Avatar

доц. д-р Славянка Ангелова

Email: sl.angelova swu.bg


Публикации

Модели за планиране на комуникационния процес в PR , Сборник Доклади от Годишна университетска научна конференция 2021: 218-222 .
Въздействие на социалните мрежи върху междуличностното общуване сред младежи. , Научни трудове на СУБ – Пловдив 2020: 68-76 . (Съавтор/и: Е. Далакова)
Дигиталните умения в ПР професията. , Сборник Доклади от Годишна университетска научна конференция 2020: 148-153.
Дигитални комуникационни умения за професионална реализация на студентите , Сп. „Стратегии на образователната и научната политика“ 2020: . (Съавтор/и: Любомира Христова)
The role of social networks as a research medium in public relations activity , Conference Proceedings 2019: 193-200. (Co-author/s: Любомира Христова)
Ефективност на социалните мрежи за политически PR в предизборен период , сп. Право, Политика, Администрация 2018: . (Съавтор/и: Любомира Христова)
THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA ON SOCIAL PROCESSES , REVISTA EUROPA DEL ESTE UNIDA 2017: 09-15.
Ефективни комуникации в публичния мениджмънт. : Пропелер, 2017 (Съавтор/и: Валентин Василев, Димитрина Стефанова)
Ефективна комуникация в онлайн бранд общност чрез социалната мрежа Facebook , Електронно научно списание „Реторика и комуникации“ 2016: .
Ръководство за учебна практика за студенти от специалност „Връзки с обществеността”. България: УИ Неофит Рилски, 2015 (Съавтор/и: Димитрина Стефанова)
Social Media and Social Change , THE MAN IN THE GLOBAL WORLD 2015: 319-322.
Promoting Brand through Facebook Social Network , Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking 2014: 54-58. (Co-author/s: Димитрина Стефанова)
Crisis Prevention in Micro and Small Enterprises in the Food Industry , Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking 2014: 47-53.
Предимства от интегрираните онлайн и офлайн PR-кампании , Право, управление и медии през ХХІ век 2012: 175-182. (Съавтор/и: Димитрина Стефанова)
Измерения на онлайн PR. България: УИ Неофит Рилски, 2011
Влиянието на медиите - традиционни и нови , Годишник на Съюза на учените – клон Благоевград 2011: 185-192. (Съавтор/и: Димитрина Стефанова)
Изисквания на PR практиката към университетското образование , Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив 2011: 43-52. (Съавтор/и: Димитрина Стефанова)
Социалните медии – възможност за ефективен PR , сп. „Социология” 2010: 105-110.

Конференции

Годишна университетска научна конференция 2021

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Модели за планиране на комуникационния процес в PR
Период
27.05.2021 - 28.05.2021 г.
Организатор
НВУ „Васил Левски“

XXII лятна школа по PR

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Обучение по време на криза
Период
25.06.2020 - 26.06.2020 г.
Организатор
Департамент “Масови комуникации”, НБУ

Годишна университетска научна конференция 2020

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дигиталните умения в ПР професията
Период
28.05.2020 - 29.05.2020 г.
Организатор
НВУ „Васил Левски“

ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА СЕСИЯ „ДНИ НА НАУКАТА – 2019”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Въздействие на социалните мрежи върху междуличностното общуване сред младежи.
Период
31.10.2019 - 01.12.2019 г.
Организатор
СУБ – Пловдив

3rd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The role of social networks as a research medium in public relations activity
Период
28.06.2019 - 28.06.2019 г.
Организатор
Center for Open Access in Science (COAS)
Съавтор(и)
Л. Христова

Дигитализация и социални трансформации в глобализирания свят

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ролята на социалните медии за социална промяна
Период
29.09.2016 - 01.10.2016 г.
Организатор
Kатедра Социология към Философски факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Съавтор(и)
Вера Велева

International Scientific Conference (Voronezh, May 18–20, 2015)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Social media and Social change
Период
18.05.2015 - 20.05.2015 г.
Организатор
VORONEZH STATE UNIVERSITY, UNIVERSITY «GOCE DELCHEV» STIP, REPUBLIC OF MACEDONIA

Scientific Conference of the project “Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Promoting Brand through Facebook Social Network
Период
14.05.2014 - 14.05.2014 г.
Организатор
Faculty of Mathematics and Natural Science
Съавтор(и)
Димитрина Стефанова

Право, управление и медии през XXI век

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предимства от интегрираните онлайн и офлайн PR-кампании
Период
16.05.2012 - 17.05.2012 г.
Организатор
Правно-исторически факултет
Съавтор(и)
Димитрина Стефанова

Дни на науката 2010

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изисквания на PR практиката към университетското образование
Период
11.11.2011 - 12.11.2011 г.
Организатор
СУБ - Пловдив
Съавтор(и)
Димитрина Стефанова

Проекти

(RP- В10/19) Дигиталните комуникационни умения на студенти от Правно-исторически факултет

Период на провеждане
11.03.2019 - 30.11.2019 г.
Форма на участие
Ръководител на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
1750,00 лв.

(F.IND.CONSULTING) ENHANCEMENT OF THE COMPETITIVENESS AND RESTRUCGTURING OF THE FOOD SUBSECTORS THROUGH BENCHMARKIN

Период на провеждане
17.02.2012 - 29.11.2012 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Европейска програма за териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-2013"
Бюджет
226388,00 лв.

Ръководени докторанти

Реализиране на вътрешни комуникации чрез онлайн софтуер

Докторант
Магдалена Аврамова
Период
24.09.2020 - 23.09.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Управление на корпоративния имидж в спорта чрез онлайн комуникация

Докторант
ЕМИЛИЯ ЗЛАТКОВА
Период
12.12.2019 - 11.12.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

КОРПОРАТИВНИ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ВЪТРЕШНИ КОМУНИКАЦИИ

Докторант
НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ
Период
21.06.2018 - 20.06.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Изграждане на корпоративен имидж на образователна институция чрез медийна публичност

Докторант
Розалина Баладжанова
Период
14.01.2015 - 13.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Изграждане на туристическия имидж на България чрез интернет комуникация

Докторант
Цветанка Атанасова
Период
01.09.2013 - 31.08.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Библиотеките и книгите като инструмент на културната дипломация на България в периода 1990 – 2013

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
УниБИТ
Държава
България
Дата
16.12.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Марияна Таланова

Джендър стереотипи и реклама: образът на жената в списание "Жената днес" в периода 2012-2016 г.

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Държава
Дата
10.05.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мариана Петрова

"Социологически анализ на политическите нагласи в процеса на социализация на младежта в Република Молдова"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Държава
Дата
13.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Евгений Чирков

Блогът - PR инструмент за комуникация

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Държава
Дата
12.07.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Славка Попова