Avatar

гл.ас. д-р Росица Обрешкова

Email: frosinta yahoo.com


д-р Росица Обрешкова е режисьор, актьор, драматург и художествен ръководител на клас по Актьорско майсторство. Програмен директор на Международния театрален фестивал "Сцена на кръстопът"- Пловдив Автор на спектаклите "Змей", "Нина", "Зле съшитият Орфей" - РДТ "Николай Хайтов" - Смолян "Кимоно" - НТ "Иван Вазов"; Както й на моноспектакъла "Страшносмешно необщуване"

Публикации

„Проф. Стефан Данаилов – Мастера Владетелят на нашите сърца…” , Годишник на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ 2019: .
“Да уловиш митологичния образ“ , Годишник на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ 2018: .
„Творящото въображение в служба на театъра“ , Годишник на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ 2016: .
„И те завършиха…“ – обсъждане продукцията на випуск 2006 (АДТ) , Годишник на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ 2006: .

Конференции

Междуфакултетска конференция "Културни контексти, политическо време, философски пространства на постмодерността"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Осцилация между крайностите на апатия и емпатия. Нови творчески рефлексии“
Период
17.05.2023 - 18.05.2023 г.
Организатор
Философски факултет, Правно-исторически факултет, Факултет по изкуствата, ЮЗУ "Неофит Рилски" ЮЗУ "Неофит Рилски"

Втора международна конференция „Постглобалност: Криза и бъдеще“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"ПОСТДРАМАТИЧНИЯТ ТЕАТЪР В ПОСТТРАВМАТИЧНОТО УТРЕ"
Период
20.10.2022 - 21.10.2022 г.
Организатор
Философски факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

"Театърът утре"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Театърът утре"
Период
18.09.2022 - 18.09.2022 г.
Организатор
Международен театрален фестивал "Сцена на Кръстопът" Пловдив 2022