Avatar

гл.ас. д-р Руска Божкова

Email: roussi_bozkova4 swu.bg


Публикации

Специализирани видове туризъм в трансграничния регион България - Гърция. България: Югозападен Университет " Неофит Рилски", Благоевград, 2022
Международен туризъм. България: АВАНГАРД ПРИМА, 2018
Impact of discovering the monumental tomb in Amphipolis Greece in tourism development of the region , Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society, Proceedings of theMakeLearn and Technology, Innovation and Industrial Management Conference 2015: 1221-1229.
Селски Туризъм. Междурегионални особености.. България: АВАНГАРД ПРИМА, 2014
Forecasting ofthe number of passengers serviced at the Sophia airport , Contemporary issues in Tourism & Management Studies 2014: 71-88. (Co-author/s: Preslav Dimitrov, Sophia Mirchova)
Some features and problems in the development of rural tourism in Greece. , Икономика и Управление 2009: 64-77. (Co-author/s: Георги Л. Георгиев)

Конференции

3 rd Olympus International Conference on Supply Chains (3rd Olympus ICSC)

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
INNOVATIVE MODEL FOR REGIONAL DEVELOPMENT
Период
07.11.2015 - 08.11.2015 г.
Организатор
Technological Educational Institute Of Central Macedonia

MakeLearn and Technology, Innovation and Industrial Management Conference 2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Impact of discovering the monumental tomb inAmphipolis Greece in tourism development of the region
Период
27.05.2015 - 29.05.2015 г.
Организатор
International School for Social and Business Studies, University AL DO MORO Bari, Italy

TMS Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Forecasting ofthe number of passengers serviced at the Sophia airport
Период
26.11.2014 - 29.11.2014 г.
Организатор
University of the Algarve, Portugal
Съавтор(и)
Preslav Dimitrov, Sophia Mirchova

TMS Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Association of the Bulgarian tourism industry with the economic performance of some EUtourism emitting economies
Период
13.11.2013 - 16.11.2013 г.
Организатор
University of the Algarve, Portugal
Съавтор(и)
Preslav Dimitrov, Victoria Kaladzhieva

Културен коридор Виа Диагоналис –културен туризъм без граници

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Opportunities for cross-border cooperation of ruraltourism in south-west Bulgaria and northern Greece
Период
03.10.2013 - 06.10.2013 г.
Организатор
South-west University "Neifit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria, Faculty of Economics, Tourism Department

Културен коридор София-Охрид-Културен туризъм без граници

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Traditions in modern world – terminus a quo forrural tourism in the area around river Struma-Strymonas
Период
06.07.2011 - 10.07.2011 г.
Организатор
South-west University "Neifit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria, Faculty of Economics, Tourism Department

VII International Conference in Tourism ATINER

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Typology of rural tourism in Greeceaccording to the character of the touristic product
Период
13.06.2011 - 16.11.2011 г.
Организатор
Athens Institute for education and research

Second International Conference for PhD Candidates

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Development of corporate structure of rural tourismin the municipality of Gotse Delchev and peripheral unit of Drama
Период
06.05.2011 - 08.05.2011 г.
Организатор
South-west University "Neifit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria, Faculty of Economics, Tourism Department

ICOT 2011 Tourism in an era of uncertainty

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Rural tourism in Bulgaria - features,examples and tendencies for development
Период
27.04.2011 - 30.04.2011 г.
Организатор
CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SHEFFIELD BUSINESS SCHOOL, HELLENIC OPEN UNIVERSITY, SURREY INTERNATIONAL INSTITUTE, UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK, IATOUR, CURTIN UNIVERSITY

First International Conference for PhD Candidates

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Rural tourism in north Greece
Период
18.06.2010 - 20.06.2010 г.
Организатор
South-west University "Neifit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria, Faculty of Economics, Tourism Department

Проекти

(BG051PO001-3.1.07-0037) "Модел за взаимодействие за повишаване пригодността за реализация на студентите между Стопанския Факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски"-Благоевград и представители на бизнеса от Благоевградския окръг в контекста на динамичен пазар на труда"

Период на провеждане
03.04.2014 - 30.04.2015 г.
Форма на участие
член на екипа от преподаватели-експерти
Финансиран от
Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
169327,00 лв.

(2012-I-PTI-LEO0511250) "THERM 2"

Период на провеждане
15.01.2013 - 31.03.2015 г.
Форма на участие
член на екипа-изследовател
Финансиран от
Португалска агенция Леонардо по Програма "Леонардо да Винчи" на ЕС
Бюджет
41336,00 лв.

(В2.32.01/17.02.2012) "F.IND. CONSULTING"

Период на провеждане
17.02.2012 - 31.05.2014 г.
Форма на участие
член на екипа-експерт
Финансиран от
Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013'
Бюджет
1134313,00 лв.