Avatar

доц. д-р Снежанка Ракова

Email: rakova swu.bg


Публикации

Venise et ses reliques aux XVe-XVIe s.: Economie du sacré, , Югоизточна Европа през вековете. Социална история, езикови и културни контакти (Studia balcanica) 2021: 221-237.
Възможните венециански модели за „Сказанието за мощите, които са във Венеция“ в Сборника „Различни потреби“ на Яков Крайков (1572 г.) , Die Welt der Slaven 2021: 287-296.
Venice, Byzantium and the Ottomans in Eastern Mediterranean 15th-16th C.: Historiograhical Approach , Papers Book, IIIrd International History Symposium 2019: 245-251.
Venice, Dubrovnik (Ragusa) and the Ottomans (According to Two Ottoman Documents from 1430) , Etudes balkaniques 2019: 485-516. (Co-author/s: Елена Костова)
Иван Асен ІІ и идеята за Българското царство в светлината на новите изследвания, , Цар Иван Асен ІІ (1218-1241). Сборник по случай 800-годишнината от неговото възшествие на български престол 2019: 267-277.
Аvant-propos , Au Nord et au Sud du Danube. Dynamiques politiques, sociales et religieuses dans le passée 2019: 7-11. (Съавтор/и: Gheorghe Lazar)
The Last Crusaders: Felix Petancic and the Unfulfilled Crusade of 1502 , Au Nord et au Sud du Danube. Dynamiques politiques, sociales et religieuses dans le pasée 2019: 49-73.
Търговските привилегии на Венеция от османските султани в началото на ХV в. , Studia Iuridico-historica 2018: 72-83.
Венеция – Балканите – Османската империя: нови теми в историографията на XXI век , ГСУ, ЦСВП “Иван Дуйчев” 2018: 313-330.
The Earliest Records of Income and Expenses of the Sultan , Hilâl 2018: 13-30.
Венеция, Османската империя и Балканите (ХV-ХVІ в.). България: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017
Furta sacra - le reliquie di Venezia nell’Medioevo , Roma Hukuku ve Guncellik. Proceedings from Xth conference of the Seminar “Roman Law”, 2017: 113-132.
Бенедето Рамберти и Даниело Лудовизи. Двама венециански пратеници в Константинопол през 1534 г.. България: Bulgarian Historical Heritage Foundation, 2016
Чезаре Вечелио и неговият трактат за модата 1590 г. , Тенденции в развитието на модния дизайн през ХХI век 2016: 22-29.
Between the Sultan and the Doge: diplomats and spies in the time of Suleiman the Magnifiscent , CAS Working Paper Series 2016: 7-35.
Between the two seacoasts: the translation of holy relics from the Adriatic to Venice , Curtural coridor Via Adriatica – cultural tourism without boundariesCurtural coridor Via Adriatica – cultural tourism without boundaries 2015: 237-241.
I santi ortodossi in pellerinaggio: esempi del secolo XIII , Il turismo religioso nell’Europa: santi, pellerinaggio, visite e itinerari religiosi 2015: 75-86.
Траектории на движение на светите мощи и поклонничеството на Балканите през ХІІІ век , Bulgaria Medievalis 2015: 371-380.
Конституция на Републиката на обединените седем Йонийски острова от 1800 г , Studia Iuridico-Historica (Правно-исторически изследвания), 2014, кн. 3 2014: 61-66.
North to South along the Danube: Commerce between Brasov and Vidin in the 15th Century , Papers of the American Research Center in Sofia 2014: 52-56.
Как султанът отива на война? , Realia byzantino-balcanica. Cб. в чест на 60 годишнината на проф. Христо Матанов 2014: 532-552.
Fonti italiane per la storia dei popoli balcanici. Tra Medioevo ed età moderna: edizioni e studi in Bulgaria , Etudes balkaniques 2014: 96-109.
Феликс Петанчич, Буда и Венеция: интересът към Османската империя в началото на ХVІ век , Studia balcanica 2014: 241-250.
The Fourth Crusade in the Historical Memory of the Eastern Orthodox Slavs. България: Тендрил, 2013
Краят на Кръстоносните походи: Западна Европа, Венеция и Османската империя след падането на Константинопол в 1453 г. , Medievaliа 2013: 404-412.
Иван Дуйчев и научните контакти между Италия и България. Съвременни перспективи за издаването на италианските извори , Годишник на Софийския университет, ЦСВП 2013: 167-174.
Представата за Йерусалим у православните славяни , Българското средновековие: общество, власт, история. Сборник в чест на проф. Д-р Миляна Каймакамова 2013: 421-431.
Търговията на Брашов с градовете по брега на Дунава (кр. ХІV-ХV в.). Пътят от север на юг през Дунава , Medievaliа 2012: 41-73.
Constantinople et ses lieux sacrés au début du 16e siècle (vus par les Vénitiens) , Bulgaria Medievalis 2011: 257-266.
Константинопол и неговите забележителности през ХVІ век в описанията на венецианските дипломати , Исторически преглед 2011: 62-74.
Историческа памет и история: произведения и творци от късното средновековие в България и Сърбия , ГСУ- ЦВСП Международна научна конференция: 100 г. от рождението на проф. Иван Дуйчев 2011: 127-133.
Византийско-славянската историческа традиция в хронографите от ХVІ-ХVІІ в. , ГСУ- ЦВСП Международна научна конференция: 20 г. от създаването на ЦВСП 2011: 373-378.
Constantinople et Sainte Sophie dans les récits de deux vénitiens du XVIe siècle , Памет и забрава във Византия (Memory and oblivion in Byzantium) 2011: 100-107.

