Avatar

ас. Румен Дешев

Email: rumen_deshev swu.bg


През 1996 г. завършва със степен бакалавър “Педагогика на обучението по изобразително изкуство” факултета по изкуства към ЮЗУ “Неофит Рилски”. През 2004 г. се дипломира с магистърска степен в ЮЗУ “Неофит Рилски”- гр. Благоевград, специалност „Промишлени изкуства – мода” и професионална квалификация „Магистър – художник”. Работи в областта на живописта, рисунката и графиката. Участва в национални, общи, регионални, групови самостоятелни и международни изложби. От 2007 г. е редовен асистент по рисуване в ЮЗУ ‘‘Неофит Рилски’’. Още информация на адрес: //www.facebook.com/Rumen-Deshev-796703977038137/

Проекти

(BG 051PO001-3.1.07-0028) "ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВО С ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО /Създаване/ Актуализиране на учебните планове и програми в специалностите от Факултета по изкуствата към ЮЗУ "Неофит Рилски"

Период на провеждане
27.06.2013 - 27.06.2015 г.
Форма на участие
Експерт-изпълнител
Финансиран от
МОН ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
148550,00 лв.