Avatar

доц. д-р Стаменка Митова

Email: stami80 swu.bg


Публикации

RESEARCH OF THE POSSIBILITIES OF LASER ACUPUNCTURE IN MUSCULOSKELETAL DYSFUNCTIONS IN THE AREA OF THE SPINE , Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), Peytchinski Publishing Ltd. 2020: . (Co-author/s: Mariya Gramatikova, Borislav Chongov, Margarita Avramova )
MANUAL THERAPY AND KINESIOTAPING IN CHRONIC LOW BACK PAIN , KNOWLEDGE – International Journal 2020: 561-566. (Co-author/s: Andreev Dimitar, Avramova Margarita, Gramatikova Maria )
SCIENTIFIC EXERCISES APPROACH TO SCOLIOSIS (SEAS) METHODOLOGY IN ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS , Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), Peytchinski Publishing Ltd. 2020: 3333-3335.
SCIENTIFIC EXERCISES APPROACH TO SCOLIOSIS (SEAS) METHODOLOGY IN ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS , Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), Peytchinski Publishing Ltd. 2020: 3333-3335.
Frequency and prevalence of chronic pain syndrome in the spine , KNOWLEDGE – International Journal 2020: 777-783. (Co-author/s: Мария Граматикова, Маргарита Аврамова, Георги Стоянов)
APPROBATING METHODOLOGY FOR REDUCTION OF BODY FAT WITH CRYOLIPOLYSIS AND CAVITATION , Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), Peytchinski Publishing Ltd. 2020: 3416-3422 . (Co-author/s: Мария Граматикова, Илия Канелов)
APPROBATION OF PHYSIOTHERAPETIC METHOD IN LUMBOSACRAL PAIN SYNDROME , IMAB 2020: 3432-3435. (Co-author/s: Mariya Gramatikova, Gergana Nenova, Stanislava Bogomilova )
A complex approach to musculoskeletal dysfunction in the spine , Journal of Physical Education and Sport 2020: 3316 – 3322. (Co-author/s: MARIYA GRAMATIKOVA, MARGARITA AVRAMOVA, DIMITAR ANDREEV)
EFFECT OF HYDROTHERAPY ON CHRONIC PAIN IN THE LUMBAR REGION , IMAB 2020: . (Co-author/s: Мария Граматикова, Наско Вълчев)
Myofascial techniques and kinesiotape in musculoskeletal spine dysfunction , Knowledge International Journal 2020: 785-791. (Co-author/s: Георги Стоянов, Маргарита Аврамова, М. Граматикова)
Effect of the application of manual therapy in musculoskeletal dysfunctions in the spinal column AREA , СПОРТ И НАУКА Научно-методическо списание Извънреден брой 2019 2019: 196-204. (Co-author/s: Димитар Андреев, Мария Граматикова)
Specialized kinesiterapeutical program in chronic pain syndrome in lumbosacral area , СПОРТ И НАУКА Научно-методическо списание Извънреден брой 2019 2019: 205-211. (Co-author/s: Георги Стоянов, Мария Граматикова)
Application of ergon technique for Dupuytren contracture , СПОРТ И НАУКА Научно-методическо списание Извънреден брой 2019 2019: 228-233. (Co-author/s: Наско Вълчев, Мария Граматикова)
Factors for the structuring of the kinesitherapeutic approach after reconstruction of the acl , СПОРТ И НАУКА Научно-методическо списание Извънреден брой 2019 2019: 248-261.
Study the effect of therapy in soft tissue DOMS , СПОРТ И НАУКА Научно-методическо списание Извънреден брой 2019 2019: 262-269. (Co-author/s: Мария Граматикова, Наско Вълчев, Любима Харизанова)
ПЛАНТОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СПОРТИСТИ ОТ ПК“ПИРИН“, БЛАГОЕВГРАД , Сборник с резюмета 20-та студентска научна конференция „Кинезитерапия”– Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”,Благоевград 2019: . (Съавтор/и: Пазвански Д, Граматикова М)
ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ПОСТУРАЛНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ АКТИВНИ ПОДРАСТВАЩИ СПОРТИСТИ , Сборник с резюмета 20-та студентска научна конференция „Кинезитерапия”– Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”,Благоевград 2019: . (Съавтор/и: Харизанова Л, Чонгов Б, Граматикова М)
ИЗСЛЕДВАНЕ ЕФЕКТА НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕНИЯ МАСАЖ ПРИ DOMS , Сборник с резюмета 20-та студентска научна конференция „Кинезитерапия”– Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”,Благоевград 2019: . (Съавтор/и: Харизанова Л, Граматикова М)
Въздействие на мануална терапия при дисфункции в лумбална област , Сборник с резюмета 20-та студентска научна конференция „Кинезитерапия”– Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”,Благоевград 2019: . (Съавтор/и: Венцислав М, Андреев Д, Граматикова М)
