Avatar

доц. д-р Радослав Чайров

Email: rchayrov swu.bg


Публикации

Development of N,N-Dimethylglycine-Amantadine for Adjunctive Dopaminergic Application: Synthesis, Structure and Biological Activity , Crystals 2022: 1227. (Co-author/s: Иванка Станкова)
Tyrosinyl-amantadine: A New Amantadine Derivative With an Ameliorative Effect in a 6-OHDA Experimental Model of Parkinson’s Disease in Rats , Journal of Molecular Neuroscience 2022: 900-909. (Co-author/s: Иванка Станкова)
Synthesis, Neuroprotective Effect and Physicochemical Studies of Novel Peptide and Nootropic Analogues of Alzheimer Disease Drug , Pharmaceuticals 2022: 1108.
Newly synthesized amantаdine derivative: safety and neuropharmacological activity , FARMACIA 2021: 1112-1119. (Съавтор/и: Иванка Станкова)
Quantitative structure-activity relationship modelling of influenza М2 ion channels inhibitors , Journal of the Serbian Chemical Society 2021: 625-637. (Съавтор/и: Иванка Станкова)
Adamantane Derivatives Containing Thiazole Moiety: Synthesis, Antiviral and Antibacterial Activity , International Journal of Peptide Research and Therapeutics 2020: 1781-1787. (Co-author/s: Иванка Станкова)
Modifications on the heterocyclic base of ganciclovir, penciclovir, acyclovir-syntheses and antiviral properties , Nucleosides, Nucleotides & Nucleic acids 2020: 979-990. (Co-author/s: Иванка Станкова)
Synthetic analogues of memantine as neuroprotective and influenza viral inhibitors: in vitro and physicochemical studies , Amino acids 2020: 1559-1580. (Co-author/s: Иванка Станкова)
Synthetic Analogues of Aminoadamantane as Influenza Viral Inhibitors—In Vitro, In Silico and QSAR Studies , Molecules 2020: 3989. (Co-author/s: Иванка Станкова)
Hydrolytic Stability of New Amino Acids Analogues of Memantine , Scientia Pharmaceutica 2020: 38. (Co-author/s: Иванка Станкова, Петко Манджуков)
Understanding the Fragmentation Pathways of Carbocyclic Derivatives of Amino Acids by Using Electrospray Ionization Tandem Mass Spectrometry , Analytical Letters 2019: 2069-2076. (Co-author/s: Иванка Станкова)
Tailoring acyclovir prodrugs with enhanced antiviral activity: rational design, synthesis, human plasma stability and in vitro evaluation , Amino acids 2018: 1131-1143. (Co-author/s: Иванка Станкова)
Amantadine analogues-synthesis and biological activity , Bulgarian Chemical Communications 2017: 61-63. (Co-author/s: Иванка Станкова)
Directed synthesis, toxicity and neuropharmacological activity of new amantadine derivatives , TOXICOLOGY LETTERS 2017: S221-S222. (Co-author/s: Иванка Станкова)
Synthesis and Antiviral Activity of Some Amino Acids Derivatives of Influenza Virus Drugs , Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education 2015: 348-354. (Co-author/s: Иванка Станкова)
Amino acid and peptide esters of abacavir: synthesis and activity against human immunodeficiency virus type 1 in cell culture , Medicinal Chemistry Research 2012: 4053-4059. (Co-author/s: Иванка Станкова)
Novel Derivatives of Abacavir - Synthesis and Activity Against Human Immunodeficiency Virus-Type 1 in Cell Culture , ANTIVIRAL RESEARCH 2011: A44-A45.
Esters of purine nucleosides (abacavir) with natural and unnatural amino acids-synthesis and antiviral activity , JOURNAL OF PEPTIDE SCIENCE 2008: 158-158. (Co-author/s: Иванка Станкова)

Проекти

Оптимизиране на разтворимостта и мембранната пропускливост на нови аминоадамантанови производни - път за създаване и изследване на бионалични лекарства

Период на провеждане
27.09.2019 - 26.09.2021 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
40000,00 лв.

(RPY-A3/19) Синтез и антимикробиална активност на амиди, съдържащи фенилпропанов скелет

Период на провеждане
19.03.2019 - 29.11.2019 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
39000,00 лв.

(М23/8) НОВОСИНТЕЗИРАНИ МЕМАТИНОВИ ПРОИЗВОДНИ С ПОТЕНЦИАЛНИ ПРЕВАНТИВНИ ЕФЕКТИ СРЕЩУ ДЕМЕНЦИЯ ОТ АЛЦХАЙМЕРОВ ТИП

Период на провеждане
18.12.2018 - 18.12.2020 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
20000,00 лв.

(RP-A11/18) Синтез на мемантинови аналози с очаквано невропротективно, противовирусно, антиоксидантно и глюкозидазно-инхибиторно действие

Период на провеждане
15.03.2018 - 30.11.2018 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
14000,00 лв.

(RP-A17/17) Аналитични методи за in vitro определяне на биологична активност

Период на провеждане
20.03.2017 - 07.12.2017 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
8000,00 лв.

(RP-B2/17) Аминокиселинни и пептидни аналози на адамантан и асе инхибитори - синтез и биологична активност

Период на провеждане
13.03.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
2700,00 лв.

(RP-A9/16) Дизайн на нови аминокиселинни производни и техни метални комплекси с потенциална биологична активност

Период на провеждане
14.03.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
8000,00 лв.

(SRP- A19/15) Гуанидино- и азометинови производни на противогрипни агенти

Период на провеждане
26.02.2015 - 11.12.2015 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
9400,00 лв.

(SRP-A11/14) Химични модификации на аминоадамантанови и невраминидазни инхибитори

Период на провеждане
28.02.2014 - 11.12.2014 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
12000,00 лв.

Патенти

"Инхибитор на вирусната невраминидаза и М2 протонния канал." Патентно Ведомство на РБ 112811. 2019 (Съавтор/и: Иванка Станкова)
"Адамантаново производно с противовирусна и антипаркинсонова активност." Патентно Ведомство на РБ 112806. 2018 (Съавтор/и: Иванка Станкова)

Рецензии/Становища

QSAR-анализ на кумаринови производни

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
19.09.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Лазаров