Avatar

гл.ас. д-р Радослава Топалска

Email: topalska swu.bg


Публикации

Esports and stem education , ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 2022: .
Programmable devices — an idea for introducing them to students , Международной научно-методической конференции (29–30 апреля 2021 г.), г. Псков 2021: .
Education during a State of Emergency , TEM Journal 2021: 401-404.
STEAM Education in the View of the Bulgarian Teacher , TEM Journal 2021: 1822-1827.
Parents' attitudes towards programming at an early stage , XIII Международни шамовски четения 2021: .
Диагностика на дигитални умения на студенти, в контекста на компютърното моделиране , Педагогика 2021: .
STE(A)M обучението в оценката на студенти - бъдещи педагози , 1-ва Национална конференция STEM образование и иновации 2021: .
INTERACTIVE METHODS IN INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER MODELING TRAINING , 28-та Международна научна конференция POWER OF KNOWLEDGE 2020: . (Co-author/s: Мария Младенова )
APPLICATION OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES , 28-та Международна научна конференция POWER OF KNOWLEDGE 2020: .
COMPUTER TECHNOLOGIES IMPLEMENTATION IN PRESCHOOL , «ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 2020: .
READINESS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO TEACH COMPUTER MODELLING , Психология образования в поликультурном пространстве 2020: .
Проектно-базирано обучение по математика в начален етап. : Авангард Прима, София, 2019
Stem education – reality and challenges , «ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 2019: .
КОМПЮТЪРНОТО МОДЕЛИРАНЕ В ОЦЕНКАТА НА НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИКОМПЮТЪРНОТО МОДЕЛИРАНЕ В ОЦЕНКАТА НА НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ , Седма международна научна конференция „Съвременното образование условия, предизвикателства и перспективи“ 2019: .
THE COMMUNICATIVE SKILLS IN ENGLISH LANGUAGE AND THEIR FOMRATION IN THE PRIMARY SCHOOL , Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice 2018: 1-5. (Co-author/s: Мария Младенова)
GAZAROS AGAYAN – LIFE, PEDAGOGICAL ACTIVITY, IDEAS INHERENT OF HIS TIME , Институт за мениджмънт на знанието (IKM) гр. Скопие, Р.С. Македония. 2018: .
SELF-EVALUATION ABILITIES OF THIRD GRADERS' PROJECT ACTIVITIES - LEVEL VERIFICATION AND ADEQUACY , Институт за мениджмънт на знанието (IKM) гр. Скопие, Р.С. Македония. 2018: .
PROJECT-BASED LEARNING ACTIVITIES IMPLEMENTATION AND POSSIBILITIES IN THE PRIMARY STAGE OF EDUCATION IN MATHEMATICS , Институт за мениджмънт на знанието (IKM) гр. Скопие, Р.С. Македония. 2018: .
Mathematical competency increase in project based activities conditions in the early stage of education in mathematics , Институт за мениджмънт на знанието (IKM) гр. Скопие, Р.С. Македония. 2018: .
Методът на проектите – силни и слаби страни , Студентска и докторантска научна сесия „Лаборатория за наука - 2018“ 2018: .
DIAGNOSTICS OF SOCIAL COMPETENCES IN TEACHERS AND STUDENTS-PEDAGOGES , Институт за мениджмънт на знанието (IKM) гр. Скопие, Р.С. Македония. 2017: . (Co-author/s: Trayan Popkochev, Krasimira Marulevska)
DEVELOPING SOCIO-EMOTIONAL SKILLS OF PROSPECTIVE TEACHERS THROUGH TEAM WORK ON STUDY PROJECTS , Институт за мениджмънт на знанието (IKM) гр. Скопие, Р.С. Македония. 2017: . (Co-author/s: Trayan Popkochev, Krasimira Marulevska)
THE FLEXIBILITY GAMES FOR COMBINING PHYSICAL AND MENTAL STRESS , Международной научно–методической конференции Общество и образование в XXI веке: опыт, традиции, перспективы (Седьмые Лозинские чтения) 2017: . (Co-author/s: Янко Руменов)
Фактори за избор на учителска професия , Студентска и докторантска научна сесия „Лаборатория за наука - 2017“ 2017: . (Съавтор/и: Ива Нанкова)
Проучване математическата компетентност на ученици от трети клас (входно ниво) , Юбилейна международна конференция на тема: „Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното образование“ 2016: . (Съавтор/и: Ралица Чивиева)
България като част от Европа - една идея за проектно-базирано обучение в 4 клас , Европейската идея - между евроскептицизма и надеждата 2016: . (Съавтор/и: Trayan Popkochev)

Конференции

XIII Международная научно-практическая конференция ШАМОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ научной школы Управления образовательными системами

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Parents' attitudes towards programming at an early stage
Период
23.01.2021 - 23.01.2021 г.
Организатор
Общественный совет научной школы Управления образовательными системами

V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА С.П. БАРАНОВА «ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
COMPUTER TECHNOLOGIES IMPLEMENTATION IN PRESCHOOL
Период
16.10.2020 - 17.10.2020 г.
Организатор
ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО

"28-та Международна научна конференция POWER OF KNOWLEDGE"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
APPLICATION OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES
Период
09.10.2020 - 11.10.2020 г.
Организатор
Институт за мениджмънт на знанието (IKM) гр. Скопие, Р.С. Македония.
Съавтор(и)
Мария Младенова

