Avatar

гл.ас. д-р Силвия Петрова

Email: silvia.petrova swu.bg


Силвия Петрова е главен асистент в катедра Културология на ЮЗУ. Интересите й са в областта на съвременната култура и медиите

Публикации

Поп-места на красотата , Семинар_BG 2022: .
Политика на постистината в контекста на инфодемията Covid-19 , Новите реалности и политическата наука 2021: 289 - 299.
Стратегии срещу ускоряването: (пост)туризмът , академично списание "Пирон" 2021: .
Дигиталната ера на ефимерността: постобразните на Снапчат , Дигитална култура и общество. (Съст. Т. Шопова) 2018: .
Постистината - новите очертания на медийната реалност , Култура. Памет. Идентичност. (Съст. Л. Антонов) 2018: .
Фантастичното в новите медии , Философски алтернативи 2018: 152 - 159.
The Media Image of Refugees in the ‘Genre’ of Fake News , Contesti Antropologici / Anthropological Contexts 2018: .
In-class Media Literacy Handbook. България: Association of European Journalists - Bulgaria, 2018 (Co-author/s: Tashkova, I, Mishkova, J)
Journalism Club Toolkit. България: Association of European Journalists - Bulgaria, 2018 (Co-author/s: Popova, J., Valcanova, D)
Pokemon Go и градските елити на посредствеността , Вестник Култура, бр. 10, 17.03.2017 2017: .
Джендър аспекти в политическите медийни образи , Реторика и комуникации, бр. 25 2017: .
Образи на екзотичното в популярната култура , Философски алтернативи, кн. 3 2017: .
The Organic Food Myth on Facebook , // Valori e comportamenti: aspetti antropologici. (Ed. by Loredana Bellantonio) 2017: .
Клюки и селфита: традиционните медии по модела на новите , Дилема за медии: журналистика или пропаганда. Български медиен мониторинг 2015 2016: .
Лайфстайл преса и женственост. България: УИ "Неофит Рилски", 2016
Необходимостта от актуализация на учебните програми в контекста на медиатизацията , Изкуствата и културата като ресурс за развитие 2015: .
Фейсбук и лайфстайл: триумфът на частното , Информационни технологии, култура и общество 2015: .
Политически образи в лайфстайл контекст , Списание "Пирон" 2015: .
Медиен мониторинг: избори 2015 , Фондация медийна демокрация 2015: .
Лайфстайл реторика под прикритие , Медии по инерция: дефицитната воля за промени 2015: .
Лайфстайл четенето: начини на употреба , Littera et Lingua 2014: .
Политикът като лайфстайл икона , Жил Рое, Орлин Спасов, Рудолф Барч. Медии и демокрация: свобода, плурализъм, право 2013: .
Безпокойствата около сексизма в рекламата , БГ реклама: ценностни трансформации и промени в консумативната култура 2013: .
Политическото шоу на воайорите , Лаборатория за медиен мониторинг 2013: .
Лайфстайл медиите – политиката на интимността , Лаборатория за медиен мониторинг 2013: .
Хроника на една предизвестена медийна смърт , Български Хелзински комитет 2012: .
Политика по холивудски , Лаборатория за медиен мониторинг 2012: .
Времето на супержените в българската политика , Лаборатория за медиен мониторинг 2012: .
Постфеминистични образи на жената: няколко лайфстайл сценария. България: Медии и обществени комуникации, 2011
Contemporary Woman between Feminism and Tradition , Identities (Journal for politics, gender and culture) 2009: 201–231.
Между Ева и Богородица: пътят на женствеността , Християнство и култура 2009: .
Патриархалният феминизъм: един лайфстайл модел на женственост , Алтера Академика 2008: .

