Avatar

доц. д-р Станко Щраков

Email: sshtrakov swu.bg


Публикации

PROBABILITY METHODS FOR WIND ENERGY ASSESSMENT , JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETISM 2015: 13-21.
BACHELOR DEGREE EDUCATION IN THE DEPARTMENT OF COMPUTER SYSTEMS AND TECHNOLOGIES OF SOUTH-WEST UNIVERSITY , International Scientific Conference of Faculty of Mathematics&Natural Science (FMNS) FMNS-2013 2013: . (Co-author/s: ILIYA TINYOKOV, VALERI IVANOV)
Investigation of Internet Delays , International Scientific Conference of Faculty of Mathematics&Natural Science (FMNS) FMNS-2011,7-10 June,20011 2011: . (Co-author/s: Valentin Hristov, Ljudmila Taneva)
Software for Building Load Calculations , International Scientific Conference of Faculty of Mathematics&Natural Science (FMNS) FMNS-2009,3-7 June,2009 2009: .
Wind energy potential in Bulgaria , International Scientific Conference of Faculty of Mathematics&Natural Science (FMNS) FMNS-2009,3-7 June,2009 2009: .

Проекти

(BG051PO001-3.1.07-0036/28.05.2013 г.) Актуализиране на учебните програми в Природо-математически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" в съответствие с изискванията на пазара на труда"

Период на провеждане
01.10.2013 - 15.12.2014 г.
Форма на участие
Ключов експерт
Финансиран от
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Бюджет
5000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) "Студентски практики"

Период на провеждане
12.06.2013 - 25.12.2015 г.
Форма на участие
Академически наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
2000,00 лв.

Ръководени докторанти

Разработване на методи и алгоритми за обработка на информацията

Докторант
Димитър Манолев
Период
21.04.2011 - 20.04.2015 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Web приложение за организация на пощенски списъци за комуникация с клиенти .

Студент
Сиян Николов
Година
2014
ОКС
магистър

Разработване на Web базирана система за управление на фирма.

Студент
Милка Трайчева
Година
2014
ОКС
магистър

Web приложение за управление на библиотечни дейности.

Студент
Божидар Шомев
Година
2014
ОКС
магистър

Онлайн система за управление на учебно заведение.

Студент
Владислав Иванов
Година
2014
ОКС
бакалавър

Web приложение за организация на E-портфолио на студенти

Студент
Стефан Стефанов
Година
2014
ОКС
бакалавър

Web приложение за организация на дипломирането в катедра КСТ

Студент
Сиян Николов
Година
2013
ОКС
бакалавър

Динамичен Web сайт – социална мрежа за специфична група хора

Студент
Кристиан Веселинов
Година
2013
ОКС
бакалавър

Разработване на учебни материали по дисциплината „Динамични Web приложения”

Студент
Любомир Гутов
Година
2013
ОКС
бакалавър

Разработване на фирмен Web сайт

Студент
Кристин Вишанов
Година
2013
ОКС
магистър

Динамичен Web сайт за управление E-mail и поддръжка на пощенски списъци

Студент
Радослав Иванов Скендеров
Година
2012
ОКС
бакалавър

Динамичен Web сайт за организация на пазар на автомобили

Студент
Димитър Александров Воденичаров
Година
2012
ОКС
магистър

Динамичен Web сайт за организация на учебни материали за студенти

Студент
Диана Апостолова
Година
2012
ОКС
магистър

Динамичен Web сайт за организация на електронна книжарница

Студент
Десислава Шаламанова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Информационен Web сайт на търговска компания

Студент
Андрей Семенюк
Година
2012
ОКС
бакалавър

Разработване на Web сайт за реклама и търговия на музикални продукти.

Студент
Мирослава Гаврилова
Година
2012
ОКС
магистър

Web приложение за оценка на слънчева енергия

Студент
Павлина Найденова
Година
2011
ОКС
бакалавър

Динамичен Web сайт за подготовка на учебни материали за студенти

Студент
Мария Измирлиева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Информационен Web сайт на държавна организация

Студент
Евгени Методиев Анастасов
Година
2011
ОКС
магистър

Програмно приложение за управление на база данни с информация за социални дейности.

Студент
Цветанка Мангушева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Разработване на на Динамичен Web сайт за публикуване на обяви.

Студент
Лъчезар Иванов
Година
2011
ОКС
бакалавър

Web приложение за изследване на слънчеви сушилни

Студент
Илия Георгиев Тиньоков
Година
2011
ОКС
магистър

Web сайт на факултетна конференция FMNS2011

Студент
Христина Марковска
Година
2011
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

: „Изготвяне на компютърен модел за генериране на енергийно ефективни архитектурни решения по отношение на слънчевата радиация”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
УАСАГ
Държава
България
Дата
05.12.2014 г.
Автор(и)
арх. Стоянка Маринова Иванова

Подход и средства за документиране, анализ и визуализация на пътно-транспортнипроизшествия в WEB среда

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ТУ -София
Държава
България
Дата
08.04.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
маг. Инж. Васил Пенчев Пенчев