Avatar

ас. д-р Стефан Далчев

Email: sdaltchev swu.bg


Музикант-изпълнител. Концертирал като солист-органист и камерен музикант (също и с чембало, и с пиано) в Европа и Ю.Африка - С.Петербург, Лондон, Берлин, Щутгарт, Виена, Прага, Киев, Кейптаун и др., както и на известни исторически инструменти във Фрайберг, Бранденбург, Лам, Хаарлем, Рига. Записи: за БНР, БНТ, Балкантон, SABC, както и CD. Пропагандира българска музика, представя множество творби за първи път. Преподавал е орган и чембало в Университета в Стеленбош (Южна Африка) и АМТИИ (Пловдив). Интереси към историческата интерпретация на бароковата музика.

Публикации

Добре темперираното пиано или добре темперираният клавир , сборник "Докторантски четения 2018" НМА "ПРоф.П.Владигеров" 2019: .
Бароковата музика - музика на речта , сборник "Докторантски четения" 2017" 2018: .
Музиката на барока в българското музикознание. Съвременна или историческа интерпретация , списание "Българско музикознание" 2018: .