Конференции

Национална научна конференция, посветена на Световния ден на философията

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
(Пост)феминизъм и красота
Период
18.11.2021 - 18.11.2021 г.
Организатор
Секция Философски науки към Съюза на учените в България

Медийният поток: програма, поредица, сериал

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политически пърформанси в българския медиен поток
Период
05.10.2021 - 05.10.2021 г.
Организатор
катедра "Радио и телевизия" на ФЖМК, СУ

Ежегодна конференция на Културния център на СУ в Априлци

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Пандемичната мода – от неофилия към спасение на тялото и душата
Период
18.06.2021 - 20.06.2021 г.
Организатор
Културен център на СУ "Св. Климент Охридски"

Поп-култура / поп-политика

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Поп-места на красотата
Период
21.04.2021 - 21.04.2021 г.
Организатор
Сдружение Мрежа за културни изследвания, Семинар_BG

Повторение, обновление - практики на римейка

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Лайфстайл техники в дигитален контекст: от уникалност към повторение
Период
30.11.2020 - 02.12.2020 г.
Организатор
Институтът за литература към БАН, Софийският университет “Св. Климент Охридски” и Българската асоциация на университетските жени (БАУЖ)

Интредисциплинарен семинар на катедра Радио и телевизия, ФЖМК, СУ

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Пандемия и постистина: за мачисткия лайфстайл в политиката
Период
27.11.2020 - 27.11.2020 г.
Организатор
Катедра Радио и телевизия, ФЖМК, СУ

Новите реалности и политическата наука

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политика на постистината в контекста на инфодемията Covid-19
Период
30.10.2020 - 30.10.2020 г.
Организатор
УНСС

Разрушени светове... Нови светове

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нови медийни светове: постистината в български контекст
Период
27.04.2017 - 28.04.2017 г.
Организатор
Балканистичен форум, ЮЗУ

Контекст и контекстуализации

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Повторното „омагьосване” на света: добавената реалност на Pokemon Go
Период
06.12.2016 - 10.12.2016 г.
Организатор
Културен център на СУ "Св. Климент Охридски"

Жените в българската литература, култура и история

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Постфеминизъм и социални мрежи: образи на жената-домакиня във фейсбук
Период
20.10.2016 - 21.11.2016 г.
Организатор
Институтът за литература към БАН, Софийският университет “Св. Климент Охридски” и Българската асоциация на университетските жени (БАУЖ)

Дигитализация и социални последици в глобализиращия се свят

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Постфеминистични митове във фейсбук
Период
29.09.2016 - 01.10.2016 г.
Организатор
Катедра "Социология", ЮЗУ "Н. Рислки"

Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Джендър аспекти в политическите медийни образи
Период
18.06.2016 - 19.06.2016 г.
Организатор
Катедра "Реторика", Философски факултет, СУ "Св. Кл. Охридски; Електронно научно списание "Реторика и комуникации"

Звездите на Балканите

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политически "звезди" във фейсбук: характерни черти на българския контекст
Период
21.04.2016 - 23.04.2016 г.
Организатор
Балканистичен форум, ЮЗУ

Култура - Памет - Идентичност

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Стратегии за "self-management" в новите медии
Период
21.04.2016 - 23.04.2016 г.
Организатор
Катедра "Културология", ЮЗУ "Н. Рилски"

Нечовешкото 2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изкуственост, органика и трансцендентност: еко/био митът във Фейсбук
Период
06.12.2015 - 09.12.2015 г.
Организатор
Културен център на СУ "Св. Климент Охридски"

Изкуства и памет

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Популярна култура и памет: новозаветни джендър модели в женската преса
Период
06.12.2014 - 09.12.2014 г.
Организатор
Културен център на СУ "Св. Климент Охридски"

Дигитална култура и общество

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Фейсбук и лайфстайл: триумфът на частното
Период
31.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Н. Рилски", Център за нови медии и дигитална култура, Факултет поизкуствата на ЮЗУ, Съюз на учените - клон Благоевград

Визуалната антропология

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Политически образи в лайфстайл контекст: няколко български примера
Период
06.12.2013 - 09.12.2013 г.
Организатор
Културен център на СУ "Св. Климент Охридски"

Проекти

Addressing the Shrinking Space for Civil Society – Coalition Implementation

Период на провеждане
01.01.2019 - 01.07.2020 г.
Форма на участие
лектор
Финансиран от
Network of European Foundations
Бюджет
98308,00 лв.