Скрининг за откриване деформации на гръбначния стълб при деца от 10 до 15 годишна възраст в община Банско , Сборник с доклади (кръгла маса) НСА – ПРЕС 2019: 69-81. (Съавтор/и: Чонгов Б, Юнчова И, Койчева С, Пенков В, Граматикова М)
Въздействие на апаратен лимфен дренаж при лица с лимфостаза , 18 - та студентска научна конференция "Кинезитерапия и спорт" 2017: 20-23. (Съавтор/и: Ивелина Борисова, Мария Граматикова, Даниела Попова, Димитър Пънгаров)
Кинезитерапия на m.quadriceps femoris след колянна хирургия , 18 - та студентска научна конференция "Кинезитерапия и спорт" 2017: 56-58. (Съавтор/и: Кристина Папалиска, Мария Граматикова, Юлиян Златков)
Скрининг за постурални нарушения и гръбначни изкривявания при деца от начална училищна възраст. България: Университетско издателство "Н.Рилски", 2017
Насоки за диагностика и физиотерапия при постурални нарушения и гръбначни изкривявания. България: Университетско издателство "Н.Рилски", 2017
Развиване на ориентировъчни способности на децата. България: Университетско издателство "Н.Рилски", 2017 (Съавтор/и: Мария Граматикова, Глушков, Ив, П. Пачева )
„Скрининг за постурални нарушения и гръбначни изкривявания при деца от начална училищна възраст“ . България: Университетско издателство "Н.Рилски", 2017
Исследование последствий применения способов мобилизации мягких тканей при лечении хронических болевых синдромов в пояснично- крестцовой области , ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2016: 208-213. (Съавтор/и: Даниела Попова, Екатерина Митова, Мария Граматикова)
„Results and analysis of a study on the deformations of the musculoskeletal system in children of primary school age“ , Research in Kinesiology 2016: 213-216.
Modern methods of diagnosis and rehabilitation of postural deformities , Research in Kinesiology 2016: 137-140. (Co-author/s: Мария Граматикова, Д. Попова)
Cnange in pain threshold in fibromyalgia. Activities in physical education and sport , Activities in Physical Education and Sport 2016: 176-178. (Co-author/s: Мария Граматикова, Ек. Митова)
Comparative analysis of the deformations of the locomotor system in children. , Research in Kinesiology 2016: 151 - 155. (Co-author/s: Мария Граматикова, Ек. Митова)
Physiotherapy for recovery the explosive power after knee surgery , Sport Science 2016: 50-54. (Co-author/s: Мария Граматикова, Ив. Глушков, Ек. Митова)
Kinesitherapy recovery of the strength endurance of m.quadriceps femoris after reconstruction of the anterior cruciate ligament , Sport Science 2016: 74-80. (Co-author/s: Мария Граматикова, Ст. Везенков, Д. Попова, Ек. Митова)
Changes in the support stability indicators after arthroscopic knee intervention , Research in Kinesiology 2015: pp. 28-32. (Co-author/s: Daniela Popova, Mariq Gramatikova)
Flatfoot in childrenand growing up-actuality of the problem , Research in Kinesiology 2015: pp. 25-27. (Co-author/s: Daniela Popova, Mariq Gramatikova)
Research of innovative system abilities for postural analysis and postural disorders assessment , Activities in Physical Education and Sport 2015: pp. 30-32. (Co-author/s: Daniela Popova, Mariq Gramatikova)
Relevance of the issue for healthy lifestyle formation in adolescents , Activities in Physical Education and Sport 2015: pp.234-236. (Co-author/s: Daniela Popova, Mariq Gramatikova)
Кинезитерапия при пациенти с адхезивен капсулит на раменната става , Сборник с резюмета 16-та студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт” 27-ми Април – Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”,Благоевград 2015: 46-48. (Съавтор/и: Бойко Петров, Слава Петрова)
Сравнителен анализ на деформациите на опорно-двигателния апарат при десет годишни деца , Сборник с резюмета 16-та студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт” 27-ми Април – Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”,Благоевград 2015: 25-28. (Съавтор/и: Георги Стоянов)
ПРОМЯНА В БОЛКОВИЯ ПРАГ СЛЕД КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНА ПРОГРАМА ПРИ ФИБРОМИАЛГИЯ , Сборник с резюмета 16-та студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт” 27-ми Април – Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”,Благоевград 2015: 40-42.
