Avatar

доц. д-р Манол Станин

Email: stanin law.swu.bg


Рецензии/Становища

МОРАЛ И ЮРИДИЧЕСКА ВАЛИДНОСТ СПОРЕД СЪВРЕМЕННИЯ ПРАВЕН ПОЗИТИВИЗЪМ

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
СУ "Св. Климент Охридси"
Държава
България
Дата
01.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Симеон Гройсман

Регулаторна оценка на закона

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Държава
България
Дата
29.01.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Михайлов

Понятие за основни права

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Академия на МВР
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Бойка Чернева