Avatar

преп. д-р Ставри Ангелов

Email: s.angelov swu.bg


Публикации

Духът на класиците, напоен с български талант , Платформа за изкуствата 2020: .
Музикално-сценично творчество за деца в България през втората половина на ХХ и началото на ХХI век. Литературни герои и сценични реализации. : Самиздат, 2019

Рецензии/Становища

Всеки може да е звезда

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
13.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Маргарита Атанасова

Илюзии и реалност

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
13.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илона Куцарова

Легендата Фреди Меркюри

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Дата
13.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Сияна Руменова

В междучасието

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Александър Крумов Димитров