"28-та Международна научна конференция POWER OF KNOWLEDGE"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
INTERACTIVE METHODS IN INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER MODELING TRAINING
Период
09.10.2020 - 11.10.2020 г.
Организатор
Институт за мениджмънт на знанието (IKM) гр. Скопие, Р.С. Македония.
Съавтор(и)
Мария Младенова

"IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА С.П. БАРАНОВА «ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ»"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Stem education – reality and challenges
Период
25.10.2019 - 25.10.2019 г.
Организатор
ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО

Седма международна научна конференция „Съвременното образование условия, предизвикателства и перспективи“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
КОМПЮТЪРНОТО МОДЕЛИРАНЕ В ОЦЕНКАТА НА НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ
Период
14.06.2019 - 16.06.2019 г.
Организатор
Факултет по педагогика, ЮЗУ "Неофит Рилски"

18th International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE - POK - 2018

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
GAZAROS AGAYAN – LIFE, PEDAGOGICAL ACTIVITY, IDEAS INHERENT OF HIS TIME
Период
27.09.2018 - 29.09.2018 г.
Организатор
President of the Organizational Committee Robert Dimitrovski, PhD

17th International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
PROJECT-BASED LEARNING ACTIVITIES IMPLEMENTATION AND POSSIBILITIES IN THE PRIMARY STAGE OF EDUCATION IN MATHEMATICS
Период
24.05.2018 - 27.05.2018 г.
Организатор
President of the Organizational Committee Robert Dimitrovski, PhD

17th International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
SELF-EVALUATION ABILITIES OF THIRD GRADERS' PROJECT ACTIVITIES - LEVEL VERIFICATION AND ADEQUACY
Период
24.05.2018 - 27.05.2018 г.
Организатор
President of the Organizational Committee Robert Dimitrovski, PhD

Студентска и докторантска научна сесия „Лаборатория за наука - 2018

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Методът на проектите – силни и слаби страни
Период
26.04.2018 - 26.04.2018 г.
Организатор
Факултет по педагогика, ЮЗУ "Неофит Рилски"

XVI международна конференция KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Mathematical competency increase in project based activities conditions in the early stage of education in mathematics
Период
16.03.2018 - 18.03.2018 г.
Организатор
Prof. Robert Dimitrovski, Ph.D

XVth International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
DIAGNOSTICS OF SOCIAL COMPETENCES IN TEACHERS AND STUDENTS-PEDAGOGES
Период
14.12.2017 - 17.12.2017 г.
Организатор
Emilija Markoska
Съавтор(и)
Associated professor Trayan Popkochev, Ph.D, Associated professor Krasimira Marulevska, Ph.D

XVth International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
DEVELOPING SOCIO-EMOTIONAL SKILLS OF PROSPECTIVE TEACHERS THROUGH TEAM WORK ON STUDY PROJECTS
Период
14.12.2017 - 17.12.2017 г.
Организатор
Emilija Markoska
Съавтор(и)
Associated professor Trayan Popkochev, Ph.D, Associated professor Krasimira Marulevska, Ph.D

Международной научно–методической конференции Общество и образование в XXI веке: опыт, традиции, перспективы (Седьмые Лозинские чтения)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
THE FLEXIBILITY GAMES FOR COMBINING PHYSICAL AND MENTAL STRESS
Период
24.04.2017 - 28.04.2017 г.
Организатор
Псковский государственный университет; Министерство образования и науки Российской Федерации; Югозападен университет «Неофит Рилски»
Съавтор(и)
Янко Руменов

Студентска и докторантска научна сесия „Лаборатория за наука - 2017

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Фактори за избор на учителска професия
Период
20.04.2017 - 20.04.2017 г.
Организатор
Факултет по педагогика, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Ива Нанкова

Юбилейна международна конференция на тема: „Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в съвременното образование“

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проучване математическата компетентност на ученици от трети клас (входно ниво)
Период
25.11.2016 - 26.11.2016 г.
Организатор
Факултет по педагогика, ЮЗУ "Неофит Рилски"
Съавтор(и)
Ралица Чивиева - Караиванова

Студентска и докторантска научна сесия „Лаборатория за наука - 2016“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Отношението на преподаватели към възможности за приложение на метода на проектите в началното училище
Период
12.05.2016 - 12.05.2016 г.
Организатор
Факултет по педагогика, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Европейската идея - между евроскептицизма и надеждата

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
България като част от Европа - една идея за проектно-базирано обучение в 4 клас.
Период
10.05.2016 - 10.05.2016 г.
Организатор
Философски факултет и Факултет по педагогика, ЮЗУ "Н.Рилски", Център за излседвания и разпространение на политически и философски идеи
Съавтор(и)
Доц. д-р Траян Попкочев

Проекти

Условия за подобряване качеството на обучението на студенти и докторанти от Факултета по педагогика чрез внедряване на електронни обучителни средства

Период на провеждане
20.02.2017 - 01.11.2017 г.
Форма на участие
Участник
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
4740,00 лв.

(RP-A10/17) Значение на социално-емоционалните умения за успешната професионална реализация на учителя

Период на провеждане
01.01.2017 - 01.11.2017 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
ЮЗУ