Медийна грамотност в класната стая

Период на провеждане
27.07.2018 - 27.10.2019 г.
Форма на участие
експерт, автор на учебни помагала
Финансиран от
Fulbright, Америка за България
Бюджет
214929,00 лв.

Feminist Boot Camp

Период на провеждане
15.05.2017 - 18.05.2017 г.
Форма на участие
обучител и ментор
Финансиран от
Global Fund for Women / Български фонд за жените
Бюджет
5000,00 лв.

Eye to Eye

Период на провеждане
01.10.2016 - 01.11.2016 г.
Форма на участие
обучител формиране на младежка медийна грамотност
Финансиран от
Yafa Cultural Centre / Институт за креативни граждански стратегии
Бюджет
7000,00 лв.

Лятна академия по изкуствата

Период на провеждане
18.04.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
7500,00 лв.

(22/2016) Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата

Период на провеждане
01.02.2016 - 24.02.2017 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
НИС, СУ "Кл. Охридски"
Бюджет
2500,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0028) "Изкуствата и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието / Създаване/актуализране на учебни планове и програми към специалностите от Факултета по изкуствата"

Период на провеждане
02.10.2013 - 01.10.2014 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Европейски социален фонд
Бюджет
149,00 лв.

„БГ реклама: ценностни трансформации и промени в консумативната култура”

Период на провеждане
07.01.2013 - 27.12.2013 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ФЖМК към Софийския университет и Националната художествена академия
Бюджет
15,00 лв.

„Лаборатория за медиен мониторинг”

Период на провеждане
01.02.2011 - 28.12.2018 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Фондация Медийна демокрация, Фондация Конрад Аденауер
Бюджет
23000,00 лв.

„Застрашените свобода и плурализъм на медиите. Диагностика и решения”

Период на провеждане
01.02.2011 - 26.11.2012 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Фондация Медийна демокрация
Бюджет
25,00 лв.

Ръководени докторанти

Социални мрежи и идентичности. Граждански активности във фейсбук в България

Докторант
Кристиан Петров
Период
08.01.2016 - 08.07.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Прояви на враждебната реч. Изследване на виртуалното пространство

Студент
Ангелина Гълъбова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Основни теми в Бтв новините (сравнителен анализ между месец януари 2013 г. и месец януари 2015 г.)

Студент
Таня Махлелиева
Година
2015
ОКС
бакалавър

Аспекти на въздействие на телевизионните реклами на марките «Девин» и «Банкя» за 2011 година

Студент
Симона Ангелова
Година
2015
ОКС
бакалавър

„Свободата на словото през призмата на WikiLeaks и Биволъ”

Студент
Слава Георгиева
Година
2015
ОКС
бакалавър

„Еволюция в рекламните послания на Кола кола”

Студент
Ивалина Йорданова
Година
2015
ОКС
бакалавър

"Прояви на свободата на словото в българската преса (в. Труд - 1989,1997,2007)

Студент
Кристине Манчева
Година
2015
ОКС
бакалавър

Послания и символи в рекламите на водка "Флирт"

Студент
Радослава Николова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Музикалното риалити "Гласът на България" като културен феномен

Студент
Ренета Радоева
Година
2014
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Игрите на късмета в съвременния дигитален свят

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
07.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Катя Лекова

Българският таблоиден печат – списание „Блясък“- 01.01.2014г. – 01.06.2014 г.

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
12.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Евгения Терзиева

Wikileaks и новите предизвикателства пред правото, демокрацията и журналистиката

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
30.08.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Герчева

Пазарни стратегии за налагане на успешен бренд (Ауди)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
27.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Гогова