Avatar

ст.преп. Росита Щерева

Email: rosita swu.bg


Старши преподавател Росита Щерева е завършила руска филология във ВТУ "Кирил и Методий" и английска филология в ЮЗУ "Неофит Рилски". Придобила е и квалификационна степен в Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина. Съавтор е на учебници по руски език. Има научни интереси в областта на стратегиите на устната и писмена комуникация и психолингвистиката.