Avatar

доц. д-р Румен Кастелов

Email: rkastelov swu.bg


Публикации

Сърдечно-съдов риск и тромбемболична профилактика при пациенти с фрактура на проксималния край на бедрената кост , Съвременни медицински проблеми 2015: 43-50. (Съавтор/и: Ив Недев)
Хирургическое лечение повреждений передней крестообразной связки коленного сустава с помощью замороженных аллотрансплантатов , Вісник ортопедіі, травматологіі та протезирования 2015: 50 - 54. (Съавтор/и: Андреев А, А Кацаров, А Асьов, И Колев)
Kinesitherapy’s methods for neuritis n. facialis , American Journal of Science and Technologies 2015: 800 - 804. (Co-author/s: M Filipova, D Popova, S Georgieva, L Kraydjikova, I Topuzov)
Kinesitherapy and health care in patients with ischemic stroke treated with intravenous thrombolysis , Yale Review of Education and Science 2015: 547 - 551. (Co-author/s: M Filipova, D Popova, I Topuzov, L Kradjikova)
Eliminating of Far Pedicle Cortex Perforation by automatic spine drilling , Applied Mechanics and Materials 2015: 505-508. (Co-author/s: Boiadjiev T, G Boiadjiev, K Delchev, K Zagurski)
Controlled Trust Force Influence on Automatic Bone Drilling parameters in the Orthopedic Surgery , International Journal of Pure and Applied Mathematics 2013: 577-592. (Co-author/s: Boiadjiev G, K Delchev, T Boiadjiev, K Zagurski)
Design and performance study of an orthopaedic surgery robotized module for automatic bone drilling, Journal of Medical Robots and Computer Assisted Surgery , THE INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL ROBOTICS AND COMPUTER ASSISTED SURGERY 2013: 455-463. (Co-author/s: Boiadjiev G, T Boiadjiev, V Kotev, K Delchev)
Остеопороза. Ефективност и приложение на диагностичните методи в клиничната практика , Мединфо 2008: 50–53. (Съавтор/и: Б Бончев)
Радиологични методи за определяне на костната минерална плътност , Спешна медицина 2004: 55-59.
Тежките травми на крайниците , Ортопедия и травматология 2001: 28–32.
Декада на костните и ставни заболявания 2000 - 2010 , Спешна медицина 2000: 62-63. (Съавтор/и: П Танчев и Х Новков)
Остеопороза - актуален подход за ортопедичната практика , Ортопедия и травматология 2000: 345-349.
Остеопоротичните фрактури - рискови фактори и лечебни подходи , Ортопедия и травматология 1999: 144 - 152.
Инструмент за перкутанна репозиция на разцепен тип кондилни фрактури на фемур и тибия , Ортопедия и травматология 1999: 166-169. (Съавтор/и: Д Илковски)
Инструмент за репозиция под артроскопски контрол на депресионен тип фрактури на тибиалните кондили , Ортопедия и травматология 1999: 225-227. (Съавтор/и: Д Илковски)
Екстракция на счупен интрамедуларен застопоряващ пирон , Спешна медицина 1999: 33-35.
Перкутанна фиксация с канюлирани винтове при кондилни фрактури на тибията , Ортопедия и травматология 1995: 40-47. (Съавтор/и: Е Таков, А Йотов и В Иванов)
Рентгенографско изследване на кондилните фрактури на тибиятя , Спешна медицина 1994: 37-40. (Съавтор/и: Е Таков, А Йотов и В Иванов)
Развитие на дегенеративни промени в колянната става след функционално лечение на кондилните фрактури на тибията , Ортопедия и травматология 1994: 43-47. (Съавтор/и: Е Таков, А Йотов и В Иванов)

Конференции

17-та Студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Физиотерапия при пациенти след тотална тазо-бедрена артропластика
Период
27.04.2016 - 27.04.2016 г.
Организатор
ЮЗУ „Н. Рилски“, Благоевград
Съавтор(и)
Атанасов Хр

Х-та конференция на БААСТ

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Хирургическо лечение на увредата на предна кръстна връзка със замразен алотрансплантат (ВТВ) 10- годишен опит
Период
14.04.2016 - 17.04.2016 г.
Организатор
БОТА, BSASST
Съавтор(и)
Андреев А, С Асьов, А Кацаров, Х Христов

