Avatar

доц. д.н. Румяна Бахчеванджиева

Email: r_bach swu.bg


Публикации

Курортно лечение на болни с хроничен бронхит , Мед и спорт 2012: 26-28. (Съавтор/и: 0000)
Рехабилитационна програма при болни със захарен диабет тип 2 , Мед. и спорт 2010: 24-25.
Остеопороза - същност, кинезитерапия , Мед и спорт 2010: 16-17.
Бременност и кинезитерапия. България: Университетско изд. "Н. Рилски",Благоевград, 2010

Конференции

Медицинската рехабилитация - задължителен етап в комплексното лечение на социално-значимите заболявания на опорно-двигателния апарат

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нови тенденции в балнео и SPA терапията на артериалната хипертония
Период
13.11.2015 - 15.11.2015 г.
Организатор
Дружеството на лекарите специалисти по физикална медицина и рехобилитация

Конгрес на кинезитерапевтите

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Комплексно среднопланинско климатолечение при болни с артериална хипертония
Период
06.06.2015 - 07.06.2015 г.
Организатор
Дружество на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България

16-та студентска конф. по Кинезитерапия и спорт

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Установяване на някои рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания и техните зависимости при студенти
Период
27.04.2015 - 27.04.2015 г.
Организатор
ЮЗУ-ФОЗС

Юбилейна конф. с международно участие "20 години специалност КИНЕЗИТЕРАПИЯ"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Среднопланинска терапевтична програма при болни с артериална хипертония
Период
30.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
ЮЗУ, катедра "Кинезитерапия"

Юбилейна конф. с международно участие "20 години специалност КИНЕЗИТЕРАПИЯ"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Съвременна балнео- и SPA терапия на артериалната хипертония
Период
30.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
ЮЗУ, катедра "Кинезитерапия"

Седми конгрес по физикална и рехабилитационна медицина

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кинезитерапия и остеопороза
Период
07.11.2013 - 10.11.2013 г.
Организатор
Дружество на лекарите специалисти по физикална медицина и рехабилитация

14-та студентска научна конф. "Спорт и кинезитерапия"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Промени на някои хемодинамични показатели при студенти след лекционно занимание
Период
17.05.2013 - 17.05.2013 г.
Организатор
ЮЗУ, Катедра "Спорт и кинезитерапия"

Конгрес на академия "Рехабилитация""

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Рехабилитационна програма при болни с остеопороза
Период
15.11.2012 - 17.11.2012 г.
Организатор
Катедра "Медицинска рехабилитация и ерготерапия при Медицински факултет на Медицински университет-София

Международна научна конф. "Физическо възпитание, спорт, кинезитерапия"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Профилактика на остеопорозата
Период
09.11.2012 - 10.11.2012 г.
Организатор
ЮЗУ, Катедра "Спорт и кинезитерапия"

XI симпозиум с международно участие по проблемите на храненето и метаболитните заболявания

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Планинско климатолечение при метаболитни и сърдечно-съдови заболявания
Период
01.06.2012 - 01.06.2012 г.
Организатор
Българска асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания "Акад. Т. Ташев

13-та студентска конф. по спорт и кинезитерапия

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Влияние на кинезитерапията върху болни със захарен диабет
Период
18.05.2012 - 18.05.2012 г.
Организатор
ЮЗУ, Катедра "Спорт и кинезитерапия"

Нац.ионална конф. "Здравни грижи - традиции и перспективи"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Медицински туризъм при болни с артериална хипертония
Период
29.03.2012 - 30.03.2012 г.
Организатор
Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - Медицински универсистет София

Нац.ионална конф. "Здравни грижи - традиции и перспективи"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Курортно SPA- и балнеолечение на болни с артериална хипертония
Период
29.03.2012 - 30.03.2012 г.
Организатор
Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - Медицински универсистет София

Symposium of Logopedia

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Mountain rehabilitation by patients with arterial hypertension
Период
28.10.2011 - 30.11.2011 г.
Организатор
ЮЗУ, Катедра "Логопедия"

Шести национален конгрес и 20 годишен юбилей на асоциацията на кинезитерапевтите и рехобилитаторите в България

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кинезитерапия при болни с артериална хипертония в условията на средопланински климат
Период
10.06.2011 - 12.06.2011 г.
Организатор
Асоциация на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България

9-ти международен симпозиум по затлъстяване и съпътстващи заболявания

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Планинско климатолечение при болни с диабет тип 2
Период
22.05.2011 - 23.05.2011 г.
Организатор
Българска асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания "Акад. Т. Ташев

Студентска научна конф. по кинезитерапия и спорт

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кинезитерапия при бронхиална астма у децата
Период
13.05.2010 - 13.05.2010 г.
Организатор
Катедра "Спорт и кинезитерапия" на ЮЗУ "Н. Рилски"

Студентска научна конф. по кинезитерапия и спорт

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кинезитерапия при рахит
Период
13.05.2010 - 13.05.2010 г.
Организатор
ЮЗУ, Катедра "Спорт и кинезитерапия"

Студентска научна конф. по кинезитерапия и спорт

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Кинезитерапия при гръбначни изкривявания у децата
Период
13.05.2010 - 13.05.2010 г.
Организатор
ЮЗУ, Катедра "Спорт и кинезитерапия"

Ръководени докторанти

Двигателна активност и кинезитерапия при деца с детска церебрална парализа в дневни центрове за деца с умствена изостаналост

Докторант
Маргарита Валериева Аврамова
Период
22.12.2015 - 25.01.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Влияние на кинезитерапията върху болни със захарен диабет

Студент
Пламен Русинов
Година
2012
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Моделиране на фигурата с естетична фииотерапия и комплексна кинезитерапия

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Н.Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
03.01.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ленче Стоил Николовска

Моделиране на фигурата с естетична фииотерапия и комплексна кинезитерапия

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Н.Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
03.01.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ленче Стоил Николовска

Моделиране на фигурата с естетична фииотерапия и комплексна кинезитерапия

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
06.04.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ленче Стоил Николовска

Превенция с мултисензорна кинезитерапия и комплексна рехабилитация на деца от рискови групи 0-12 месеца

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
06.03.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Евелина Николова