Скринингови изследвания върху постурални нарушения при деца в начална училищна възраст , Съюз на учените – Благоевград, ГОДИШНИК, Наука-образование – изкуство 2015: 162-167.
Frequency and Prevalence of postural disorders and spinal deformities in children of primary school age. Screening. , Research in Kinesiology 2015: 21-24.
Approbation of proper methodology in children with postural disorders in frontal plane. , Activities in Physical Education and Sport 2015: 159-162.
Възстановяване на локомоторните способности при пациенти след реконструкция на ПКВ , Научни трудове на Русенския университет, СНС 2014: с.74-79. (Съавтор/и: Мария Граматикова, Веселина Граматикова)
Проучване на ефекта от приложението на собствена методика при деца от начална училищна възраст с плоскостъпие. , Научни трудове на Русенския университет, СНС-2014 2014: с.35-40. (Съавтор/и: Даниела Попова, Мария Граматикова)
Състояние и промени в динамичната сила на пациенти след реконструкция на предна кръстна връзка , Спорт и наука , 2014 2014: 222-230. (Съавтор/и: Даниела Попова, Мария Граматикова, Мила Дончева)
Кинезио-тейпинг след артроскопско възстановяване на триада , Спорт и наука , 2014 2014: 170-178. (Съавтор/и: Мария Граматикова, Юлиян Златков)
Спортнo –анимационна програма за деца от 7 – 10 години с постурални нарушения , Спорт и наука , 2014 2014: 185-193. (Съавтор/и: Даниела Попова, Мария Граматикова, Стоян Иванов)
Aquatherapy in postural distrubancesinthe frontal plane , Activities in Physical Education and Sport 2014: pp 29-33. (Co-author/s: Daniela Popova, Mariq Gramatikova)
Postural disorders and spinal deformities to children of primary school age. System for screening examination. Prevention and treatment , Activities in Physical Education and Sport 2014: pp.172-177. (Co-author/s: Daniela Popova, Mariq Gramatikova)
Kinesitherapy after reconstruction of anterior cruciate ligament of knee joint. , Research in Kinesiology 2014: pp 180-187. (Co-author/s: Mariq Gramatikova, Evelina Nikolova)
Nature, application and effect of kinesio-taping. , Activities in Physical Education and Sport 2014: pp.115-119.. (Co-author/s: Evelina Nikolova, Mariq Gramatikova)
Анализ на резултати от скринингово изследване получени чрез система GPS100 за постурален и плантарен анализ. , Сборник с резюмета от юбилейна конференция с международно участие „20 години специалност Кинезитерапия“ ЮЗУ „ Неофит Рилски” 2014 2014: с.31-33. (Съавтор/и: Даниела Попова, Мария Граматикова, Румен Кастелов)
Скринингови изследвания на постуралните деформации на опорно-двигателния апарат при подрастващите , Научни трудове на Русенския университет, СНС-2014 2014: 99-102.
Разработване и апробиране на собствена методика за кинезитерапия при плоскостъпие , Сборник с резюмета 15-та студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт”– Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”,Благоевград 2014: 17-19. (Съавтор/и: Даниела Попова, Александра Георгиева, Георги Стоянов)
Скринингови изследвания върху постурални нарушения и гръбначни изкривявания при деца , Сборник с резюмета 15-та студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт”– Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”,Благоевград 2014: 37-39.
Апробиране на кинезитерапевтична програма при възрастни със затлъстяване , Сборник с резюмета 15-та студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт”– Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”,Благоевград 2014: 21-23. (Съавтор/и: Светлана Джаджарова, Кристиян Осев)
Изследване на статична силова издръжливост на абдоминална мускулатура след приложение на собствена методика при нетренирани деца , Сборник с резюмета 15-та студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт”– Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски”,Благоевград 2014: 47-48. (Съавтор/и: Христина Стоянова)
KINESITHERAPY TO INJURIES OF THE ROTATOR MUFF , Activities in Physical Education and Sport 2014: 34-37. (Co-author/s: Daniela Popova)
Съвременни аспекти в рехабилитацията след оперативно възстановяване на руптури на ротаторния маншон , Спорт и наука , 2012 2012: 360 - 363. (Съавтор/и: Даниела Попова)

