Avatar

преп. д-р Ставри Ангелов

Email: s.angelov swu.bg


Публикации

Духът на класиците, напоен с български талант , Платформа за изкуствата 2020: .
Музикално-сценично творчество за деца в България през втората половина на ХХ и началото на ХХI век. Литературни герои и сценични реализации. : Самиздат, 2019

Рецензии/Становища

В междучасието

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Александър Крумов Димитров