Avatar

доц. д-р Иван Недялков

Email: i.nedqlkov swu.bg


Публикации

Studying and Characterization of the Data Flows in an IP-Based Network , International Journal on Information Technologies and Security 2019: 3-12. (Co-author/s: Alexey Stefanov, Georgi Georgiev)

Конференции

International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Characterization of the Traffic in IP-Based Communication Networks
Период
17.04.2019 - 17.04.2019 г.
Организатор
HITECH
Съавтор(и)
Alexey Stefanov, Georgi Georgiev

26th Telecommunications Forum (TELFOR)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Efficient Two Dimensional Filter Synthesis
Период
20.11.2018 - 21.11.2018 г.
Организатор
Telfor
Съавтор(и)
Peter Apostolov, Alexey Stefanov

International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Modelling and Studying of Cloud Infrastructures
Период
11.06.2018 - 14.06.2018 г.
Организатор
HITECH
Съавтор(и)
Alexey Stefanov, Georgi Georgiev

International Conference on High Technology for Sustainable Development (HiTech)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
E – Learning for IP – Based Telecommunication Networks
Период
11.06.2018 - 14.06.2018 г.
Организатор
HITECH
Съавтор(и)
Alexey Stefanov, Georgi Georgiev

IX National Conference with International Participation (ELECTRONICA)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
E-Learning on Wireless Telecommunication Networks
Период
17.05.2018 - 18.05.2018 г.
Организатор
CEEC
Съавтор(и)
Alexey Stefanov, Georgi Georgiev

Телеком 2017

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Използване на платформата “GNS 3” за обучение по IP- базирани телекомуникационни мрежи
Период
26.10.2017 - 27.10.2017 г.
Организатор
СЕЕС
Съавтор(и)
Георги Георгиев

International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management, PCIM Europe 2017

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Modeling of Multiphase Converter for Charging of Energy Storage Elements
Период
16.05.2017 - 18.05.2017 г.
Организатор
PCIM
Съавтор(и)
Димитър Арнаудов, Николай Хинов, Стоян Вучев

Ръководени дипломанти

Проектиране и конфигуриране на компютърна мрежа, използваща динамично рутиране чрез OSPF

Студент
Станислав Валериев Милев
Година
2017
ОКС
магистър

Преоктиране и моделиране на IP – базирана мрежа, използваща динамичен протокол за маршрутизиране RIP v2.

Студент
Радослав Цветелинов Гоцов
Година
2017
ОКС
професионален бакалавър

Проектиране на интегрирана система за сигурност, захранванa от PV – модул

Студент
Теодор Милутинов Перович
Година
2016
ОКС
професионален бакалавър