Avatar

доц. д-р Мария Серафимова-Карапеткова

Email: serafimova swu.bg


Публикации

В търсене на "алтернатива", В: Социологически пространства, колективна монография. България: Университетско издателство, 2016
Civil and/or laic religions , ANTHROPOLOGICAL RESEARCHES AND STUDIES No 6, 2016 2016: 43-49.
Моето наблюдение с участие , списание Социология и икономика 2016: 101-111.
Sociological Picture: Between Belief, Indifference and Disbelief Sosyolojik Bir Portre: İnanç, İlgisizlik , Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope : Muğlaklıktan Berraklığa - From Ambiguity to Clarity 2016: 513-539.
Бъдещето е ветрило от възможности , Юбилеен сборник, ВУСИ 2016: .
ИЗМЕРЕНИЯ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА , Юбилеен сборник, УНИБИТ 2016: 324-332.
Празникът: емблема или символ. В: Празникът на Свети Кирил и Методий , сб. Пространства на духа. Анастасова, Е., Г. Лозанова, Ст. Станоев (съст.) 2015: .
A new religious sensibility , списание Социология и икономика 2015: 80-89.
Измерения на традицията , сб. Пространства на духа. Анастасова, Е., Г. Лозанова, Ст. Станоев (съст.) 2015: .
Неподправен диалог... Потенциалът на съвременната българска младеж за напредъка на България. България: Университетско издателство, 2015
The Observable Artifacts of Everyday Life , Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking 2015: .
Координати на дълбоката екология , сп. Проблеми на постмодерността 2015: 1-20.
Between Belief, Indifference and Disbelief , THE SOCIOLOGICAL REVIEW Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje 2015: 33-40.
Situation_of_searching_for_a_meaning , SocioBrains, International Scientific Journal 2014: 61-69.
Различни, но сравними , Градът и селото — предизвикателствата на 21 век 2014: .
Религия и/или екология. България: Университетско издателство, 2014
State of Crisis or something else…? , сп. Проблеми на постмодерността 2013: .
Културни паралели (Сборник). България: Университетско издателство, 2013
Religion and politics: metamorphosis of the religious , списание Социология и икономика 2013: 69-78.
Religion is a support for solidarity , сп. Статистика, KIR, НСИ. 2012: .
New Dimensions of religiosity. България: Университетско издателство, 2012
Многоцветната картина на религиозността в българското общество , , В: Социологията - от емпирията към теорията, съст. Стоян Михайлов 2011: .

Конференции

Dedicated to the tenth consecutive year of publishing of the “POLITICS AND RELIGION JOURNAL”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
IS RELIGION A SUPPORT OF SOCIAL SOLIDARITY IN BULGARIAN SOCIETY?
Период
25.11.2016 - 26.11.2016 г.
Организатор
International scientific conference dedicated to the tenth consecutive year of publishing of the “POLITICS AND RELIGION JOURNFaculty of Political Science, University of Belgrade Jove Ilica Street 165, Belgrade, Serbia

SOCIO-PSYCHO-MEDICAL CHANGES IN THE LIFESTYLES OF THE CONTEMPORARY FAMILY

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
CIVIL AND/OR LAIC RELIGIONS
Период
07.10.2015 - 08.10.2015 г.
Организатор
“Francisc I. Rainer” Anthropology Institute of the Romanian Academy

Балканските и балтийските държави в обединена Европа: история, религия, културиII

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
New religious sensibility
Период
14.08.2014 - 16.08.2014 г.
Организатор
ИИЕФЕМ, БАН

Facing Social Traumas: A Challenge for Sociological Research

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
BETWEEN BELIEF, INDIFFERENCE AND DISBELIEF….
Период
24.04.2014 - 26.04.2014 г.
Организатор
Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje

Religion and Economy in a Global World

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Religion and social solidarity
Период
28.07.2011 - 30.07.2011 г.
Организатор
ISSR Международно общество по социология на религията

Проекти

((SRP-A11/15)) Ролята на духовните и културните ценности в модерните общества (продължение)

Период на провеждане
19.01.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
МОН
Бюджет
4000,00 лв.

( (SRP-A1/14)) Ролята на духовните и културни ценности в модерните общества (Благоевградски регион и съседните Гърция, Турция и Македония)

Период на провеждане
14.01.2014 - 11.12.2014 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
МОН
Бюджет
12000,00 лв.

(№ DVU_10_0325) Създаване на регионален научно-изследователски център Балканите-Европа,

Период на провеждане
07.10.2011 - 14.08.2016 г.
Форма на участие
ръководител на проект
Финансиран от
ФНИ при МОН
Бюджет
240000,00 лв.

