Avatar

ас. д-р Симона Николова

Email: simona.nikolova swu.bg


Публикации

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ПРИ ДЕЦАТА ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ , Годишник по психология 2020: 99-104.
Преодоляване на агресията и агресивното поведение в началното училище , Педагогическо издателство 2019: .
Differences in aggression according to the level of global self-esteem , e-Journal VFU 2019: . (Co-author/s: Русанка Манчева, Василики Касиора)
Развитие на емоционалната интелигентност при деца , Сборник "Докторантите в науката" 2018: 71-78.
Агресия и агресивно поведение в началното училище , Годишник по психология 2017: 107-117.
Идеите на Улрике и Франц Петерманза преодоляване на агресията сред деца в начална училищна възраст , Сборник " Докторантите в науката" 2017: 241-246.

Конференции

7 Национална Педагогическа конференция

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Програма за формиране на самооценъчни и комуникативни компетенции за преодоляване на агресията в начална училищна възраст
Период
29.11.2019 - 01.12.2019 г.
Организатор
Фондация "Кузманов"

27 Международна конференция за младите учени 2018

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Измерения на агресивността при деца от начална училищна възраст
Период
14.06.2018 - 15.06.2018 г.
Организатор
Съюз на специалистите по качество в България