Proceedings. 2015: 104-109.
Дитячо-юнацка художня проза вид визволення до Першой свитовой вийни. Украйна: УИ Тернопил, 2014
For the Wine as a Problem of Childhood , International turist forum Spa and Wine 2014: 91-93.
За функциите на детско-юношеския периодичен печат в България до Първата световна война , Българският език и литература в славянски и неславянски контекст 2011: 524-529.
Български детско-юношески периодичен печат. 1871-1918. България: УИ "Неофит Рилски" Благоевград, 2010
В огледалото на идеологията (лириката за пионери през 40-те години на 20. век , "Годишник на Филологическия факултет" 2010: .
За редакторите на първите детско-юношески периодични издания , Годишник на Зъюза на учените в България 2010: .
Научнопопулярните текстове в детско-юношеския периодичен печат от Освобождението до Първата световна война , Сп. Езиков свят 2010: 197-205.
студия "Стилиян Чилингиров" , Неканоничната българска литература 2010: .
студия "Цоньо Калчев" , Неканоничната българска литература 2010: .
Ран Босилек. Литературни и социокултурни контексти. България: УИ "Неофит Рилски" Благоевград, 2009

Конференции

Женски гласове в преводната художествена литература до Втората световна война

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Женското движение у нас в годините след Освобождението
Период
08.10.2015 - 08.10.2015 г.
Организатор
Филологически факултет

3rd Internatioal Scientific Conference "Dialogue between Balkan Languages, cultures and civilisations"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
On the funtcions of the children`s periodicals in Bilgaria between World I War and World War II
Период
21.11.2014 - 22.11.2014 г.
Организатор
Тирански университет

Конференция, посветена на 80-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Костадин Динчев

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За употребата на и вредата от виното според дидактичната детска литература
Период
23.10.2014 - 23.10.2014 г.
Организатор
Филологически факултет

Юбилейна конференция по случай 50 - годишнината на специалност "Българска филология"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Типология на героя в българската детско-юношеска проза до Първата световна война
Период
25.10.2013 - 31.10.2013 г.
Организатор
Киевски национален университет "Тарас Шевченко" и посолството на Р България в Украйна