(-3.3.03 – 0081) Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективното усвояване на средства от структурните фондове

Период на провеждане
12.05.2009 - 18.09.2011 г.
Форма на участие
ръководител на проект
Финансиран от
Европейски проект по СФ
Бюджет
98000,00 лв.

(Три представителни социологически изследвания ) Място и значение на ЮЗУ “Неофит Рилски” в съзнанието на българите, имащи отношение към университетското образование (Три представителни социологически изследвания)

Период на провеждане
10.10.2006 - 06.05.2013 г.
Форма на участие
ръководител на проект
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Бюджет
20000,00 лв.

Ръководени докторанти

Социологическата концептуализация на одита на средствата от Европейския съюз и неговите социални ефекти

Докторант
Галина Димитрова Стоянова
Период
05.03.2014 - 14.03.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Българска православна църква – метаморфозите на религиозността

Докторант
Кирил Кирилов
Период
11.05.2012 - 11.05.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Измерения на простителността в съвременното общество

Докторант
Атанас Стоичков Атанасов
Период
10.03.2009 - 10.03.2012 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Изследване на насилието в спорта

Докторант
Албена Илиева Димитрова
Период
15.01.2009 - 15.01.2012 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Бедност и безработица в Йеменското общество

Докторант
Фадл ал Хусеин
Период
10.03.2008 - 10.03.2011 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Легитимност и обществен договор през призмата на проекта на конституцията на Европа

Докторант
Драгомир Генов
Период
25.09.2007 - 21.07.2009 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Религиозната ситуация в България: случаят БПЦ

Докторант
Ивета Якова
Период
15.05.2007 - 11.04.2009 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

ВЯРВАЩИ ЛИ СА МЛАДИТЕ ХОРА?

Студент
Йоана Попова
Година
2017
ОКС
магистър

Измерения на любовта

Студент
Мария Маринова
Година
2017
ОКС
бакалавър

ВЪЗПРИЕМАНЕ НА РЕЛИГИЯТА ОТ УЧЕНИЦИТЕ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА

Студент
Даниела Бойчева
Година
2015
ОКС
бакалавър

СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ФЕНОМЕНА ПОДРАЖАНИЕ

Студент
Кристияна Валериева Сергиева
Година
2015
ОКС
магистър

ПОДРАЖАНИЕТО КАТО ПРИНЦИП НА СОЦИАЛНОСТТА

Студент
Евгения Петкова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Туризмът-регионална и национална политика

Студент
Теменужка Люцканова
Година
2015
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

ФУТБОЛНИТЕ АГИТКИ В БЪЛГАРИЯ: EКСТРЕМИЗЪМ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТ И РАЗПОЗНАВАНЕ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
26.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петко Петков

КАЛИБРАЦИЯ НА ДАННИ ОТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
07.04.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Вера Велева

НОВИ РЕЛИГИОЗНИ ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
11.11.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Марио Маринов

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА – СОЦИОЛОГИЯ НА ГРАНИЦАТА С ИЗКУСТВОТО (ПОЛЕТАТА НА ПР ПОЗНАНИЕТО)

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.06.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Наташа Спиридонова

Обявен в Държавен вестник брой 108, 17 .12.2013

Вид
Конкурс за професор
Университет
ШУ "Константин Преславски"
Държава
България
Дата
10.04.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Соня Илиева

Българската православна църква:метаморфозите на религиознотоа

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
18.05.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кирил Кирилов

СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА КОМУНИКАЦИИТЕ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
18.05.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Виолета Николова

ДВ бр. 31/04 април 2014 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Институт за държавата и правото, Българска академия на науките
Държава
България
Дата
25.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Надежда Гецова Йонкова

ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ В ТРАНСФОРМИРАЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ИИОЗ-БАН
Държава
България
Дата
29.04.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Анна Мантарова

ДЕВИАНТНИ МОДЕЛИ НА УЧАСТИЕ В МЕСТНАТА ВЛАСТ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ИИОЗ-БАН
Държава
България
Дата
05.09.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Люба Спасова

ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ И ПАРАДИГМИ В СЪВРЕМЕННИЯ PR

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
22.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стефан Кирилов Марков

Обявен в Държавен вестник В бр. 50/07 .06. 2013 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ПУ „Паисий Хилендарски”
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
ДРАГОМИР ГЕНОВ

СОЦИАЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД: СЛУЧАЯТ ЕВРОЛАЙФ БЪЛГАРИЯ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.10.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Полина Петкова

Насилието над жените в Албания през 1990

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
21.01.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валбона Муча

ПАСТИРЪТ И МЛАДЕЖТА. ПРАВОСЛАВНО ДУШЕГРИЖИЕ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО НА ТРЕТОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
14.01.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кирил Христов