Конференции

12th Congress of AIESEE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ragusa (Dubrovnik), Venice and the Ottomans: regulation of the trade relations before the fall of Constantinople
Период
02.09.2019 - 06.09.2019 г.
Организатор
Institute d'etudes de Sud-est europeen, Bucarest
Съавтор(и)
Елена Костова

„Цар на българи и гърци“: конференция по случай 800-годишнината от възшествието на Иван Асен ІІ на български престол

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Иван Асен ІІ и идеята за Българското царство в светлината на новите изследвания, В: Цар Иван Асен ІІ (1218-1241)
Период
29.11.2018 - 30.11.2018 г.
Организатор
Институт за исторически изследвания, БАН

The 14th International Congress of Ottoman Social and Economic History - ICOSEH

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
The Earliest Records of Income and Expenses of the Sultan, in: Venetians and Ottomans in the Early Modern Age
Период
24.07.2017 - 27.09.2022 г.
Организатор
Центъра за регионали изследвания и анализи, ИФ на СУ "Св. Климент Охридски"

Студентски медиевистични четения

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Адриатика – история, културен туризъм и впечатления от едно пътуване
Период
02.11.2015 - 02.11.2015 г.
Организатор
ЮЗУ, специалност История

Curtural coridor Via Adriatica – cultural tourism without boundaries

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Between the two seacoasts: the translation of holy relics from the Adriatic to Venice
Период
18.10.2015 - 18.10.2015 г.
Организатор
Department of tourism, Faculty of Economics, SWU

Тенденции в развитието на модния дизайн през ХХI век

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Чезаре Вечелио и неговият трактат за модата 1590 г.
Период
25.09.2015 - 25.09.2015 г.
Организатор
ЮЗУ, специалност Промишлени изкуства и мода

Balkan Countries and Turkey I. Law Congress

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Le reliquie di Venezia nel Medioevo (furta sacra)
Период
29.12.2014 - 31.12.2014 г.
Организатор
Seminar of Roman Low

Le tourisme religieux en Europe: Saints, pèlerinages, visites et itinéraires interreligieux

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Les saints orthodoxes en pèlerinage : exemples du XIIIe siècle
Период
12.09.2014 - 14.09.2014 г.
Организатор
Еurethno, University of Perugia, Italy

Национална студентска конференция „1000 години Самуилова България"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Научни експедиции на български учени по местата на Самуилова България по време на Първата и Втората световна война
Период
03.09.2014 - 04.09.2014 г.
Организатор
ЮЗУ, специалност История

The Fairest Meadows in the World: Crusades and Crusaders in the Balkans

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
The Last Crusaders: the unfulfilled Crusade of 1502
Период
07.11.2013 - 09.11.2013 г.
Организатор
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

Падането на Константинопол – смяната на световете

Вид
Локална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Краят на кръстоносните походи
Период
07.05.2013 - 07.05.2013 г.
Организатор
Институт по балканистика

От Север на юг през Дунава – пътувания и комуникации ХV-ХVІІІ в.

