Avatar

доц. д-р Роман Хаджикосев

Email: romandizel swu.bg


Публикации

"Дневникът на Димчо Дебелянов. Синият бележник". България: Фабер, 2019
Учебник по литература за Х клас. България: Анубис, 2015
Учебник по литература за Х клас - Профилирана подготовка. България: Анубис, 2015
Пътуващият българин. България: Издателство ЮЗУ "Неофит Рилски", 2014
Istoria literatirii bilgare 1878-1918. Румъния: Editura universitatii din Bucuresti, 2012
Премълчаните гласове. Румънската литература и Йордан Йовков. България: Издателство ЮЗУ "Неофит Рилски", 2011