Avatar

ас. д-р Радостина Костова

Email: radostina.kostova swu.bg


Конференции

27th International Scientific Conference KNOWLEDGE FOR SUSTAINABILITY

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ASSESSMENT OF THE INTELLIGIBILITY OF SPEECH IN PERSON WITH DYSARTHRIA
Период
21.08.2020 - 23.08.2020 г.
Организатор
KNOWLEDGE FOR SUSTAINABILITY

29th Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Challenges in Interaction between Adults with Communication Disorders and Health Care Professionals
Период
09.05.2019 - 12.05.2019 г.
Организатор
International Medical Association Bulgaria
Съавтор(и)
Миглена Симонска, Екатерина Митова, Анна Андреева

20-та студентска научна конференция

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Методи за оценка разбираемостта на речта при лица с дизартрия“
Период
16.04.2019 - 16.04.2019 г.
Организатор
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" към Югозападен университет "Неофит Рилски"

20-та студентска научна конференция

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Оценка функциите на краниалните нерви при лица с дизартрия“
Период
16.04.2019 - 16.04.2019 г.
Организатор
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" към Югозападен университет "Неофит Рилски"

20-та студенстка научна конференция

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Диагностика на лица с дизартрия“
Период
16.04.2019 - 16.04.2019 г.
Организатор
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" към Югозападен университет "Неофит Рилски"

“Международна логопедична конференция – Логопедични терапии“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Методи за оценка разбираемостта на речта при лица с дизартрия
Период
01.06.2018 - 03.06.2018 г.
Организатор
Логопедичен център "Ромел"

19-та студентска научна конференция

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Assessment of the intelligibility of speech in adults with dysarthria
Период
11.05.2018 - 11.05.2018 г.
Организатор
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" към Югозападен университет "Неофит Рилски"

„Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Application of the International Classification of Functioning, Disability and Health in Dysarthria
Период
23.03.2018 - 25.03.2018 г.
Организатор
Нов Български Университет

“Международна логопедична конференция – Логопедични терапии“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„ Спирометрия при лица с придобити неврологично базирани комуникативни нарушения“
Период
02.06.2017 - 04.06.2017 г.
Организатор
Логопедичен център "Ромел"

18-та студентска научна конференция на Факултет Обьествено здраве, здравни грижи и спорт"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Application of spirometry in individuals with neurological based communication disorders“
Период
12.05.2017 - 12.05.2017 г.
Организатор
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" към Югозападен университет "Неофит Рилски"

18-та студенстска научна конференция

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Диагностика на деца с дизартрии“
Период
12.05.2017 - 12.05.2017 г.
Организатор
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" към Югозападен университет "Неофит Рилски"

18-та студенстска научна конференция

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Диференциална диагностика на дискретна дизартрия и полиморфна дислалия
Период
12.05.2017 - 12.05.2017 г.
Организатор
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" към Югозападен университет "Неофит Рилски"

Юбилейна научна конференция „10 години катедра Логопедия”, с международно участие

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Диференциална диагностика на дискретна дизартрия и полиморфна дислалия
Период
16.11.2012 - 18.11.2012 г.
Организатор
Югозападен университет “Неофит Рилски" - гр. Благоевград
Съавтор(и)
Миглена Симонска

Юбилейна научна конференция „10 години катедра Логопедия”, с международно участие

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Дизартрична симптоматика при миастения гравис
Период
16.11.2012 - 18.11.2012 г.
Организатор
Югозападен университет “Неофит Рилски" - гр. Благоевград

Ръководени дипломанти

Измерване силата и издръжливостта на езика при лица с придобити неврологични заболявания

Студент
Ася Филипова Салабашева
Година
2022
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Изследване възприемането на реч от лица, работещи в шумна среда

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград
Държава
България
Дата
07.02.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николия Малиновска

Нарушения в писмената комуникация рпи деца от рискови социлани групи

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград
Държава
България
Дата
16.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Анелия Живкова

Адаптация на FDA-2 за диагностика на дизартрия при възрастни лица с детска церебрална парализа

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград
Държава
България
Дата
18.02.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ася Филипова Салабашева

Акалкулия и дискалкулия при лица с моторна и сензорна афазия

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград
Държава
България
Дата
09.07.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Анастасия Пазвантова

Оценка на дъвкателните функции при деца с детска церебрална парализа

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград
Държава
България
Дата
18.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Зейнеп Джугдан

Качество на живот на семейства на деца с увреждания на територията на Република Македония

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград
Държава
България
Дата
20.02.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Данка Ефтимова