Anatomic Surgery and Surgical Approaches on Shoulder and Pelvic Ring

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Proximal humerus fractures treatment
Период
23.10.2015 - 24.10.2015 г.
Организатор
Black Sea & Mediterranean Medical Academy

XXI Национална конференция Дни на Българсаката ортопедия и травматология

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нови подходи в лечението на болката
Период
24.09.2015 - 26.09.2015 г.
Организатор
БОТА

Годишна национална конференция по ревматология с международно участие

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Остеоартроза на големите стави на долния крайник – хирургично лечение.
Период
14.05.2015 - 17.05.2015 г.
Организатор
Научно дружество по ревматология

7th Annual International Meeting of BOTA

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
New approaches in the treatment of pain.
Период
14.05.2015 - 17.05.2015 г.
Организатор
БОТА

Course of Anatomic Surgery and Surgical Approaches on Upper and Lower Limb; Black Sea & Mediterranean Medical Academy

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Fractures of proximal femur.
Период
16.10.2014 - 19.10.2014 г.
Организатор
Black Sea & Mediterranean Medical Academy

5th Trilateral Scientific Meeting on Osteoporosis and Osteoarthritis

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Perioperative management to reduce the risk of complications after joint replacement surgery in patients with rheumatoid arthritis.
Период
25.04.2014 - 26.04.2014 г.
Организатор
Greece-Bulgaria-Serbia Rheumatology Societies

33 Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Clinical experience with main surgical devices in the treatment of trochanteric fractures. Which is the best?
Период
24.04.2014 - 27.04.2014 г.
Организатор
OTEMATH

Българо - руски симпозиум

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дегенеративна остеоартроза на тазо-бедрената става. Възможности за хирургично лечение.
Период
10.04.2014 - 12.04.2014 г.
Организатор
Научно дружество по ревматология

2nd Fragility Fractures Network Global Congress

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Choice of Implant in the Treatment of Unstable Trochanteric Fractures in the Elderly Patients.
Период
29.08.2013 - 31.08.2013 г.
Организатор
Fragility Fractures Network
Съавтор(и)
Б Бончев

4th Trilateral Meeting, Bulgaria, Greece, Serbia

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Current concepts in the management of osteoporotic hip fractures.
Период
26.06.2013 - 30.06.2013 г.
Организатор
Greece-Bulgaria-Serbia Rheumatology Societies

14th Congress of the EFORT

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
A three-year clinical experience with treatment of unstable fractures of the proximal femur using minimally invasive surgical technique.
Период
05.06.2013 - 08.06.2013 г.
Организатор
EFORT
Съавтор(и)
T Yordanov and B Bonchev

Трета национална конференция по остеопороза и остеоартроза

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Повлияване на болката след остеопоротични фрактури на гръбначния стълб.
Период
22.11.2012 - 24.11.2012 г.
Организатор
Научно дружество по ревматология

European Orthopaedic Research Society, 20Th Annual Meeting

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Accuracy of robot spine drilling
Период
26.09.2012 - 28.09.2012 г.
Организатор
European Orthopaedic Research Society
Съавтор(и)
G Boiadjiev, K Delchev, K Zagurski and T Boiadjiev

Научна конференция по ревматология – XII Кръгли маси

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Рискови фактори и усложнения след елективна хирургия при пациенти с ревматоиден артрит.
Период
20.09.2012 - 23.09.2012 г.
Организатор
Научно дружество по ревматология

3rd Trilateral Meeting on Osteoporosis and Osteoarthritis

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Femoral Neck Fractures in Young Patients and in Geriatric Patients – a lot of Differences
Период
28.06.2012 - 01.07.2012 г.
Организатор
Greece-Bulgaria-Serbia Rheumatology Societies

4th Annual International Meeting Of BOTA Combined With SICOT Training Course And 7th Annual International BSASST Conference On Hip Pathology And New Trends In Hip Arthroscopy

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Is it Necessary to make Additional Imaging Investigations after Femoral Neck Fractures
Период
17.05.2012 - 19.05.2012 г.
Организатор
БОТА, SICOT, BSASST

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Понижава ли смъртността ранното хирургично лечение на остеопоротичните фрактури на проксималния бедрен край.
Период
19.10.2011 - 22.10.2011 г.
Организатор
Научно дружество по ревматология

2nd Trilateral Meeting on Osteoporosis and Osteoarthritis.