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Комуникация, информация и шпионаж на Балканите през ХV–ХVІ век: проблеми и теми в най-новата историография.
Период
12.12.2012 - 13.12.2012 г.
Организатор
Институт по балканистика

Voyager et échanger dans les Balkans (XVe –XIXe siècle)

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Felix Petančić: Voyager et échanger dans les Balkans en l’an 1500
Период
12.12.2012 - 11.12.2015 г.
Организатор
Институт по балканистика

Балканите и светът: Modus concursionis

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Феликс Петанчич, Буда и Венеция: интересът към Османската империя в началото на ХVІ век
Период
12.12.2012 - 13.12.2012 г.
Организатор
Институт по балканистика

Мултикултурното пространство на Балканския град по Долен Дунав и Via Diagonalis

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Брашов и долнодунавските градове кр. 15 – нач. 16 в. Пътят от север на юг през Дунав
Период
07.12.2012 - 07.12.2012 г.
Организатор
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Communication and Commerce in the Balkans from Alexander the Great to Alexander Battenberg

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
From North to South across the Danube: the trade between Brasov and Vidin in the Fifteenth Century
Период
25.10.2012 - 26.10.2012 г.
Организатор
American Research Center in Sofia

Културният диалог между Изтока и Запада

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Иван Дуйчев и връзките между Италия и България. Съвременни перспективи за издаването на италианските извори за Балканите
Период
24.12.2011 - 25.12.2011 г.
Организатор
Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев"

22nd International Congress of Byzantine Studies

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Constantinople et ses lieux saints dans les récits des Vénitiens au 16e siècle
Период
22.08.2011 - 27.08.2011 г.
Организатор
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

ХХ Международна балканистична кръгла маса на тема: Балканите и техните периферии

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Венеция и Балканите през ХVІ в.
Период
25.02.2011 - 25.02.2011 г.
Организатор
Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации, ЮЗУ

Проекти

(SRP- A5/14) Изследователски и образователни дейности във връзка с ключови събития за българската национална идентичност: 1000 години Самуилова държава и 100 години Първа световна война

Период на провеждане
11.12.2015 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
член на колектива
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(ДУ 26 от 20. 05. 2014) Национален студентски пътуващ семинар "1000 години Самуилова България"

Период на провеждане
01.06.2014 - 30.12.2014 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
БАН
Бюджет
10000,00 лв.

Ръководени докторанти

Въоръжение в ранносредновековна Западна Европа

Докторант
Владимир Василев
Период
01.07.2017 - 09.10.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Италианските търговски градове и Константинопол през първата половина на XV век

Докторант
Ясен Викторов Ванев
Период
01.01.2017 - 21.05.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Образът на Янош Хунияди в историческата памет

Докторант
Димитър Байрактаров
Период
01.07.2014 - 21.05.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Светци и мощи на Балканите

Студент
Владимир Василев
Година
2015
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Обявен в Държавен вестник брой N 50, юни 2018

Вид
Конкурс за професор
Университет
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
21.12.2018 г.
Автор(и)
Ивайла Попова

Crusaders Against the Cross. The Fourth Crusade Depicted in Orthodox-Slavonic Written Sources and Archaeological Evidence

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Canterbury
Държава
New Zeland
Дата
28.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Angel Trendafilov

Parentele, amicizie e carriere: la distribuzione del potere al centro dell'Impero Ottomano

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Padova
Държава
Italia
Дата
08.12.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Serap Mumcu

Градски светци-патрони в Далмация през Средновековието

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет "св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
09.05.2017 г.
Автор(и)
Стефан Колев

Николо Макиавели за историята и управлението на обществото

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
28.09.2016 г.
Автор(и)
Милена Стойкова

В сърцето на империята на Турчина: Османският двор и структурите на системата кул през погледа на друговереца християнин (италиански и италианоезични автори за историята на Османската империя през XVI век)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет "св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
27.09.2016 г.
Автор(и)
Надежда Сярова

Арабите в Сицилия 9-11 в. Завоюване, институции, културни взаимодействия

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
07.03.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Владимирова

Хигиената в Османската Империя ХVІ-ХVІІІ век. Християнският поглед

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
29.05.2014 г.
Автор(и)
Цветан Радулов

Дунав в европейско-османските отношения, 1396-1566 г. Геополитически, стратегически и военни аспекти

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
25.04.2012 г.
Автор(и)
Мария Баръмова

Орденът на хоспиталиерите на Родос като фактор в балканската политика (1300–1421)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
20.10.2011 г.
Автор(и)
Владислав Иванов

Кръстоносните походи: реликви и чудеса

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
12.07.2011 г.
Автор(и)
Калин Кирилов

Byzance, la Bulgarie, les Balkans.

Вид
Книга
Издател
Bulgarian Historical Heritage Foundation
Държава
България
Година
2010
Уеб страница
Автор(и)
V. Tapkova-Zaimova