Конференции

30 Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Kinesiotape Metodology for Chronic Pain Syndrome in the Lumbosacral Region
Период
18.10.2020 - 21.10.2020 г.
Организатор
IMAB
Съавтор(и)
Мария Граматикова, Маргарита Аврамова, Георги Стоянов

27 International Scientific Conference KNOWLEDGE FOR SUSTAINABILITY

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
MANUAL THERAPY AND KINESIOTAPING IN CHRONIC LOW BACK PAIN
Период
21.08.2020 - 23.08.2020 г.
Организатор
INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SKOPJE

международна научна конференция „СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“EFFECT OF THE APPLICATION OF MANUAL THERAPY IN MUSCULOSKELETAL DYSFUNCTIONS IN THE SPINAL COLUMN AREA”
Период
29.11.2019 - 01.12.2019 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Съавтор(и)
Димитар Андреев, Мария Граматикова

„СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
SPECIALIZED KINESITERAPEUTICAL PROGRAM IN CHRONIC PAIN SYNDROME IN LUMBOSACRAL AREA
Период
29.11.2019 - 01.12.2019 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Съавтор(и)
Георги Стоянов, Мария Граматикова

„СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
APPLICATION OF ERGON TECHNIQUE FOR DUPUYTREN CONTRACTURE
Период
29.11.2019 - 01.12.2019 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Съавтор(и)
Наско Вълчев, Мария Граматикова

„СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
FACTORS FOR THE STRUCTURING OF THE KINESITHERAPEUTIC APPROACH AFTER RECONSTRUCTION OF THE ACL
Период
29.11.2019 - 01.12.2019 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Съавтор(и)
Мария Граматикова, Наско Вълчев

„СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
STUDY THE EFFECT OF THERAPY IN SOFT TISSUE DOMS
Период
29.11.2019 - 01.01.2020 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Съавтор(и)
Мария Граматикова, Наско Вълчев, Любима Харизанова

29th Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
SEAS methodology in adolescent idiopathic scoliosis
Период
09.05.2019 - 12.05.2019 г.
Организатор
Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria

29th Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
RESEARCH OF THE POSSIBILITIES OF LASER ACUPUNCTURE IN MUSCULOSKELETAL DYSFUNCTIONS IN THE AREA OF THE SPINE
Период
09.05.2019 - 12.05.2019 г.
Организатор
IMAB
Съавтор(и)
Мария Граматикова, Борислав Чонгов, Маргарита Аврамова

29th Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„APPROBATION OF PHYSIOTHERAPETIC METHOD IN LUMBOSACRAL PAIN SYNDROME“
Период
09.05.2019 - 12.05.2019 г.
Организатор
IMAB
Съавтор(и)
Мария Граматикова, Г. Ненова, Ст. Богомилова

29th Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
APPROBATING METHODOLOGY FOR REDUCTION OF BODY FAT WITH CRYOLIPOLYSIS AND CAVITATION
Период
09.05.2019 - 12.05.2019 г.
Организатор
IMAB
Съавтор(и)
Мария Граматикова, Илия Канелов

29th Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
EFFECT OF HYDROTHERAPY ON CHRONIC PAIN IN THE LUMBAR REGION
Период
09.05.2019 - 12.05.2019 г.
Организатор
IMAB
Съавтор(и)
Мария Граматикова, Наско Вълчев

IX Конгрес на Балканска асоциация по артроскопия, спортна травматология и колянна хирургия

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА IASTM СЛЕД АЛОПЛАСТИКА НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА В ОСТЪР ПЕРИОД
Период
19.04.2019 - 21.04.2019 г.
Организатор
Балканска асоциация по артроскопия, спортна травматология и колянна хирургия
Съавтор(и)
Мария Граматикова, Наско Вълчев

20-та Научна конференция на ЮЗУ „Неофит Рилски“,

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Въздействие на мануална терапия при дисфункции в лумбална област
Период
16.04.2019 - 16.04.2019 г.
Организатор
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Съавтор(и)
В. Мълтъзов, Д. Андреев, М. Граматикова

V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 25-26 мая 2016 г.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Исследование последствий применения способов мобилизации мягких тканей при лечении хронических болевых синдромов в пояснично- крестцовой области
Период
25.05.2016 - 26.05.2016 г.
Организатор
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)»
Съавтор(и)
Даниела Попова, Мария Граматикова, Екатерина Митова

19th Symposium on Sports and Physical Education of Youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Промяна на болковия праг при фибромиалгия
Период
18.09.2015 - 19.09.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Екатерина Митова, Мария Граматикова