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Treatment of unstable trochanteric fractures in elderly with PFN-A.
Период
30.06.2011 - 02.07.2011 г.
Организатор
Greece-Bulgaria-Serbia Rheumatology Societies

12th Congress of the EFORT

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Automotion of Bone Drilling in the Orthopaedic Surgery. Accuracy.
Период
01.06.2011 - 04.06.2011 г.
Организатор
EFORT
Съавтор(и)
G Boiadjiev, T Boiadjiev, V Vitkov, K Delchev, K Zagurski and I Veneva

3rd Annual International Meeting of BOTA, Combined with EFORT Forum and 6th International BSASST Conference on Knee Pathology and New Trends in Knee Arthroplasty

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Open Tibial Head Fracture Schatzker VI - Conversion of Surgical Treatment.
Период
05.05.2011 - 07.05.2011 г.
Организатор
БОТА, SICOT, BSASST
Съавтор(и)
B Bonchev, G Taskov and N Vodenicharski

12th European Congress of Trauma and Emergency Surgery

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Intraarticular Fractures on Distal Tibia – Shall We Delay the Operation?
Период
27.04.2011 - 30.04.2011 г.
Организатор
European Society for Trauma and Emergency Surgery
Съавтор(и)
Bonchev B, N Vodenicharski and D Valchev

Втора национална конференция по остеопороза и остеоартроза.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Директен преден миниинвазивен достъп за ендопротезиране на тазо-бедрената става (двугодишен опит).
Период
18.11.2010 - 20.11.2010 г.
Организатор
Научно дружество по ревматология
Съавтор(и)
Бончев Б и П Темелков

Втора национална конференция по остеопороза и остеоартроза

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Остеопорозни фрактури в областта на проксималния бедрен край
Период
18.11.2010 - 20.11.2010 г.
Организатор
Научно дружество по ревматология
Съавтор(и)
Б Бончев и Н Воденичарски

XI Национолен конгрес по ортопедия и травматология

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Total Hip Revision Arthroplasty in Cases of Cemented and Cementless Fixation
Период
06.10.2010 - 10.10.2010 г.
Организатор
БОТА
Съавтор(и)
Stoyanov V, B Bonchev, G Taskov, L Stokov

XI Национолен конгрес по ортопедия и травматология

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Miniinvasive Surgery in the Treatment of Unstable Trochanteric Hip Fractures. The Use of the PFNA in 169 Cases.
Период
06.10.2010 - 10.10.2010 г.
Организатор
БОТА
Съавтор(и)
B Bonchev and V Stoyanov

XI Национолен конгрес по ортопедия и травматология

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Minimally Invasive Direct Anterior Approach for Total Hip Replacement. A two years follow-up
Период
06.10.2010 - 10.10.2010 г.
Организатор
БОТА
Съавтор(и)
Bonchev B and P Temelkov

9th International Symposium on Robot Control (SYROCO) The International Convention of Automatic Control

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Robotized System for Automation of the Orthopaedic Surgery. Control Algorithms and Experimental Results
Период
09.09.2009 - 12.09.2009 г.
Организатор
The International Federation of Automatic Control
Съавтор(и)
Boiadjiev G, T Boiadjiev, V Vitkov, K Delchev, K Zagurski

18-та Международна конференция Роботика и Мехатроника

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Роботизирана система за автоматизиране на ортопедичната манипулация пробиване
Период
17.09.2008 - 21.09.2008 г.
Организатор
Научно – технически съвет по машиностроене
Съавтор(и)
Бояджиев Т, Г Бояджиев, В Витков, К Делчев

17-та международна конференция по роботика и мехатроника

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Robotized module for bone drilling in surgery: Experimental setup design and results
Период
10.10.2007 - 12.10.2007 г.
Организатор
Научно – технически съвет по машиностроене
Съавтор(и)
Boiadjiev G, Vitkov V, Delchev K, Zagurski K, Boiadjiev T