Avatar

проф. д-р Станимир Трифонов

Email: strifonov swu.bg


Конференции

Система за кариерно ориентиране в училищното образование

Вид
Национална
Участие
Доклад
Период
31.03.2014 - 02.04.2014 г.
Организатор
МОН

Проекти

(BG 051PO001-3.1.07) "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда"

Период на провеждане
27.06.2013 - 31.03.2015 г.
Форма на участие
експерт, допълнителен трудов договор
Финансиран от
Министерство на образованието, младежта и науката
Бюджет
148550,00 лв.

Ръководени докторанти

Режисура в кратките форми

Докторант
Валентин Илиев Гошев
Период
14.06.2020 - 14.06.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

ОТ ТЕАТРАЛНА ПИЕСА КЪМ КИНОСЦЕНАРИИ. АДАПТАЦИЯ НА ДРАМАТУРГИЧНИЯ ТЕКСТ

Докторант
ДИМО ПЕНЧЕВ ДИМО
Период
14.06.2020 - 14.06.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Взаимовръзките между актьора и режисьора в процеса на изграждането на визуалната страна на филмовата творба

Докторант
Цвятко Георгиев Стоилов
Период
14.06.2020 - 18.06.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

"За Асен и телевизионния театър"

Докторант
Огнян Спиров Спиров
Период
19.06.2015 - 18.06.2016 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

"Американски правила за писане на филмови сценарии"

Докторант
Иван Владимиров Иванов
Период
26.01.2015 - 25.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Рецензии/Становища

Обявен в Държавен вестник брой 82/19.10.2010, "Киносценарият - написване и пренаписване"

Вид
Конкурс за доцент
Университет
НБУ
Държава
РБългария
Уеб страница
Автор(и)
Светла Христова

бр. №56 от 24.07.2015 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
РБългария
Дата
24.11.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Цветан Недков

Генезис навизуалния обемен образ

Вид
Монография
Издател
Президент
Държава
РБългария
Година
2014
Уеб страница
Автор(и)
до. д-р Цветан Недков