19th Symposium on Sports and Physical Education of Youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сравнителен анализ на деформациите на опорно двигателния апарат при деца
Период
18.09.2015 - 19.09.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Мария Граматикова, Екатерина Митова

18th Symposium on Sports and Physical Education of Youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Approbation of proper methodology in children with postural disorders in frontal plane
Период
26.09.2014 - 27.09.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia

18th Symposium on Sports and Physical Education of Youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Changes of the explosive force, after application of kinesitherapy, in patients after knee surgery
Период
26.09.2014 - 27.09.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Мария Граматикова

13-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
RESULTS AND ANALYSIS OF A STUDY ON THE DEFORMATIONS OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
Период
17.04.2014 - 18.04.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia

13-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Kinesitherapy recovery of the strength endurance of m.quadriceps femoris after reconstruction of the anterior cruciate ligament
Период
17.04.2014 - 18.04.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Мария Граматикова, Стоян Везенков, Даниела Попова

13-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
MODERN METHODS OF DIAGNOSIS AND REHABILITATION OF POSTURAL DEFORMITIES
Период
17.04.2014 - 18.04.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Даниела Попова, Мария Граматикова

12-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Frequency and Prevalence of postural disorders and spinal deformities in children of primary school age. Screening.
Период
11.04.2014 - 12.04.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia

12-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Changes in the indicators for stability of the support after arthroscopic knee intervention
Период
11.04.2014 - 12.04.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Мария Граматикова, Даниела Попова

12-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Changes in the indicators for stability of the support after arthroscopic knee intervention
Период
11.04.2014 - 12.04.2015 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Мария Граматикова, Даниела Попова

12-th International scientific and professional conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Flatfoot in childrenand growing up-actuality of the problem
Период
11.04.2014 - 12.04.2014 г.
Организатор
Federation of Sports Pedagogues of Republic of Macedonia
Съавтор(и)
Даниела Попова, Мария Граматикова

Проекти

(B2.6f.04 ) Groundwater Resource management for non-Potable water pUrposes, basaMent protection, and heating – Pilot application

Период на провеждане
25.09.2020 - 18.07.2021 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ Гърция-България 2014-2020
Бюджет
727390,00 лв.

( BG05M2OP001-2.013-0001 ) „Студентски практики – Фаза 2”

Период на провеждане
13.01.2020 - 12.05.2023 г.
Форма на участие
АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК
Финансиран от
финансиран от ОП НОИР
Бюджет
46000000,00 лв.

(RP-A1/19) ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЛАЗЕРНА АКУПУНКТУРА ПРИ МУСКЛУЛНО-СКЕЛЕТНИ ДИСФУНКЦИИ В ОБЛАСТТА НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Период на провеждане
04.02.2019 - 30.11.2019 г.
Форма на участие
Ръководител проект
Финансиран от
Вътрешно финансирани проекти
Бюджет
26480,00 лв.

(B2.6f.04) Управление на ресурсите на подземните води за неизолирани водни цели, защита на основата и отопление - Пилотно приложение (ЗЕЛЕНА ПОМПА)

Период на провеждане
15.03.2018 - 15.03.2020 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
Програма за сътрудничество Interreg VA „Гърция-България 2014-2020“
Бюджет
727390,00 лв.

(RP-A7/18) Посттравматично възстановяване на спортисти със специализиран тангентор и изследване на тренировъчно натоварване с биохимични методи

Период на провеждане
01.02.2018 - 31.12.2018 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Група А: Инфраструктурни проекти за провеждането на качествени и конкурентоспособни научни изследвания
Бюджет
27500,00 лв.

(RP - A2/17) APPROBATION OF METHODS FOR REDUCTION OF BODY FAT BY PHYSIOTHERAPY DEVICES

Период на провеждане
30.03.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
ръководител проект
Финансиран от
наредба 3
Бюджет
13388,00 лв.

(SRP-A2/17) АПРОБИРАНЕ НА МЕТОДИКИ ЗА РЕДУКЦИЯ НА ТЕЛЕСНА МАСТНА ТЪКАН ЧРЕЗ АПАРАТНА ФИЗИОТЕРАПИЯ

Период на провеждане
01.01.2017 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
финансиран по Наредба 3 на МОН
Бюджет
17101,00 лв.

(BG05М20Р001-2.002-0001) СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Период на провеждане
13.06.2016 - 29.09.2018 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.” (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд
Бюджет
37000000,00 лв.

(RP-A7/16 ) Проучване ефекта от приложението на апаратен лимфен дренаж при лица с лимфостаза

Период на провеждане
01.02.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
експерт - кинезитерапевт
Финансиран от
Вътрешно финансиран проект
Бюджет
13000,00 лв.

((SRP-B12/15)) Промоция на психично здраве чрез игра при деца с увреждания

Период на провеждане
02.03.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
експерт - кинезитерапевт
Финансиран от
Вътрешно финансиран проект
Бюджет
9000,00 лв.

((SRP-A15/14) ) Разработка и приложение на пакет от диагностични, терапевтични и методически материали за ранна интервенция

Период на провеждане
28.02.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
Наредба 9
Бюджет
10000,00 лв.

(SRP-A16/14 ) Внедряване на иновативна система за постурален анализ и оценка на постурални нарушения

Период на провеждане
28.02.2014 - 15.12.2015 г.
Форма на участие
експерт - кинезитерапевт
Финансиран от
Вътрешно финансиран проект
Бюджет
20000,00 лв.

( (BG051PO001-3.3.7-002) ) Студентски практики

Период на провеждане
28.05.2013 - 28.12.2014 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН, Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси"
Бюджет
60000000,00 лв.

((BG051PO001-3.1.07-064) ) Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда

Период на провеждане
28.05.2013 - 28.12.2014 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
МОН, Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси"
Бюджет
282501,00 лв.

(SRP-A11/13) Диагностично-терапевтичен комплекс за ранна интервенция на деца с увреждания

Период на провеждане
01.03.2013 - 29.11.2013 г.
Форма на участие
експерт - кинезитерапевт
Финансиран от
Вътрешно финансиран проект
Бюджет
28000,00 лв.

Ръководени докторанти

ИЗСЛЕДВАНЕ ЕФЕКТА НА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ДИХАТЕЛНИ ТЕХНИКИ ПРИ ИДИОПАТИЧНА СКОЛИОЗА

Докторант
ДИЛЯНА ЛЮБОМИРОВА ГЕОРГИЕВА
Период
23.02.2021 - 22.02.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

СПЕЦИАЛИЗИРАНА КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНА ПРОГРАМА ПРИ ХРОНИЧЕН БОЛКОВ СИНДРОМ В ЛУМБОСАКРАЛНА ОБЛАСТ

Докторант
ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
Период
25.06.2019 - 24.06.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ ПРИ МУСКУЛНО- СКЕЛЕТНИ ДИСФУНКЦИИ В ОБЛАСТТА НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Докторант
ДИМИТАР РИСТО АНДРЕЕВ
Период
13.03.2019 - 12.03.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Физиотерапия при функционални блокажи и хроничен болков синдром в лумбосакрална област

Докторант
1. Красен Цанев Цанев
Период
08.05.2018 - 07.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Комплексна кинезитерапевтична програма при гръбначни изкривявания

Студент
Игор Йорданче Янчески
Година
2017
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Кардиорехабилитация след инсерция на коронарен артериален стент

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
22.03.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Красимира Георгиева Златкова

ВЛИЯНИЕ НА ЕЛЕКТРОМИОСТИМУЛАЦИЯТА И УМЕРЕНАТА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ ВЪРХУ ТЕЛЕСЕН СЪСТАВ И СОМАТОТИП ПРИ ЖЕНИ В МЕНОПАУЗА

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
01.02.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Калинка Йорданова

ВТОРИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ НА МЕКОТЪКАННИТЕ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЛАСТТА НА КОЛЯНОТО ПРИ СПОРТИСТИ

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НСА „Васил Левски“
Държава
България
Дата
08.12.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
ЯНИ ГЕОРГИЕВ ШИВАЧЕВ

КИНЕЗИТЕРАПИЯ НА ВЕРТЕБРАЛНИЯ СИНДРОМ ПРИ ДИСКОВИ ПРОТРУЗИИ В ЛУМБАЛНИЯ ДЯЛ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ „Неофит Рилски”
Държава
България
Дата
03.12.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Юлиян Делчев Златков

РАЗШИРЕНИЯТ ФИТБОЛ КАТО ЕМОЦИОНАЛЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН МЕТОД ЗА РЕДУКЦИЯ НА НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
31.10.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
СТАНИСЛАВА МАРТИНОВА БОГОМИЛОВА

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА КИНЕЗИТЕРАПИЯ ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ ПРИ ДЕЦА С ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
11.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
МАРГАРИТА ВАЛЕРИЕВА АВРАМОВА